Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METABOLISMUS SACHARIDŮ"— Transkript prezentace:

1 METABOLISMUS SACHARIDŮ
© Biochemický ústav LF MU (H.P.)

2 Rozdělení sacharidů Monosacharidy: glukosa fruktosa galaktosa
Oligosacharidy: 2-10 podjednotek monosacharidů vazba glykosidová (např. a-1,4 nebo b-1,4) sacharosa (glukosa+fruktosa) maltosa (glukosa+glukosa), laktosa (glukosa+galaktosa) Polysacharidy a-D-glukopyranosa D-glukosa -D-glukopyranosa

3 Polysacharidy Polysacharidy: až tisíce monosacharidových podjednotek
vazba glykosidová (např. a-1,4 nebo a-1,6) mohou obsahovat i více druhů monosacharidových podjednotek i necukerné složky glykogen – „živočišný škrob“ syntéza ze sacharidů přijatých potravou glukosové jednotky (vazba a-1,4 a a-1,6) škrob – zásobní látka rostlin amylosa + amylopektin celulosa – stavební rostlinný polysacharid glukosové jednotky (vazba b-1,4) nestravitelná pro člověka – vláknina potravy

4 Hlavní živina pro lidský organismus
Sacharidy Využitelné sacharidy Nevyužitelné sacharidy Polysacharidy škrob (těstoviny, rýže, pudinky, brambory,...) Oligosacharidy sacharosa (sladká jídla..) laktosa (mléko,..) maltosa (pivo, slad..) Monosacharidy glukosa (ovoce..) fruktosa (med, ovoce..) galaktosa Polysacharidy celulosa (ovoce, zelenina) VLÁKNINA

5 Obsah škrobu v potravinách (průměrné hodnoty)
Potravina Škrob (%) Pudinkový prášek Mouka pšeničná Rýže Těstoviny Rohlík Luštěniny Chléb Celozrnné pečivo Brambory Banán 80 75 70 60 50 40 15 ! ! !

6 Obsah glukosy v potravinách
Potravina Glukosa (%) Glukopur Rozinky Med Hrozny Ovoce 100 50 30 6-10 1-5 ! ! ! U diabetiků nutná velká opatrnost

7 ? ? škrob celulosa Glukosa (volná i vázaná) Nejrozšířenější sacharid
Sacharid tvořící největší využitelný zdroj energie škrob Sacharid tvořící významnou složku nestravitelného podílu v potravě celulosa

8 Ústa → žaludek → tenké střevo → portální žíla
Trávení sacharidů Schematicky Ústa → žaludek → tenké střevo → portální žíla Ústa: slinná a-amylasa (štěpení a-1,4 glykosidových vazeb) škrob  dextriny Žaludek: žádný enzym štěpící sacharidy inaktivace slinné a-amylasy

9 Tenké střevo : pankreatická a-amylasa (štěpení a-1,4 glykosidových vazeb) dextriny a (škrob)  maltosa, isomaltosa, D-glukosa specifické disacharidasy (štěpení na monosacharidy) sacharosa, laktosa  glukosa, fruktosa, galaktosa kartáčový lem enterocytů absorpce monosacharidů  buňky střevní sliznice Portální žíla transport monosacharidů do jater

10 Proč organismus nevyužívá celulosu jako zdroj energie ?
Celulosa glukosové jednotky b-1,4-glykosidová vazba

11 Nejvýznamnější monosacharidy v metabolismu
GLUKOSA Fruktosa Galaktosa

12 ! ! GLUKOSA V KRVI Nesmí klesnout pod 3 mmol/l 3,9-5,6 mmol/l plasma
Zvyšuje hladinu glukosy Snižuje hladinu glukosy Glukagon Adrenalin Glukokortikoidy (Kortizol) Insulin Regulace hormonální

13 Stanovení glukosy v kapilární krvi
GLUKOMETRY Accutrend® GCT Accu-Chek® - Performa Nano Postup práce s glukometrem Glukometr One touch Ultra 13

14 Nejvýznamnější orgán v metabolismu sacharidů
JÁTRA JÁTRA • zásobuje ostatní tkáně glukosou • metabolizuje glukosu - zisk energie - prekursory pro ostatní látky • syntéza glykogenu

15 Játra Distribuce glukosy v organismu Ostatní tkáně CNS Erytrocyty
Glukosa není jediným zdrojem energie Využití i mastných kyselin a ketonových látek Ostatní tkáně Játra CNS (za normál. podmínek) Erytrocyty Glukosa – jediný zdroj energie

16 Který orgán bude přednostně zásobován glukosou v případě , že poklesne hodnota glukosy v krvi ?

17 METABOLISMUS GLUKOSY Glykolýza Syntéza a odbourání glykogenu
Pentosový cyklus Glukoneogeneze

18 Glykolýza • Lokalizace: cytoplasma (většina buněk)
• Význam: zisk energie tvorba dalších látek • Rozdělení glykolýzy: aerobní glykolýza anaerobní glykolýza

