Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.-31. Teoretické řešení střech a okapů. Střecha Je stavební konstrukce, která shora ukončuje stavbu a chrání ji před povětrnostními vlivy Dělí se na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.-31. Teoretické řešení střech a okapů. Střecha Je stavební konstrukce, která shora ukončuje stavbu a chrání ji před povětrnostními vlivy Dělí se na."— Transkript prezentace:

1 Teoretické řešení střech a okapů

2 Střecha Je stavební konstrukce, která shora ukončuje stavbu a chrání ji před povětrnostními vlivy Dělí se na :a) nosnou konstrukci – krov, statická funkce b) střešní plášť – izolace, ochranná funkce Rozdělení střech: 1. Podle tvaru- rovinné - rotační - zborcené 2. Podle sklonu- ploché0°-5°(10°) - šikmé5°-10°-45° - strmé45°a více

3 Základní tvary rovinných střech VALBOVÁ SEDLOVÁPULTOVÁSTANOVÁ štít

4 Základní tvary rovinných střech POLOVALBOVÁ MANSARDOVÁ štít

5 Řešení šikmých střech Tři střešní roviny se protínají v jednom bodě (označeného např. A,B, C, D, E,…). půlí úhel mezi okapy Mají-li střešní roviny stejný spád (sklon), potom nároží (úžlabí ), půlí úhel mezi okapy. Postup: 1. Očíslujeme střešní plochy u okapů 2. Sestrojíme nároží –půlíme okapní hrany 3. Sestrojíme úžlabí, hřeben 4. Očíslujeme střešní hrany 5. Naznačíme směr spádu

6 Střecha půdorysu tvaru L

7 Střecha půdorysu tvaru L

8 Střecha půdorysu tvaru L A 1 1

9 Střecha půdorysu tvaru L A 6´ 1 1

10 Střecha půdorysu tvaru L A 6´ B

11 Střecha půdorysu tvaru L A 6´ B

12 Střecha půdorysu tvaru L A 6´ B C 4 4

13 Střecha půdorysu tvaru L A 6´ B C 4 4 D 3 3

14 Střecha půdorysu tvaru L A 6´ B C 4 4 D

15 Střecha půdorysu tvaru L AB…..hřeben 3/4….nároží 5/6….úžlabí 4……okapní hrana BD…střešní spoj A 6´ B C 4 4 D valba

16 Střecha půdorysu tvaru L AB…..hřeben 3/4….nároží 5/6….úžlabí 4……okapní hrana BD…střešní spoj A 6´ B C 4 4 D ° 2 A=B D C 4 6

17 Střecha půdorysu tvaru L AB…..hřeben 3/4….nároží 5/6….úžlabí 4……okapní hrana BD…střešní spoj A 6´ B C 4 4 D ° 2 A=B D C 4 6 A ₀ =B ₀ B₀B₀ A₀A₀

18 Střecha půdorysu tvaru L AB…..hřeben 3/4….nároží 5/6….úžlabí 4……okapní hrana BD…střešní spoj A 6´ B C 4 4 D ° 2 A=B D C 4 6 A ₀ =B ₀ B₀B₀ A₀A₀

19 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y 4m 3m

20 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y

21 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4

22 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B

23 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B

24 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11

25 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D

26 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D

27 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D E

28 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D F E 7 6 7

29 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D F E 6 7 2

30 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D F E 6 7 2

31 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D F E

32 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D F E

33 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D F E

34 Střechy jednoduchého půdorysu Okapový obrazec : hrana 1= 7m, hrana 2 = 5m, hrana 3 = 11m, hrana 4 = 10m, hrana 5 = 12m, hrana 6= 5m, hrana 7= 6m. Vyřešte střechu. Měřítko 1:100.Štít XY. 1 X 2 Y A 4 4 B C 11 D F E

35 Vyřešte střechu nad obrazcem

36 Střecha půdorysu tvaru Z Nevhodné řešení - úžlabí Vhodné řešení - hřeben A A A AB B B B C C C C D D D D E E E F F=E F F 45°

37 Dú:Vyřešte střechu nad obrazcem.

38 Střechy složitějšího půdorysu.

39 1 2 D C B A G F E H GH A B E=F C D 60° 45° A B B=D=EA C C E D

40

41

42 Objekt se dvorem

43 d c a b c c c b b b b b a a a a a a d d d

44 Střechy se štítem 40/60

45 Střechy se štítem D C B A D=C AB

46 Střechy se štítem

47 A A AA D B B B B C C C=D C=E D D E F F

48 Ploché střechy Nesmí být bez spádů Každá střecha musí být odvodněna střešní vpustí Dva způsoby řešení plochých střech odvodněných dovnitř : 1. Střešním žlabem – dvouplášťové střechy 2. Střešní vpustí – jednoplášťové střechy různý spád a) se stejnou výškou u atiky = různý spád - výhodnější u nepochozích střech - jednodušší oplechování stejný spád b) různá výška u atiky = stejný spád - výhodnější u pochozích střech

49 Plochá střecha s jedním odpadem Spádová přímka 40x60 ° ° ° °

50 Plochá střecha s jedním odpadem Spádová přímka 40x60 ° ° ° ° 1

51 Plochá střecha s jedním odpadem Spádová přímka 40x60 ° ° ° ° 1

52 Plochá střecha s jedním odpadem Spádová přímka 40x60 ° ° ° ° 1

53 Plochá střecha s jedním odpadem a) Se stejným spádem b) - f) S různým spádem ° ° ° ° ° ° a) c) f)e) d) b)

54 Plochá střecha s jedním odpadem a) Se stejným spádem b) - f) S různým spádem ° ° ° ° ° ° a) c) f)e) d) b)

55 Plochá střecha se dvěma odpady ° ° ° °

56 ° ° ° °

57 ° ° ° °

58 ° ° ° °

59 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

60 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

61 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °


Stáhnout ppt "27.-31. Teoretické řešení střech a okapů. Střecha Je stavební konstrukce, která shora ukončuje stavbu a chrání ji před povětrnostními vlivy Dělí se na."

Podobné prezentace


Reklamy Google