Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

St ř edov ě ká M ě sta Šárka Papoušková 2.B. Raná st ř edov ě ká m ě sta: polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem polyfunkční centrální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "St ř edov ě ká M ě sta Šárka Papoušková 2.B. Raná st ř edov ě ká m ě sta: polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem polyfunkční centrální."— Transkript prezentace:

1 St ř edov ě ká M ě sta Šárka Papoušková 2.B

2 Raná st ř edov ě ká m ě sta: polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem v blízkosti hradů, hradišť či šlechtických nebo biskupských sídel a na zelených loukách v blízkosti hradů, hradišť či šlechtických nebo biskupských sídel a na zelených loukách obyvatelé se živili jinak než zemědělskou výrobou obyvatelé se živili jinak než zemědělskou výrobou

3 Typologie m ě st: 1)královská založil a řídil je král 1)královská - založil a řídil je král 2)kamerální/komorní - poddanské povinnosti vůči královské komoře 3)poddanská - patřila šlechtě nebo církvi 4)horní - specifický typ královských měst - těžařská střediska velký zisk (Jihlava, Kutná Hora) 5)věnná - odváděla zisky královně (Hradec Králové, Mělník)

4 Lokace m ě st: = zalo ž ení zcela nového m ě sta dopravní spojení – musely již existovat dobré komunikační možnosti dopravní spojení – musely již existovat dobré komunikační možnosti dostatečná spádová oblast trhu dostatečná spádová oblast trhu potřebné vesnické zázemí potřebné vesnické zázemí místo poskytující vhodné podmínky pro obranu místo poskytující vhodné podmínky pro obranu hlavně u řek – přísun vody, odvod kanalizace i dobré opevnění města hlavně u řek – přísun vody, odvod kanalizace i dobré opevnění města

5 Akt zalo ž ení m ě sta: Založením města byla obvykle pověřena zvláštní osoba – lokátor. Založením města byla obvykle pověřena zvláštní osoba – lokátor. Ten měl za povinnost vyměřit panovníkem určené místo, najít a usídlit zde obyvatelstvo, zajistit právní i faktickou existenci sídliště. Ten měl za povinnost vyměřit panovníkem určené místo, najít a usídlit zde obyvatelstvo, zajistit právní i faktickou existenci sídliště. Samotné město nevzniklo během několika měsíců či dokonce let a to i přesto, že nová osada měla několikaleté úlevy na daních. Samotné město nevzniklo během několika měsíců či dokonce let a to i přesto, že nová osada měla několikaleté úlevy na daních.

6 Stavební vývoj m ě sta: před 13. stoletím se města příliš nelišila od vesnic – domy byly dřevěné a jejich umístění nebylo regulováno žádným urbanistickým plánem - shluk malých tržních nebo řemeslnických osad před 13. stoletím se města příliš nelišila od vesnic – domy byly dřevěné a jejich umístění nebylo regulováno žádným urbanistickým plánem - shluk malých tržních nebo řemeslnických osad od 13.století se města budovala podle jednotného plánu – centrem města bylo tržiště (náměstí) s radnicí, nedaleko náměstí i farní kostel se hřbitovem, kolem tržiště pravidelná síť hlavních a vedlejších ulic, před městskými hradbami předměstí od 13.století se města budovala podle jednotného plánu – centrem města bylo tržiště (náměstí) s radnicí, nedaleko náměstí i farní kostel se hřbitovem, kolem tržiště pravidelná síť hlavních a vedlejších ulic, před městskými hradbami předměstí

7 Vzhled st ř edov ě kého m ě sta: starší města (před 13. stol.) nejeví žádnou koncepci (klikaté uličky – Staré Město v Praze) starší města (před 13. stol.) nejeví žádnou koncepci (klikaté uličky – Staré Město v Praze) nově zakládaná města se vyznačují pravidelným, tzv. šachovnicovými půdorysem (České Budějovice) nově zakládaná města se vyznačují pravidelným, tzv. šachovnicovými půdorysem (České Budějovice) střed města tvořilo náměstí střed města tvořilo náměstí kromě centrálního náměstí byly i náměstí vedlejší – tržiště (např. v Č. Budějovicích Senovážné náměstí) kromě centrálního náměstí byly i náměstí vedlejší – tržiště (např. v Č. Budějovicích Senovážné náměstí) bylo obklopeno hradbami – existovaly dokonce vzorové předpisy, určující výšku hradebních zdí, hloubku příkopů, šíři tzv. parkánů (cesty mezi vnější a vnitřní hradbou) atd. bylo obklopeno hradbami – existovaly dokonce vzorové předpisy, určující výšku hradebních zdí, hloubku příkopů, šíři tzv. parkánů (cesty mezi vnější a vnitřní hradbou) atd.

