Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Vznik středověkých měst Anotace: Žáci poznají středověká města – jejich vznik, dělení, podobu, správu. Materiál byl vytvořen (datum, období): 29. 1. 2012 Ověření ve výuce: 30. 1. 2012, 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

2

3  V období raného středověku bychom v Evropě našli jen velmi málo měst (hl. v Itálii a Byzancii).  Co vedlo ke vzniku měst? 1. Zvyšuje se výnos z obdělávané půdy 2. Řada míst je kolonizována 3. Rozvíjí se řemesla a obchod -> mezi lety 1100 až 1300 vznikají města v západní a střední Evropě VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

4  Města vznikají dvojím způsobem: Ze starších osad Na zeleném drnu Povýšením starších osad v podhradí, u klášterů -> z vesnic se udělením městských práv stala města Lokátorem vybráno dosud neobydlené místo (v nížinách či u kupeckých cest) a podle plánů vybudováno město. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

5 Typickým příkladem města vybudovaného na zeleném drnu jsou České Budějovice - > obdélníkové náměstí a z něho vycházející rovné silnice. Proti tomu města povýšená z bývalých vsí nemusí mít pravidelné náměstí, uličky jsou křivolaké tak, jak byly postupně rozšiřovány. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

6 Královská Poddanská tradiční horní Zakládá šlechta Zakládá církev věnná VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

7  V Čechách a na Moravě měl jediné právo udělit městský status (založit město či povýšit ves na město) panovník.  Který panovník založil první královská města?  Přemysl Otakar I. - Uničov, Znojmo, Litoměřice,…  Za kterého panovníka vznikla většina královských měst?  Přemysl Otakar II.  Královská města spolu s královskými hrady byla důležitou součástí královského majetku. Měla být nezcizitelná a neměla být panovníkem zastavována, ale praxe řady králů na to nebrala ohled. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

8  Horní města náležela také panovníkovi a nacházela se u bohatých nalezišť nerostných surovin (Jihlava, Kutná Hora), často na jednotném čtvercovém půdorysu (Měděnec, Hora Svatého Šebestiána, Boží Dar, Výsluní, Nové Město pod Smrkem, Horní Blatná, Horní Benešov). VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

9  Byla od počátku 14. st. českými králi odkazována jejich manželkám.  Věnná města byla zdrojem příjmů a osobním útočištěm českých královen. Také posílala do královských kuchyní různé dary, vždy to, co bylo v daném kraji nejlepší, například chrudimské víno, královehradecké bažanty a vysokomýtské pstruhy. Hradec Králové Vysoké Mýto Nový Bydžov Chrudim Dvůr Králové Jaroměř Trutnov Mělník VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

10  Přestože o právech poddanského města rozhodovala vrchnost, musel povýšení osady na město vždy potvrdit panovník.  Podle vrchnosti se poddanská města mohou dělit na:  církevní (biskupství, arcibiskupství, kláštery, kapituly)  šlechtická  komorní královská  V českých zemích začala církevní poddanská města vznikat již v 1. pol. 13. st., šlechta se do tohoto podnikání pouštěla mnohem váhavěji a největší počet šlechtických poddanských měst vznikl až v 2. pol. 13. st.  Na počátku 15. st. bylo v Čechách na 290 poddanských měst, významem a rozsahem hospodářských aktivit však hluboce zaostávala za královskými městy. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

11  Střed města tvořilo náměstí (tržiště) -> odtud vedly hlavní ulice k městským hradbám.  Na hlavní ulice navazovala síť postranních ulic. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

12  Město chránily středověké hradby s branami, které se na noc a v případě nebezpečí zavíraly. Proč se většina středověkých hradeb nedochovala? V dalších stoletích se města rozrůstala, hradby ztratily obranný charakter, bránily v dopravě apod. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst Brána a zbytky hradeb v Berouně

13 Na náměstí stála radnice – budova, v které se scházela samospráva města (radní), slovo bylo odvozeno do slovesa radit se. Další důležitou budovou byl kostel – největší krytý prostor, kde se shromažďovali obyvatelé města. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

14 Na viditelném místě (většinou vrch dodnes nazývaný Šibeniční nebo Popravčí) za hradbami města z dálky hrozilo popraviště všem, kdo by chtěli ohrozit majetek nebo životy měšťanů. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst Bývalé popraviště v Ústí nad Labem

15  Nejvýstavnější domy kolem náměstí patřily bohatým měšťanům.  V postranních uličkách měli skromnější domy chudší řemeslníci.  Péči o nemocné zajišťovali městské špitály.  Ve městech vznikají i městské školy. Úštěk – tzv. Ptačí domky VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

16 lékař písař učitel notář řeholník kněz učedník tovaryš Měšťan (kupec nebo mistr) VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

17 Měšťanem se stal pouze majitel domu ve městě, patřili mezi ně bohatí kupci a majitelé řemeslnických dílen (mistři). Mistr zaměstnával učedníky a tovaryše (učeň, který úspěšně splnil tovaryšské zkoušky, pak mohl samostatně vykonávat práce ze svého oboru, z tovaryše se stal mistr po složení mistrovské zkoušky.). VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst Kovářská dílna

18 Počet tovaryšů určoval cech. Cech je řemeslnické sdružení určitého oboru (kováři, pekaři), které hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

19 Podle označení řemesel vznikala i označení ulic. Najdete na mapě Českého Krumlova ulice pojmenované podle řemeslnických cechů? Rybářská, Soukenická, Masná VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

