Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná onkologie: Neuroektodermální (neuroektodermové) nádory Smíšené Germinální nádory Chorikarcinomy Mezoteliomy Z. Kolář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná onkologie: Neuroektodermální (neuroektodermové) nádory Smíšené Germinální nádory Chorikarcinomy Mezoteliomy Z. Kolář."— Transkript prezentace:

1 Obecná onkologie: Neuroektodermální (neuroektodermové) nádory Smíšené Germinální nádory Chorikarcinomy Mezoteliomy Z. Kolář

2 Neuroektodermální nádory
CNS (buněk gangliových včetně sympatických ganglií, buněk gliálních) PNS (buněk Schwannových, periferních primitivních n. b .) Kůže, sliznice (melanocytů)

3 Neuroektodermální nádory gangliových buněk
Neuroblastom (sympatoblastom, maligní gangliocytom) Ganglioneurom Feochromocytom (chromafinní paragangliom) Chemodektom (achromafinní paragangliom, extraadrenální paragangliom)

4 Neuroblastom

5 Feochromocytom

6 Chemodektom

7 Neuroektodermální nádory gliálních a nediferencovaných buněk
Oligodendroglie, astroglie, nediferencovaná neurální buňka, ependym (výstelka komor a likvorových cest), mikroglie (mezenchymální původ – lymfomy), buňky mozkových obalů a cév (deriváty neurální lišty a mezenchymu) Oligodendrogliom Astrocytom/Glioblastom Meduloblastom Ependymom/maligní ependymom Meningiom Angioretikulom

8 Oligodendrogliom

9 Astrocytom G2

10 Astrocytom G3

11 Meduloblastom

12 Ependymom

13 Meningiom

14 Polární spongioblastom (juvenilní/piloidní astrocytom, centrální neurinom)

15 Retinoblastom

16 Neuroektodermální nádory Schwannových buněk a periferních primitivních neuroektodermálních buněk
Neurinom (neurilemom, Schwannom) Neurofibrom Neurogenní sarkom (maligní Schwannom) PNET/Ewing

17 Schwannom

18 Ewingův sarkom

19 Neuroektodermální nádory melanocytů
Pigmentový névus (benigní melanom) Maligní melanom (melanoblastom) Alveolární sarkom měkkých částí

20 Smíšený pigmentový névus

21 Maligní melanom

22 Alveolární sarkom měkkých částí

23 Smíšené nádory čistě mezenchymální
kompositní (mezenchymální a epiteliální) zdánlivě smíšené embryonální (viz germinální nádory)

24 Fibroadenom

25 Pleomorfní adenom (myxochondroepiteliom)

26 Germinální nádory Teratom Maligní teratom Teratokarcinom
Embryonální karcinom Nádor ze žloutkového váčku Seminom Polyembryom

27 Teratom testis

28 Cystický teratom ovaria (dermoidní cysta)

29 Seminom

30 Nádor ze žloutkového váčku

31 Gonadostromální nádory: Nádor ze Sertoliho buněk (ovarium)

32 Choriokarcinom Nádor z buněk trofoblastu (někdy vznikající na teratogenní bázi - testes) Problematika trofoblastické nemoci: molla hydatidosa, mola invassiva, molla proliferans, choriokarcinom

33 Choriokarcinom

34 Choriokarcinom testis

35 Mezoteliom Mezotel – výstelka coelomových dutin (perikard, pleura, peritoneum) Buňky mají znaky mezenchymu a mohou diferencovat směrem k epitelu -Benigní mezoteliom (papilární nebo polypoidní – fibrotizující) -Maligní mezoteliom (bifazický, diferenciace epiteliálních struktur, vztah k azebestóze)

36 Mezoteliom

37 Mezoteliom pleury

38 Mezoteliom pleury


Stáhnout ppt "Obecná onkologie: Neuroektodermální (neuroektodermové) nádory Smíšené Germinální nádory Chorikarcinomy Mezoteliomy Z. Kolář."

Podobné prezentace


Reklamy Google