Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E KOLOGICKÁ REKLAMA Studentka 4. ročníku oboru Kulturologie, FF UK v Praze Anastázie Žuková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E KOLOGICKÁ REKLAMA Studentka 4. ročníku oboru Kulturologie, FF UK v Praze Anastázie Žuková."— Transkript prezentace:

1 E KOLOGICKÁ REKLAMA Studentka 4. ročníku oboru Kulturologie, FF UK v Praze Anastázie Žuková

2 P LÁN PŘÍSPĚVKU Psychické zábrany vůči informacím o ekologických hrozbách Ekologická reklama: její druhy, mechanismy působení, účinnost Příklady ekologických reklam a jejich rozbor s ohledem na předchozí zjištění Závěr: Potenciál ekologické reklamy

3 V SOUČASNOSTI Nepříznivá ekologická situace Nutnost změn Odmítání

4 P SYCHICKÉ ZÁBRANY VŮČI INFORMACÍM O EKOLOGICKÝCH HROZBÁCH PODLE S TEPHENA J. F OSTERA Intelektualizace Racionalizace Idealizace Projekce Fantazie Obrany nižšího řádu Obrany vyššího řadu

5 Patologická úroveň obran  Popření  Vytěsnění  Štěpení a distorze reality  Klamavá projekce vlastních problémů na druhé Aktivuje se v případě závažnějších problémů  Globální oteplování,  Vymírání druhů P SYCHICKÉ ZÁBRANY VŮČI INFORMACÍM O EKOLOGICKÝCH HROZBÁCH PODLE S TEPHENA J. F OSTERA

6 D ŮVODY AKTIVACE ZÁBRAN Já je vystaveno informacím, jež jsou pro něj nebezpečné. Za účelem zachování postojů, které jsou společensky přijatelné, konformní, které jsou sdíleny s bližším okolím a odpovídají sociální normě. Informace o ekologických hrozbách nám připomínají naši smrtelnost, cykličnost přírody a závislost na ní.

7 D ALŠÍ PSYCHOLOGICKÉ MECHANISMY A ASPEKTY VNÍMÁNÍ EKOLOGICKÝCH PROBLÉMŮ Koletkivní stín představuje taková místa, kde jako společnost zůstaváme slepí k našemu chování. Instrumentální postoje, jenž nemusejí být konzistentní, ale vyplývají z touhy po dosažení prospěchu. Psychologie externalizace (odpadů) jako paralela k análnímu stádiu rozvoje dítěte.

8 A BY REKLAMNÍ SDĚLENÍ OVLIVNILO CHOVÁNÍ A POSTOJE ČLOVĚKA, MUSÍ PROJÍT DVĚMA ETAPAMI 1. Přijímání (je vnímáno) 2. Zpracování (je pochopeno, zařazeno a utříděno)

9 1. Z ÍSKÁNÍ POZORNOSTI PŘÍJEMCE Síla vnímané odměny + Úsilí které je zapotřebí k jejímu získání vynaložit Intenzita podnětu, velikost, barva Emocionální, racionální a morální apely Vliv překvapení Novost podnětu Nejistota a konflikt = Pravděpodobnost zachycení určité zprávy

10 V.S. Sdělení, která vyvolají příliš mnoho strachu, lidé většinou odmítají Lépe jsou vnímáné informace, jenž potvrzují názory příjemce a zapadají do jeho systému hodnot

11 „Venkovní reklamu proti kouření vnímali kolemjdoucí nekuřáci v 80% případů, avšak kuřácí ji zaznamenali jen ve 20% případů” (Rejmánek, 1966)

12 P ŘÍJEMCE SI NEJLÉPE ZAPAMATUJE SDĚLENÍ, Které se vztahuje k jeho vlastní osobě Když napomáhají asociace Jenž je uspořádáné, logické a smysluplné Informace, které zapadají do mentálních vzorců Které je spojené s emocionálními prožitky Jenž bylo opakované Subjektivně zajímavé

13 P ODMÍNKY ÚČINNOSTI REKLAMY R EKLAMA JE ÚČINNÁ, KDYŽ : Příjemce je vystaven jejímu působení Zanechá stopu v paměti příjemce Způsobí změnu postoje v požadovaném směru Vytvoří v mysli příjemce pozitivní emocionální stopu Vyvolává změnu v chování cílové skupiny v požadováném směru Přináší informace, které jsou důležité pro racionální rozhodování příjemce

14 D RUHY EKOLOGICKÉ REKLAMY Ochrana zvířat Třídění odpadu Proti znečišťování přírody Čistota v ulicích Ekologické zemědělství Podle L. Grossová, 2010.

15 O CHRANA ZVÍŘAT

16 T ŘÍDĚNÍ ODPADU

17 P ROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PŘÍRODY

18 E KOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

19 Č ISTOTA V ULICÍCH

20 G LOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ OCHRANA LESU

21 OCHRANA LESU

22 R EKLAMA, UPOZORŇUJÍCÍ NA TO, CO SE MŮŽE STÁT V BUDOUCNU

23

24

25 R EKLAMA INFORMUJÍCÍ A UPOZORŇUJÍCÍ NA TO, CO SE DĚJE V SOUČASNOSTI

26

27

28 R EKLAMA, JENŽ INFORMUJE O PŘESNÝCH FAKTECH

29

30

31

32 R EKLAMA, OBSAHUJÍCÍ PODNĚT K URČITÉMU JEDNÁNÍ, AKTIVITĚ ( VČ. MYŠLENKOVÉ )

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 R EKLAMA, JENŽ OBSAHUJE ZÁKAZ

44

45 P ŘESNÁ FAKTA + ZOBRAZENÍ SOUČASNÉ SITUACE

46 F AKT + PODNĚT

47 Z ÁKAZ + PODNĚT

48

49

50

51

52

53

54 S EZNAM ZDROJŮ 1. 15 nejpůsobivějších sociálních reklam. (2014). Retrieved from: http://creativelife.cz/15-nejpusobivejsich-socialnich-reklam/ 2. Grossová, L. (2010). Sociální reklama a sociální marketing (Rigorozní práce). Univerzita Karlova v Praze, Praha. 3. Kodex Ekologické reklamy. (1992). Retrieved from: http://www.ecn.cz/rtk/Kodex-Ekologicke-reklamy.htm 4. Křížek, Z. (2002). Život s reklamou. (1. vyd., 168 s.) Praha: Grada. 5. Foster, S. (2012). Riskantní záležitost: ekologické katastrofy : příroda z pohledu jungiánské psychologie. (Vyd. 1., 152 s., Překlad Veronika Hublová). Brno: Emitos. 6. Vysekalová, J. (2007). Psychologie reklamy. (3., rozš. a aktualiz. vyd., 294 s.) Praha: Grada. 7. Atkinson, R. (2003). Psychologie. (2., aktualiz. vyd., V Portálu 1., xxii, 751 s., Překlad Erik Herman, Miroslav Petržela, Dagmar Brejlová). Praha: Portál.


Stáhnout ppt "E KOLOGICKÁ REKLAMA Studentka 4. ročníku oboru Kulturologie, FF UK v Praze Anastázie Žuková."

Podobné prezentace


Reklamy Google