Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací období  3. Předmět  Dějepis Téma hodiny  Vznik středověkých měst Označení  OP VK (III/2) – D/7 - 14 Autor  PhDr. Jana Žáková

2 VZNIK STŘEDOVĚKÝCH MĚST
PhDr. Jana Žáková

3 ZAKLÁDÁNÍ MĚST V raně středověkých Čechách ještě neexistovala skutečná města Zakládání měst se začalo šířit ve 13. století, především s příchodem německých kolonistů Ve druhé polovině 13. století vznikají hlavně královská města Hradská střediska, v blízkosti klášterů, u obchodních cest, u brodů, na zeleném drnu

4 Nutnost splnění různých podmínek:
Vhodná poloha z hlediska obranyschopnosti Dostatečně velké vesnické zázemí jako spádová tržní oblast Zájem panovníka nebo feudálního pána Lokátor – odborník na založení města – uzavřel smlouvu s pánem města a řídil vznik města, zpravidla získal ve městě různé výhody, např. rychtu, pozemky apod.

5 DRUHY MĚST: Královská – patřila králi, spolu s královskými hrady byla důležitou součástí přímého královského majetku Spadala pod pravomoc královského úředníka - podkomořího S převahou řemeslné činnosti Horní – vznikla poblíž rýžovišť nebo dolů nebo přímo v místech, kde se rozvinula důlní činnost, nejbohatší města Věnná města – patřila královně

6 DŮLNÍ ČINNOST:

7 Poddanská města – patřila šlechtici nebo církevní instituci, hodnostáři
Obyvatelstvo – větší poddanská závislost než v královských městech Poddanské město získávalo svá privilegia jak od vrchnosti, tak od panovníka

8 MĚSTSKÁ PRIVILEGIA: Upravovala právní, společenské, hospodářské a správní postavení měst Města je získávala od své vrchnosti a od panovníka, často za nákladné peněžní dary

9 Právo tržní – týdenní trhy a výroční jarmarky
Právo hradební Právo mílové Právo hrdelní Právo várečné

10 MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA: V čele města rychtář Městská rada – konšelé
Písaři, úředníci Zasedala na radnici

11 MĚSTKÝ ZNAK A PEČEŤ: Byly výsostnými symboly města a důležitým projevem jeho právního postavení

12 OBYVATELstvo: Značné rozdíly mezi obyvateli města
Plnoprávní – městský patriciát – obchodníci, řemeslníci Neplnoprávní – chudina – sluhové, služky, nádeníci, čeledíni, žebráci Šlechtici a duchovní, kteří žili ve městě, nespadali pod městské právo Odlišné postavení měli také Židé – nesměli vlastnit půdu, zabývali se většinou obchodem a půjčováním peněz, žili ve vyhrazených částech města

13 Obchodníci – kupci, kramáři
Řemeslníci – mistr – majitel řemeslnické dílny, zaměstnával tovaryše a učedníky Cechy – společenství řemeslníků vykonávajících stejné řemeslo – stanovy

14 Zdroje: http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JS1201017.htm
lanskroun.bmp


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google