20  V královských městech zastupoval krále rychtář (v poddanských vrchnost). -> 1. Měl pravomoc soudní. 2. Vybíral daň (berni). Radil se s volenými zástupci měšťanů -> konšely. Později utvořili konšelé v čele s purkmistrem městskou radu, ta zasedala na radnici a odtud město spravovala. Do rady byli voleni především bohatí měšťané (hl. kupci). VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

21  Města dostala od panovníka nebo vrchnosti městská privilegia (práva), která je odlišovala od větších vsí.  Každé město mohlo získat jiná práva. Právo hradební Právo hrdelní Právo várečné Právo mílové Právo trhové VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

22 Právo trhové Města měla povoleno pořádat týdenní trhy a jarmarky (výroční trhy), na kterých prodávali své zboží nejen obyvatelé měst, ale sjížděli se do měst i zemědělci z okolních vesnic. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

23 Právo hradební Umožňovalo opevnit město hradbami. Právo hrdelní Právo hrdelní umožňovalo vykonat rozsudek smrti nad odsouzeným, nejčastěji stětím mečem či oběšením. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

24 Právo mílové V okruhu jedné míle se nesměl usadit cizí řemeslník, který by nepatřil k cechu. Česká míle = 7 530 m = 4 200 staročeských sáhů = 12 600 pražských loktů = 37 800 pídí = 50 400 čtvrtí = 94 500 dlaní VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst Pražský loket na Novoměstské radnici

25 Právo várečné Pokud město mělo právo várečné, mohl ve svém domě pivo vyrábět a šenkovat každý plnoprávný měšťan. Postupně docházelo ve městech k vaření piva ve společném pivovaru. Často měšťané pivo ve svém domě pouze šenkovali. Právo várečné bylo vázáno ke konkrétnímu domu. VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

26  V Čechách první města vznikala ve 12. – 13. st. (nejvíce za Př. Ot. I.). Vznik: 1) na zeleném drnu 2) povýšením obce  Městská práva: hradební, trhové, mílové (na míli od města se nesmí usadit cizí řemeslník), hrdelní, várečné (vařit pivo) Dělení podle majitele: 1) Královská (patří sem i horní města – s právem těžit nerostné suroviny) 2) Věnná (věno českých královen – př. Hradec Králové 3) Poddanská (založena šlechtou nebo církví)  Obyvatelstvo: měšťané (patří jim domy, př. kupci a mistři v řemeslných dílnách), svobodná zaměstnání (lékař, učitel, písař, notář), chudina (učedník, tovaryš, nádeník, podruh,…)  Cech – sdružení řemeslníků daného oboru (kováři, rybáři), které určuje cenu výrobků, počet mistrů, kvalitu výrobků apod. Rychtář – zastupuje panovníka nebo vrchnost, vybírá daně a soudí Městská rada – konšelé v čele s purkmistrem (voleni z měšťanů) VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

27 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Vesnice http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=tr%C3%A1va&ex=1#ai:MC900415438|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=tr%C3%A1va&ex=1#ai:MC900415438|mt:1| Tráva http://www.clker.com/clipart-grass-tall-picture.htmlhttp://www.clker.com/clipart-grass-tall-picture.html Král http://www.clker.com/clipart-2391.htmlhttp://www.clker.com/clipart-2391.html Královna http://www.clker.com/clipart-2392.htmlhttp://www.clker.com/clipart-2392.html Horník http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=d%C5%AFl&ex=1#ai:MC900230607|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=d%C5%AFl&ex=1#ai:MC900230607|mt:1| Rytíř http://www.clker.com/clipart-9385.htmlhttp://www.clker.com/clipart-9385.html Kněz http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900149770|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900149770| Král s mečem http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900430327|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900430327|mt:1| Královna větší http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654| Rytíř na koni http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ryt%C3%AD%C5%99&ex=1#ai:MC900149324|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ryt%C3%AD%C5%99&ex=1#ai:MC900149324| Tržiště http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=tr%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&ex=1#ai:MC900071034|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=tr%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&ex=1#ai:MC900071034| Zbytky hradeb v Berouně – soukromý archiv fotografií autorky prezentace brána v Berouně – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kostel http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kostel&ex=1#ai:MC900334708|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kostel&ex=1#ai:MC900334708| Radnice http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=radnice&ex=1#ai:MC900429649|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=radnice&ex=1#ai:MC900429649| Šibenice http://www.clker.com/clipart-gallows1.htmlhttp://www.clker.com/clipart-gallows1.html Popraviště v Ústí nad Labem - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Úštěk - soukromý archiv fotografií autorky prezentace VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst

28 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Kovářská dílna http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kov%C3%A1%C5%99&ex=1#ai:MC900231651|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kov%C3%A1%C5%99&ex=1#ai:MC900231651| Truhlář http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C5%99emeslo&ex=1#ai:MC900357391|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C5%99emeslo&ex=1#ai:MC900357391| Vydělávač kůže http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%99emeslo&ex=1#ai:MC900357375|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%99emeslo&ex=1#ai:MC900357375| Barvič http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C5%99emeslo&ex=1#ai:MC900357393|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C5%99emeslo&ex=1#ai:MC900357393| Výřez mapy Český Krumlov http://www.mapy.cz/#x=14.316069&y=48.810798&z=16&d=firm_355253_1&t=shttp://www.mapy.cz/#x=14.316069&y=48.810798&z=16&d=firm_355253_1&t=s Pražský loket na Novoměstské radnici - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Korbel http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=korbel&ex=1#ai:MC900230619|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=korbel&ex=1#ai:MC900230619| Sklenice piva http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pivo&ex=1#ai:MM900046588|mt:3|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pivo&ex=1#ai:MM900046588|mt:3| VY_32_INOVACE_08_Vznik středověkých měst


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _08 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google