Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing v sociálních sítích Úvod do předmětu a internetového marketingu Ing. Pavel Rosenlacher

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing v sociálních sítích Úvod do předmětu a internetového marketingu Ing. Pavel Rosenlacher"— Transkript prezentace:

1 Marketing v sociálních sítích Úvod do předmětu a internetového marketingu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

2 2.2. Informace o předmětu Typ předmětu: povinný Garant: Ing. Pavel Rosenlacher Počet hodin za semestr: 12 přednášek Ukončení předmětu: –Počet kreditů: 5 –Přednášky = docházka nepovinná –Zkouška Písemný test 70%+ = úspěšně složená zkouška 60-70% = ústní přezkoušení Pod 60% = uvidíme se znovu Konzultační hodiny –pro studenty v Mostě: Každé pondělí od 10:30 do 11:30 a od 17:15 do 17:45 –pro studenty v Praze Každá středa od 15:30 do 16:00 (Estonská), na Smíchově od 12 hodin –Pro studenty v Kladně Pátky 7.11. od 18:45; 21.11. od 17:00

3 3.3. Osnova předmětu 1.Úvod do předmětu a internetového marketingu 2.Cíle a působení marketingu na internetu 3.Reklama na internetu 4.Web z pohledu obsahového marketingu 5.SEO a SEM 6.Marketing v PPC systémech 7.Webová analytika 8.Social media marketing – Facebook 9.Social media marketing – monitoring sociálních sítí 10.Další formy komunikace 11.Online marketing 12.Propojení s integrovanou marketingovou komunikací

4 4.4. Povinná literatura SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. 1. vyd. Praha: BEN – technická literatura, 2006, 351 s. ISBN 978-80-730-0195-0. FOX,V. Marketing ve věku společnosti Google. Využijte ve svém byznysu plný potenciál on-line vyhledávání. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3357-6.

5 5.5. Další literatura BECK, Alexander. Google AdWords. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. ISBN 978-80-247-2898-8. Sterne,J. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3340-8. KAUSHIK, A. Web analytics: an hour a day. 6th ed. Indianapolis, Ind: Sybex, 2007. ISBN 04-701-3065-2. KURG, S. Nenuťte uživatele přemýšlet“. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 165s. ISBN 978-80-251-2923-4. BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 197s. ISBN 978-80-251- 3320-0.

6 6.6. Marketing v sociálních sítích Co si představíte pod pojmem „marketing v sociálních sítích“? Co umožnilo jeho rozvoj?

7 7.7. Definice sociálních médií „vše, co umožňuje komukoli komunikovat s kýmkoliv – jinými slovy, uživatelsky generovaný obsah distribuovaný snadno přístupnými internetovými nástroji“ (Sterne, 2011). „sociální média jsou online média, kde je obsah (spolu)vytvářen a sdílen uživateli“ (Janouch, 2010) Interaktivní médium umožňující vytvářet, publikovat a přejímat online sdělení mezi uživateli systému –Vyjádřit svou zkušenost s produktem, firmou –Zapojit se do veřejné diskuze –Sdílení médií –Komunikovat…

8 8.8. Definice sociálních médií Sociální média se nepřetržitě mění tím, jak přibývá obsah a funkce Sociální média umožňují interaktivitu – obousměrnou komunikaci firmy a zákazníka Užívání sociálních médií je ovlivněno také psychologickými a sociologickými aspekty –Jsou často vnímána jako místa „kolektivní moudrosti“, kde názor vytvořený na určitý produkt je vždy pravdivý… –Představují důvěryhodnější médium v porovnání s klasickými médii –Sdružení do komunit

9 9.9. Důvody účasti v komunitě Z jakých důvodů si myslíte, že se nejčastěji lidé „sdružují do komunit“ na sociální síti?

10 10. Psychologické a sociologické aspekty Proč chceš být součástí komunity?

11 11. Katalog hlavních sociálních médií Prostor pro vkládání otázek nebo názorů Firmy mohou mít vlastní diskuzní prostor a konverzaci sledovat Diskuzní fóra a skupiny Prostor pro hlas zákazníků a jejich spokojenost s produkty Amazon, Bazarvoice Přehledy a stránky s názory Částečně či zcela otevřené komunity Sem spadají také hry v sociálních sítích Sociální sítě Možnost vyjádření svého názoru „do světa“ Firmy používají k propagaci svých názorů Blogy Zprávy ve velikosti cca 140 znaků Twitter Mikroblogy Ukládání a sdílení multimédií online Youtube, Flickr atd. Sdílení médií

12 12. Katalog hlavních sociálních médií Zdál se vám předchozí seznam málo obsáhlý?

