Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_180_Atmosféra AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 7.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_180_Atmosféra AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 7.,"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_180_Atmosféra AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 7., 15.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Složení atmosféry ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 ANOTACE V materiálu se prezentuje atmosféra, její složení, názvy a základní charakteristika jednotlivých vrstev atmosféry, obsah dílčích složek v atmosféře. Určeno pro sedmý ročník.

3 Co je to atmosféra ? Je to vzdušný obal Země. Hustota vzduchu je v různých místech různá a proto nemůžeme tlak vzduchu určovat stejně jako u kapalin, tedy vztahem :

4 Složení atmosféry:

5 S rostoucí výškou se hustota vzduchu zmenšuje. Atmosféra se skládá z několika vrstev s různými vlastnostmi, mezi kterými jsou přechodové vrstvy. Výška, do které jednotlivé vrstvy zasahují je pouze orientační.

6 Troposféra Troposféra - nejspodnější část zemské atmosféry. Sahá přibližně do výše 11 km nad úrovní moře, u pólů pouze 8 – 9 km a nad rovníkem asi 17 – 18 km. Pro troposféru je charakteristickým znakem převládající pokles teploty s výškou, v našich zeměpisných šířkách dosahuje teplota na její horní hranici hodnot kolem – 55 o C, nad rovníkem asi – 80 o C. Na každých 100 m je pokles teploty o 0,6 o C. Troposféra obsahuje 90% vodní páry vyskytující se v atmosféře, vytvářejí se v ní oblaky a vznikají atmosférické srážky.

7 Stratosféra Stratosféra sahá do výše přibližně 80 km. V její spodní části se teplota vzduchu s výškou prakticky nemění (izotermie), ve vyšších hladinách s výškou roste, pak opět klesá. Mezi 30-60 km je největší koncentrace ozónu O 3, který silně absorbuje ultrafialové sluneční záření a umožňuje tím existenci života na Zemi. V důsledku ozónu je v této výšce teplota +75 o C. Mezi 60-80 km teplota klesá na -50 o C.

8 Ionosféra Ionosféra - sahá přibližně od 80 km do 800 km nad povrchem Země. Vyznačuje se velkou elektrickou vodivostí, což způsobuje to, že se od ní odrážejí rádiové vlny vyslané z povrchu země. Teplota je kolem +600 o C Ve výšce kolem 300 km můžeme pozorovat světélkování ovzduší- polární záři

9 Exosféra Exosféra - poslední vrstva zemské atmosféry, která plynule přechází v meziplanetární prostor, sahá do výšky asi 35 000 km.

10 Co obsahuje atmosféra: 1. Plyny, z nichž největší zastoupení má dusík a kyslík. 2. Vodní páru, popř. vodní kapičky nebo ledové částice. 3. Znečišťující příměsi, jako např. půdní a prachové částečky, jemné krystalky mořských solí, částice organického původu, produkty vznikající při hoření meteoritů, kosmický prach proniklý do ovzduší Země apod. Vedle těchto příměsí přirozeného původu jsou to i příměsi, které se do atmosféry dostávají jako přímý nebo nepřímý produkt činnosti člověka a mohou mít plynné, kapalné nebo tuhé skupenství.

11 zápis Atmosféra je vzdušný obal Země. Obsahuje plyny, vodní páru a další příměsi. S rostoucí výškou klesá obsah vzduchu v atmosféře a tím i hustota. Jednotlivé vrstvy jsou troposféra, stratosféra, ionosféra a exosféra.

12 Použité obrázky – Wikipedia Použité kliparty – kolekce PowerPoint 2007. www.office. microsoft.com Soubor:Atmosphere layers-cs.svg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 24. 6. 2008, 17:29, last modified on 15.11.2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z WWW:. Soubor:Full moon partially obscured by atmosphere.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2. 4. 2009, 01:54, last modified on 15.11.2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z WWW:.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_180_Atmosféra AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 7.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google