8 Klasický půdorys středověkého města

9 Domy st ř edov ě kých m ě st: nejdůležitějšími budovami byla radnice (až ve 14. stol.) a kostel nejdůležitějšími budovami byla radnice (až ve 14. stol.) a kostel nejvýstavnější štítové domy okolo náměstí s více podlažími patřili patriciátu a nejbohatším obchodníkům či řemeslníkům nejvýstavnější štítové domy okolo náměstí s více podlažími patřili patriciátu a nejbohatším obchodníkům či řemeslníkům domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích nebo až při hradbách domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích nebo až při hradbách součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce domy byly zpravidla stavěny kolmo k ulici nebo náměstí svými průčelími domy byly zpravidla stavěny kolmo k ulici nebo náměstí svými průčelími kvůli snaze o největší zisk na prodeji parcel byly domy nudličkovitě protáhlé a velice úzké kvůli snaze o největší zisk na prodeji parcel byly domy nudličkovitě protáhlé a velice úzké střechy kryty šindelem, došky a dalšími hořlavými materiály – časté rychle se šířící požáry střechy kryty šindelem, došky a dalšími hořlavými materiály – časté rychle se šířící požáry

10 Půdorys středověkého domu

11 M ě stská práva: městská práva – soubor mimořádných práv a privilegií městská práva – soubor mimořádných práv a privilegií nejdůležitější právo osobní svobody pro měšťany a právo vlastního soudnictví nejdůležitější právo osobní svobody pro měšťany a právo vlastního soudnictví práva a privilegia hospodářská – mílové právo práva a privilegia hospodářská – mílové právo (v okruhu jedné míle nesměla být nikým provozována ta řemesla, jež provozovali měšťané) (v okruhu jedné míle nesměla být nikým provozována ta řemesla, jež provozovali měšťané) právo pořádat různé trhy právo pořádat různé trhy

12 Sociální slo ž ení m ě st: Obyvatelé měst byli sociálně rozděleni podle míry práv: Obyvatelé měst byli sociálně rozděleni podle míry práv: 1) měšťané, kteří měli plná městská práva (kupci, kramáři, někteří řemeslníci), největší politický vliv, tvořili tzv. patriciát 2) měšťané, kteří měli jen část celkových městských práv (tovaryši a učni, vojáci, sloužící), i nižší vrstva této skupiny(chudina, žebráci, nemocní) 3) příslušníci těch společenství, která měla upravena zvláštní právní předpisy (duchovenstvo světské i řádové, šlechta, univerzitní učitelé a studenti) 4) uzavřená skupina - židé

13 Cechy: cechy = zvláštní komporace, do které byla organizována řemeslná výroba cechy = zvláštní komporace, do které byla organizována řemeslná výroba sdružovaly výrobce z jednoho řemesla nebo i několika řemesel příbuzných sdružovaly výrobce z jednoho řemesla nebo i několika řemesel příbuzných členem se mohl stát pouze mistr (majitel dílny) členem se mohl stát pouze mistr (majitel dílny) úkolem bylo organizovat výrobu i kontrolovat její kvalitu úkolem bylo organizovat výrobu i kontrolovat její kvalitu určovaly normy výrobku, termíny prodeje i pracovní podmínky určovaly normy výrobku, termíny prodeje i pracovní podmínky plnily funkci hospodářskou i sociální plnily funkci hospodářskou i sociální

14 Erb cechu v Rothenburgu

15 České Budějovice

16 Carcassonne

17 Sienna

18 Bruggy

19 Bruggy

20 Čerpala jsem z: Toulky českou minulostí Toulky českou minulostí Ottova encyklopedie Ottova encyklopedie wikipedie wikipedie


Stáhnout ppt "St ř edov ě ká M ě sta Šárka Papoušková 2.B. Raná st ř edov ě ká m ě sta: polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem polyfunkční centrální."

Podobné prezentace


Reklamy Google