13 13. Média zařazují zajímavé názory do reportáží…

14 14. Marketing v sociálních sítích v kontextu Pojďme si marketing v sociálních sítích uvést v širším kontextu…

15 15. Elektronický vs. Online marketing? Internetový marketing Zahrnuje veškeré marketingové aktivity, které jsou uskutečňovány na internetu Někdy je označován také jako i-marketing anebo web marketing Online marketing Rozšiřující pojem internetového marketingu Představuje marketing, který je prováděn přes mobilní telefony či podobná zařízení a sociální média Pojem internetový marketing neznamená pojem online marketing, byť tyto rozdíly se stále zmenšují… Mobil je dnes „malý běžný počítač“ s připojením na internet…

16 16. Definice elektronického marketingu Elektronický marketing Označován také jako e-marketing Zahrnuje veškerý marketing prováděný elektronicky (ne klasický marketing), tzn. –Internetový marketing –Online marketing –Databázové systémy Jaká je nejvyužívanější složka e-marketingu? Elektronický marketing Internetový marketing Online marketing

17 17. Definice elektronického marketingu e-business Součást elektronického marketingu Obchodní aktivita, která probíhá prostřednictvím informačních technologií a zahrnuje digitální online komunikaci, online výzkum a online marketing Online reklama V užším pojetí se jedná o internetovou reklamu V širším pojetí představuje veškerou elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronických kanálů –Mobilní reklama –Internetová reklama

18 18. Důvody vzniku elektronického marketingu Proč vznikl elektronický marketing? Kde se vzal internetový marketing? Co přispělo k jeho širšímu rozvoji?

19 19.Internet „Internetový marketing je tady proto, že je tady internet“ (Janouch, 2010). Internet = „veřejná celosvětová decentralizovaná síť či propojení dílčích sítí“ (Sedláček, 2006). Internet jako celek nikomu nepatří –ISOC: Internet Society –World Wide Web Consortium –IAB: Internet Architecture Board Velmi často se na fungování internetu podílejí také dobrovolníci Neplést internet, extranet a intranet!

20 20. Hlavní etapy vývoje internetu Vznik a počáteční vývoj počítačůStavební prvky pro budoucí internetPočátky internetuInstitucionalizace a rozvojPočátky komercionalizaceDruhá etapa komerčního využití internetu 30. léta Současnost

21 21. Stručná historie internetu Vznik a vývoj PC 30. létaKoncepce prvních PC Stavební prvky pro internet 1960 - 1961Idea terminálů, první systém 1964PC IBM, rezervace letenek 2. pol. 60. letIBM buduje sítě, má 100 poboček Počátky internetu 11/1969Síť ARPANET, vznik internetu 1972Vzniká e-mail 1983ARPANET pro veřejnost 1989WWW Počátky komercionalizace internetu 1994První bannery Skutečné počátky marketingu na internetu lze pozorovat na konci 90. let Počáteční omezení – přístup na internet Na přelomu tisíciletí firmy využívají web, online reklamu, multimédia Elektronický marketing je dnes významnější než klasický

22 22. Vývoj internetu v ČR ObdobíFázeCharakteristika 1991-1995AkademickáInternet připojen do akademické sféry Komerční aktivity se ještě nerealizují Význam pro další rozvoj 1996-1999PopularizaceVznikají první webové stránky Firmy začínají prezentovat na webu Postupně se uplatňuje ve státní správě, v domácnostech pomaleji Marketing na internetu zatím „oddělen“ od tradičního 1999 až nyní IntegraceModernizace firemních prezentací Integrace elektronického marketingu do marketingového mixu Sociální sítě Mobilní marketing

23 23. Několik číselných údajů o internetu 2000 250 milionů uživatelů 2003 600 milionů uživatelů 2005 900 milionů uživatelů 2006 Přes miliardu uživatelů Rok 2009 –1,7 miliardy uživatelů celosvětově –6,5 milionů v České republice –110 milionů aktivním domén –1 bilion unikátních URL Významné médium