19 Glykolýza glukosa pyruvát laktát acetyl-CoA schematicky Glc Glc-6-P
fosforylace Glukosa-6-fosfát Glc-6-P pyruvát Pyr Anaerobní podmínky Aerobní podmínky laktát acetyl-CoA

20 Glukosa 2 Pyruvát ATP ATP 2 NADH 2 ATP 2 ATP Glukosa-6-P
ADP ATP Glukosa Glukosa-6-P Fruktosa P ATP ADP Fruktosa-1,6-bis P Glyceraldehyd -3 - P Dihydroxyaceton - P NAD+ 2 NADH Série reakcí 2 ATP 2 ATP 2 Pyruvát

21 Sumární rovnice glykolýzy (anaerobní i aerobní)
C6H12O NAD ADP + 2 Pi 2 CH3-CO-COOH NADH H ATP ! Pro kontinuální průběh glykolýzy je třeba: • Regenerace NAD+ - tedy reoxidace NADH • Dostatek ADP

22 Glykolýza glukosa pyruvát laktát acetyl-CoA schematicky
fosforylace Glukosa-6-fosfát pyruvát Anaerobní podmínky Aerobní podmínky laktát acetyl-CoA 22

23 Aerobní glykolýza pyruvát Acetyl-CoA glukosa
Oxidační dekarboxylace (multienzymový komplex: thiamindifosfát, kyselina lipoová, koenzym A, FAD, NAD+) Acetyl-CoA CH3-CO-COOH + CoA-SH + NAD+ → CH3-CO-SCoA + CO2 + NADH + H+

24 Kde probíhá aerobní glykolýza ?
• Většina buněk - matrix mitochondrie Příklad: Kosterní sval Kosterní sval – mírná práce nebo klid dostatečný přívod O2 glukosa pyruvát Tvorba acetylCoA Reoxidace NADH – dýchací řetězec

25 Glykolýza glukosa pyruvát laktát acetyl-CoA schematicky
fosforylace Glukosa-6-fosfát pyruvát Anaerobní podmínky Aerobní podmínky laktát acetyl-CoA 25

26 Anaerobní glykolýza pyruvát laktát Pyruvát + NADH + H+ laktát + NAD+
glukosa pyruvát Laktátdehydrogenasa (LD) laktát LD Pyruvát + NADH + H laktát + NAD+ H

27 Kde probíhá anaerobní glykolýza ?
• Většina buněk je schopna anaerobní glykolýzy Příklad: Kosterní sval (namáhaný) Tkáně při hypoxii Erytrocyty Kosterní sval - intenzivní práce nedostatečný přívod O2 glukosa pyruvát Tvorba laktátu (reakce LD) Práce na kyslíkový dluh

28 Práce na kyslíkový dluh
• Intenzivní svalová činnost • Nedostatek O2 • Vznik laktátu buňka krev ! Hromadění laktátu laktát ACIDÓZA Svalová bolest vyčerpání Délka trvání ? Krátký omezený časový úsek (např. sprint)

29 Jak odstraníme následky svalové bolesti a vyčerpání ?
• ukončení svalové činnosti (zmírnění práce) • dostatečné zásobení kyslíkem Poté dochází k přeměně části laktátu na pyruvát a NADH se reoxiduje v dýchacím řetězci.

30 Jaký je průběh glykolýzy v kosterním svalu?
Mírná práce (klid) Intenzivní práce Dostatečný přívod O Nedostatečný přívod O2 Aerobní glykolýza Anaerobní glykolýza Práce na kyslíkový dluh Vytrvalostní běh Sprint červená svalová vlákna bílá svalová vlákna

31 Jaký je průběh glykolýzy v erytrocytech?
Aerobní glykolýza Anaerobní glykolýza Chybí mitochondrie Tvorba laktátu Laktát jde do krve  v játrech na pyruvát

32 Vztah vitaminů k metabolismu sacharidů ? Viz. další přednáška

33 38 ATP Energetická bilance anaerobní glykolýzy: 2 ATP
Glukosa Pyruvát Laktát 38 ATP Energetická bilance aerobní glykolýzy: Glukosa Pyruvát acetyl-CoA citrátový cyklus NADH Sumárně aerobní glykolýza: Glukosa + 6 O ADP+Pi → 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

34 Glykolýza aerobní anaerobní Dostatečný přívod O2
Vysoký zisk energie: 38 ATP Nedostatečný přívod O2 Malý zisk energie: 2 ATP Význam – zisk energie Význam – zisk energie • při dějích,kdy je omezen přísun kyslíku • tkáň nemá mitochondrie (ery,leu,..)

