Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1 Autorem materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1 Autorem materiálu."— Transkript prezentace:

1 Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Josef Ledvoň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obecně: Městské právo – soubor práv; vztah středověkého města k panovníkovi Městské právo, zemské právo, církevní právo Práva se týkala: 1) správního zřízení města 2) možností trestních a procesních pravomocí 3) osobní svobody obyvatel, apod. Město vlastnící městské právo – považováno za institucionální Městské právo – městům – záruku rozvoje, … – osadám – hospodářské a obchodní znevýhodnění Města – hospodářská centra pro své okolí

3 Počátky: Vznik – v průběhu 13. století První městská práva – z práva kolonistů Základem práva – privilegium (privilegia) – uděleno panovníkem, mělo určité úkoly, např. : o Vymezit „životní prostor“– týkalo se výkonu soudní pravomoci a rozsahu samosprávy, … Do 16. století – neexistence jednotného městského práva Vznik tzv. „rodin městského práva“; „městské mateřské právo“; práva v dalších městech, … * Privilegia – výsada/výsadní právo * Městská privilegia – výsady používající město – udělována za zásluhy, např. práva: várečné, trhové, mílové a další

4 Právní okruhy na území českého středověkého státu: S magdeburským městským právem (např. Uničov) S norimberským městským právem (např. Cheb) S hlubčickým městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Hranice) S uničovským městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Jevíčko) S opavským městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Brušperk) S olomouckým městským právem; vycházelo z magdeburského m. práva (např. Hranice) S jihlavským městským právem; vycházelo z jihoněmeckého právního okruhu (např. Chrudim) S brněnským městským právem; vycházelo z m. práv Vídně a Enže (např. Uherské Hradiště) S pražským městským právem, tj. právem Starého Města pražského

5 Obvyklé součásti městských práv v českých zemích: Městská privilegia (výsady): 1) Právo trhu: Právo konat trh Podmínky prodeje a nákupu Tresty za nedodržení pravidel 2) Právo várečné: Právo vařit pivo Vznikaly právovárečné domy

6 Obr. 2 Právo trhové, várečné

7 3) Právo mílové: Právo brání řemeslnické konkurenci, vzniku živností… V okolí jedné míle od města – žádná určitá řemeslná či jiná blíže specifikovaná činnost Chránilo městské hospodářství od konkurence Nejstarší forma mílového práva – zákaz provozování krčem v okolí města Výjimku tvořili kováři 4) Právo samosprávy: Právo postavit si radnici Právo volit své zástupce

8 5) Právo hradební: Vojenský význam Opevnění a vlastní vojsko 6) Právo hrdelní: Pravomoc odsuzovat k trestu smrti 1337 – Jan Lucemburský – několik listin – udělil městům hrdelní pravomoci Královská města – samostatné soudy Představitelem hrdelního soudnictví – městská rada – obecné právní předpisy a vrchnostenské instrukce

9 Právo hradební − Nymburk Obr. 3

10 Právo hrdelní Obr. 4

11 7) Právo horní: Právo těžit kovy Potřeba regulace vztahů (na našem území) České horní právo je prvním psaným právem svého druhu v celé střední Evropě 8) Právo skladu: Kupci − projíždějící městem disponujícím tímto právem − povinnost nabídnout své zboží měšťanům Výsada udělována pouze významnějším městům − na hraničních přechodech, na křižovatkách významných obchodních cest Povinnost skladu − z počátku se vztahovala na určité komodity, na obchodníky − postupně rozšířeno na všechno zboží Různá byla i lhůta skladu a nabízení k prodeji

12 Právo horní Obr. 5

13 9) Celní právo: Začátkem středověku – vybírání cel – vyhrazeno králi V Čechách – výběrem pověřeni zvláštní úředníci – celníci Přelom 12. a 13. století – zastavení nebo osobního osvobození od cla na různé teritoriální vládce, obchodníky a města Cla již nebyla vybírána na existujících celních stanovištích Celně oprávněnému náleží clo v každém případě – vznik pojmů ochranné clo, celní území 10) Právo mít erb: Zpočátku nebylo vyhrazeno Od pozdního středověku – udělováno pouze panovníkům Užívání znaku – součástí městských privilegií Privilegium udělující znak – privilegiem znakovým

14 Právo mít erb Obr. 6 Obr. 7

15 Otázky: 1) Co je městské právo a co vymezovalo? 2) Popiš počátky městského práva. 3) Uveď některé z tzv. právních okruhů na území českého středověkého státu. 4) Charakterizuj právo: a) trhu b) várečné c) mílové d) samosprávy e) hradební f) hrdelní g) horní h) skladu ch) celní i) na erb

16 Použitá literatura, prameny HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí 2. 3. vyd. Praha : Baronet, 1997. 454 s. ISBN 80-7214-014-0 ČELAKOVSKÝ, Jaromír. Sbírka pramenů práva městského Království Českého : Codex juris municipalis Regni Bohemiae [online]. Vyd. 1. Praha : Obec královského hlavního města Prahy, 1886 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z WWW:.http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowUnit.do;jsessionid=2BCC855B89FA42FE4415D DB48832F239?id=88&author KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v Českých zemích. Praha : Karolinum, 1998. 347 s. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Městské právo [online]. c2011 [citováno 17. 11. 2011]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bstsk%C3%A9_pr%C3%A1vo&oldid= 6467401

17 Zdroje obrazového materiálu: 1. commons.wikimedia.org [online]. [citováno 19. 04. 2012]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Listina_1362.png 2. commons.wikimedia.org [online]. [citováno 19. 04. 2012]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medieval_market.jpg 3. Ondrej.konicek. commons.wikimedia.org [online]. [citováno 19. 04. 2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymburk_hradby.JPG?uselang=cs 4. commons.wikimedia.org [online]. [citováno 19. 04. 2012]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poprava_mečem_1436_Brněnské_právo.gif 5. commons.wikimedia.org [online]. [citováno 19. 04. 2012]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_re_metallica_Fahrung_Fahrt.jpg 6. commons.wikimedia.org [online]. [citováno 19. 04. 2012]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erb_turany.jpg 7. commons.wikimedia.org [online]. [citováno 19. 04. 2012]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erb_dačický.jpg


Stáhnout ppt "Středověké městské právo Privilegium vydané Karlem IV. pro Moravskou Ostravu, kterým přiznal městu právo na konání výročního trhu Obr. 1 Autorem materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google