Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum, vývoj a vysoké školy Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum, vývoj a vysoké školy Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda."— Transkript prezentace:

1 Výzkum, vývoj a vysoké školy Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda

2 Zhodnocení připomínkového řízení –cca 100 připomínek pro oblast výzkumu, vývoje a VŠ, tj. prioritní osy 1 – 3 –Většina připomínek akceptována nebo vysvětlena (některé povinnosti a termíny vycházejí z návrhů nařízení Evropské komise) –Připomínky Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj budou vzhledem k termínu zaslání vypořádány v další verzi programového dokumentu –Změny spíše technické povahy – upřesnění či rozšíření aktivit, příjemců podpory –Často připomínkovány monitorovací indikátory – na jejich upřesnění stále pracujeme

3 Změny ve verzi k 30. dubnu 2013 (1) Užití obecného pojmu „výzkumná organizace“ všude, kde není potřeba rozlišovat typ výzkumné organizace (VŠ, vvi, jiná právní forma) Upřesnění zaměření intervencí v PO 1: důraz na posilování kapacit pro kvalitní výzkum reflektující globální socioekonomické výzvy bez nutné vazby na existující potenciál pro aplikace v ČR –jasné vymezení rozdílů mezi specifickými cíli PO 1 a PO 2 Doplnění realizace 2. fáze projektu ELI: Extreme Light Infrastructure do plánovaného využití velkých projektů v OP VVV Důraz na spolupráci vysokých škol a ústavů AV ČR při výzkumné orientované výuce v magisterských a doktorských studijních programech Podpora aktivit na popularizaci VaV nejen v systematických projektech, ale také na úrovni jednotlivých institucí

4 Změny ve verzi k 30. dubnu 2013 (2) Zapracována vazba na komunitární program Horizont 2020 - zdůrazněny synergie Přesun aktivit podpory průřezových technologií (KET – key enabling technologies) z PO 1 a začleněny do specifického cíle 1 v rámci PO 2 Dopracován specifický cíl 3 „Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech“ – návaznost na plnění investiční priority, vazba na ESF V PO 2 rozšíření typu příjemců o příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, a dále další soukromoprávní subjekty, které budou pověřeny tvorbou a implementací S3 v regionech Zpřesnění podporovaných aktivit v prioritní ose 3, zejména zdůraznění potřeby zvýšit praktickou relevanci znalostí nabytých na všech stupních vysokoškolského studia, včetně explicitního uvedení podpory podnikavosti studentů

5 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Výzkum, vývoj a vysoké školy Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda."

Podobné prezentace


Reklamy Google