35 Glukoneogeneze glukosa
Syntéza glukosy: z látek vzniklých katabolismem sacharidů z necukerných zdrojů glukosa Lokalizace: játra,ledviny Glukosa-6-P glukoneogeneze glykolýza Zpětný průběh glykolýzy 3 nevratné reakce nahrazeny jinými reakcemi Vratné enzymové reakce 3 nevratné reakce pyruvát glycerol laktát glukogenní aminokyseliny

36 JÁTRA SVAL KREV Odstraňování laktátu z tkání do jater,
Coriho cyklus Odstraňování laktátu z tkání do jater, kde se využívá pro tvorbu glukosy JÁTRA SVAL glukosa glukosa pyruvát KREV pyruvát LD LD laktát laktát

37 Pentosový cyklus glukosa Slouží jako zdroj NADPH a pentos
Zdroj energie glukosa glukosa-6-P Lokalizace např.játra Pentosový cyklus NADPH Ribosa-5-fosfát   Biosyntetické Syntéza nukleových reakce kyselin a nukleotidů

38 Metabolismus fruktosy
Fruktosa Fruktosa-1-fosfát Zdroj fruktosy: Sacharosa Štěpení sacharosy: Tenké střevo Přeměny fruktosy: Játra Nezávislé na insulinu Glykolýza Fruktosa „Rychlý“ zdroj energie

39 Metabolismus galaktosy
Galaktosa Aktivovaná glukosa (UDP-glukosa) Zdroj galaktosy: Laktosa Štěpení laktosy: Tenké střevo Přeměny galaktosy: Játra Metabolismus glukosy Glykoproteiny Glykolipidy Laktosa Galaktosa

40 Syntéza a odbourání glykogenu
• probíhá převážně v játrech a ve svalech • lokalizace - cytoplasma buněk • glykogen: zásobní forma glukosy v buňkách zdroj energie • játra: % hmotnosti jater po jídle 0,1 % hmotnosti jater po 24 hodinách hladovění • sval: 1,5 % hmotnosti svalu (odbourání až při těžké svalové práci)

41 Syntéza glykogenu Dostatečný přívod glukosy do buňky glukosa
• hormonální stimulace (inzulin) Dostatečný přívod glukosy do buňky glukosa syntéza glykogenu Glc → glc-6-P → glc-1-P →→→ glykogen

42 Odbourání glykogenu Glykogen → glc-1-P → glc-6-P
• glykogenolýza • hormonální stimulace (glukagon,adrenalin) • mechanismus glykogenolýzy: fosforolytické štěpení (anorganickým fosfátem) Nedostatečný přívod glukosy do buňky odbourání glykogenu glukosa játra: glc-6-P → glc Glykogen → glc-1-P → glc-6-P sval: glc-6-P

43 Hormonální regulace Syntéza glykogenu Odbourání glykogenu
• stimulace inzulinem • játra: stimulace glukagonem adrenalinem • sval: stimulace adrenalinem 43

44 Hormonální regulace metabolismu glukosy
INZULIN Snižuje glukosu v krvi Stimulace glykolýzy Inhibice glukoneogeneze Zvyšuje syntézu glykogenu GLUKAGON Zvyšuje glukosu v krvi Stimuluje glukoneogenezi Zvyšuje odbourání jaterního glykogenu Anabolické účinky „Stresové“ hormony: Adrenalin (zvyšuje odbourání glykogenu) Kortizol (zvyšuje glukoneogenezi z AK)

45 Schema metabolických drah glukosy
glukosa pouze v játrech (a ledvinách) NADPH syntéza glykogenu glykogen (játra, svaly) pentosy (DNA, RNA ...) pentosový cyklus glukosa-6-P glykogenolýza glykolýza glukoneogeneze fruktosa pyruvát laktát anaerobní glykolýza oxidační dekarboxylace (nevratná !) mastné kyseliny lipidy acetyl-CoA citrátový cyklus + dýchací řetězec CO2 + H2O + energie 45

46 Metabolismus glukosy po jídle
Inzulin CNS JÁTRA glykogen glukosa ERYTROCYTY Acetyl-CoA glukosa MK STŘEVO glukosa glukosa glykogen MK SVAL TG TUKOVÁ TKÁŇ

47 Metabolismus glukosy v postresorpční fázi
Glukagon CNS JÁTRA glykogen glukosa ERYTROCYTY glukosa STŘEVO MK MK SVAL TG TUKOVÁ TKÁŇ

48 Metabolismus glukosy při hladovění
Glukagon CNS JÁTRA glykogen glukosa ERYTROCYTY glukosa glukoneogeneze proteiny STŘEVO AK MK MK SVAL TG TUKOVÁ TKÁŇ

49 Patologické stavy při poruše metabolismu sacharidů
Diabetes mellitus (viz – další přednáška) Jiné poruchy v metabolismu sacharidů (např. deficit enzymů – disacharidas)

50 nerozložené disacharidy
Jiné poruchy v metabolismu sacharidů nerozložené disacharidy tlusté střevo Disacharidasy – porucha či úplný nedostatek enzymů Strhávají vodu Bakteriální rozklad disacharidů na CO2 , CH4 a H2 Intolerance laktosy


Stáhnout ppt "METABOLISMUS SACHARIDŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google