Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obr. 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Kršková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obr. 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Kršková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Obr. 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Kršková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 = souvislý plynný obal Země Atmosféra nemá jednoznačnou vrchní hranici, plynule řídne a přechází do vesmíru. Všeobecně uznávanou hranicí může být tzv. Karmanova hranice (100 km nad hladinou světového oceánu). Těleso může být obklopeno atmosférou pouze za předpokladu, že má dostatečnou hmotnost na to, aby plyn vázalo gravitační silou. Co to je? odděluje planetu od okolního vesmíru chrání Zemi před přímým působením slunečního záření tím, že pohlcuje UV záření Chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Jakou má funkci? Z řečtiny: atmos ‒ pára, sphaira ‒ koule

3 TROPOSFÉRA TERMOSFÉRA MEZOSFÉRA STRATOSFÉRA EXOSFÉRA 10 ‒ 16 km 50 km 85 km 500 km Obr. 2

4 Na rovníku je troposféra mocná kolem 18 km, směrem k pólům její tloušťka klesá a u pólů dosahuje ještě níže k 9 km. Celková teplota je v rozmezí 17 °C až do ‒ 52 °C. V troposféře se odehrává naprostá většina toho, co ovlivňuje náš život. je nejnižší část atmosféry zahrnuje 90 % hmotnosti atmosféry vyskytují se zde nejvýznamnější povětrnostní jevy vzniká zde počasí Která vrstva Obr. 3 TROPOSFÉRA

5 Která vrstva obsahuje OZÓNOVOU VRSTVU, která pohlcuje UV záření nebezpečné pro živé organismy Nachází se ve výškách 11 až 50 km nad hladinou moře. Až do 30 km je v ní stálá teplota od ‒ 45 do ‒ 75 °C. Vrstva stratosféry mezi 25 až 35 km se nazývá ozonová vrstva, protože obsahuje vysokou koncentraci ozonu. UV záření je pro člověka neviditelné, někteří živočichové jej ale vnímají. Jeho zdrojem je Slunce. Ozonová díra nad Antarktidou Obr. 4 STRATOSFÉRA

6 OZON (O 3 ) vzniká působením: a) elektrických výbojů b) krátkovlnného UV záření na molekuly kyslíku OZÓN Ozón je relativně nestabilní molekula tvořená třemi atomy kyslíku (O 3 ). Ozón nacházející se ve stratosféře plní funkci „UV filtru“ ‒ štítu, který brání pronikání škodlivého krátkovlnného UV záření k zemskému povrchu. Ozón v přízemní atmosféře působí škodlivě na živé organismy, poškozuje dýchací orgány živočichů i rostlin. Co je to? Čím je užitečný? Čím je škodlivý?

7 Ozonová díra nad Antarktidou – velikost Afriky OZONOVÁ DÍRA Co je to? Příčiny vzniku? Důsledky? oblast stratosféry s oslabenou vrstvou O 3 freony (chladicí zařízení, aerosoly, …) větší průnik UV záření, které je škodlivé Obr. 5

8 ÚKOL!!! Přiřaď k vrstvám atmosféry uvedené jevy a předměty. družice oblaka bouřka dopravní letadlo rogalo hořící meteorit meteorologický balón Obr. 6 MEZOSFÉRA STRATOSFÉRA TROPOSFÉRA

9 21 % O 2 78 % NO 2 1 % vzácné plyny (0,038 % CO 2, Ar, He, CH 4, H 2, vodní páry,...) Které plyny jsou zastoupeny v atmosféře? Atmosféra je směsí plynů, v níž jsou dále přítomny vodní kapičky, ledové krystalky a různé znečišťující příměsi původu přírodního (prachové částečky, pylová zrna) i antropogenního (produkty člověka). V důsledku intenzivního vertikálního promíchávání vzduchu se jeho složení do výšky asi 100 km téměř nemění.

10 H 2, He, NH 3, CH 4 Uran ÚKOL!!! Přemýšlej, které planety mají atmosféru? MERKUR VENUŠE MARS JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN nemá horká atmosféra, CO 2, CO řídká atmosféra, CO 2 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11Obr. 12 Obr. 13

11 původně ze sopečných plynů s rozvojem života a rozšířením fotosyntetizujících sinic a řas se množství O 2 postupně zvyšovalo až na dnešních 21 % Jak a z čeho vznikla? Obr. 14Obr. 16Obr. 15

12 Je to proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření na povrch Země, ale nepropouští ho zase zpět do vesmírného prostoru. Obr. 17

13 Proč vzniká? příčina je v nadměrné koncentraci skleníkových plynů v atmosféře: vodní páry H 2 O, CO 2, CH 4 Skleníkový efekt se vyskytuje přirozeně na Zemi téměř od jejího vzniku. Bez výskytu skleníkových plynů by průměrná teplota při povrchu Země byla −18 °C. Skleníkový efekt je nezbytným předpokladem života na Zemi. Antropogenní skleníkový efekt je označení pro příspěvek lidské činnosti k skleníkovému efektu. Je způsoben spalováním fosilních paliv, kácením lesů a globálními změnami krajiny. Antropogenní skleníkový efekt přispívá ke globálnímu oteplování.

14 PLYNPŘIROZENÉZDROJEUMĚLÉZDROJE CO 2 dýchání organismů dýchání organismů rozklad org. látek rozklad org. látek v půdě v půdě vulkanická činnost vulkanická činnost odplyňování oceánů odplyňování oceánů lesní požáry lesní požáry spalování fosilních spalování fosilních paliv paliv vypalování deštných vypalování deštných pralesů pralesů CH 4 vulkanická činnost vulkanická činnost bahenní plyn bahenní plyn tlení tlení těžba uhlí a zemního těžba uhlí a zemního plynu plynu chov hospodářských chov hospodářských zvířat zvířat skládkování odpadů skládkování odpadů

15 Jakými 3 způsoby vzniká? C + O 2 CO 2 2CO + O 2 2CO 2 CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O 1. SPALOVÁNÍM 2. HOŘENÍM CO (např. svítiplyn) 3. HOŘENÍM ORG. LÁTEK (např. methanu)

16 ZDROJE OBRÁZKŮ Obr. 1: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_taken_at_aprox._100,000_feet_above_Oregon_by_Justin_Hamel_and_Chri s_Thompson.jpg Obr. 2: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth6391.jpg Obr. 3: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_over_Oradea_Romania_cropped.jpg Obr. 4, obr. 5: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antarcitc_ozone_layer_2006_09_24.jpg Obr. 6: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosphere_layers-cs.svg Obr. 7: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus.jpg Obr. 8: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MESSENGER_first_photo_of_unseen_side_of_mercury.jpg Obr. 9: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Hubble.jpg Obr. 10: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupiter.jpg Obr. 11: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saturn_%28planet%29_large.jpg Obr. 12: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uranus.jpg Obr. 13: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptune_Full_Disk_View_-_GPN-2000-000443.jpg Obr. 14: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lava_forms.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lava_forms.jpg Obr. 15: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diatoms_through_the_microscope.jpg

17 珪素鳥. Obr. 16: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirogyra_sp.jpg CHRIS. Obr. 17: [cit. 2011-02-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luftverschmutzung-Ursachen%26Auswirkungen.svg


Stáhnout ppt "Obr. 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Kršková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google