24 24. Penetrace internetu celosvětově

25 25. Počet internetových uživatelů v ČR Trend má převážně rostoucí tendenci

26 26. Další užitečné informace o internetu Monitoringem užívání webu se zabývá NetMonitor Užívání internetu lze snadněji „měřit“ –V roce 2013 bylo 69% české populace uživatelem internetu (výchozí hodnota 9,4 milionů obyvatel) –Poměr obou pohlaví se liší s minimálními rozdíly, avšak ve věku 55+ podíl mužů výrazně roste –Nejčastější vzdělání uživatelů je středoškolské –90% penetrace u populace do 24 let

27 27. Aktivity Čechů na internetu Češi se pomalu začínají „žít“ světem 1 a 0…

28 28. Přínosy internetu pro marketing Co přináší internet marketingu? V čem je elektronický marketing lepší než „offline“ marketing?

29 29. Vlastnosti internetu Základní vlastnosti Nadnárodní síť Konstantní náklady na využívání Obousměrnost komunikace Zpětná vazba Personalizace Integrace dalších médií Všudypřítomnost Problémy a omezení Nerovnoměrné pokrytí –Byť záleží na měřítku pohledu Cena internetu a přenosové kapacity Sociálně psychologická dimenze Ochrana soukromí?

30 30. Přínosy internetu pro marketing Výhody internetového marketingu oproti offline marketingu: V monitorování a měření Umožňuje vyšší komplexnost Dostupnost 365 dní v roce Možnost individuálního přístupu Dynamický obsah Diferencovaná a masová kastomizace (customizace) –Elektronický marketing nenutí zákazníka kupovat, ale snaží se přimět zákazníka, aby se SÁM ozval

31 31. Hlavní cíle elektronického marketingu Sell Prodávat Využít internet k prodeji produktů Serve Sloužit Použít internet tak, aby sloužil zákazníkům Speak Komunikovat Využít internet ke komunikaci se zákazníkem Save Spořit Snižovat náklady díky internetu Sizzle „Syčet“ = být slyšet Přispět k budování image značky díky internetu

32 32. Elektronická pošta – e-mail Nejstarší službou internetu –„otec mailu“ je Ray Tomlinson z firmy Bolt, Beranek a Newman –Jako první dokázal přenést soubory z jednoho PC do druhého –Zavedl @ Umožňuje určit příjemce mailu a síť Masivnější rozvoj i do oblasti marketingu v 90. letech V současnosti je jedním z prvních nástrojů, který nová firma používá V roce 1976 poslala královna Alžběta II první mail!

33 33. Několik číselných údajů k e-mailu V roce 2001 bylo za 1 den posláno 31 miliard mailů V roce 2008 toto stouplo na 170 miliard –2 miliony mailů za vteřinu 2010 dosáhl 300 miliard za den Až 9 z 10 mailů může být nevyžádaných –Snížila legislativa V roce 2009 byly náklady na likvidaci spamu v poště vyčísleny na 712 dolarů ročně –Jak to spočítali? Na světě je přes 3 miliardy mailových adres…

34 34. Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online marketing V současnosti nejpoužívanější je internetový marketing Elektronický marketing vychází z rozvoje IT technologií, internetu Internet je dnes téměř „všudypřítomný“, v ČR cca 6,5 milionu uživatelů – významné médium Internet má jak své výhody, tak i nevýhody… Hlavní cíle elektronického marketingu = 5S Elektronický marketing se promítá do marketingového mixu

35 35. Vznik sociálních sítí Kdy vznikly sociální sítě? K jakým účelům původně sloužily?

36 36. Vznik sociálních sítí ARPANET byl již zmíněn –Byť původně byl určen pro vojenské použití Na konci 90. let se objevují první pokusy o sociální sítě –Classmates.com –Sixdegrees Novodobá historie se odehrává až v 21. století –Friendster (2002) Vytvořena kanadským programátorem Jonathan Abrams Známá především v jihovýchodní Asii V roce 2011 byla přetransformována na platformu sociálních her –MySpace (srpen 2003) Sídlo v Californii, autoři: Chris DeWolfe, Tom Anderson Mutace ve 14 jazycích –Facebook (únor 2004) Mark Zuckerberg a Eduardo Saverin pro Harvard University Později převzaly další univerzity Přeložena do více než 60 jazyků

37 37. Vývoj sociálních sítí

38 38. Využití sociálních sítí v ČR Kolik lidí v ČR využívá Facebook? Která síť je podle vás nejpoužívanější v ČR? Jak se čísla budou dále vyvíjet?

39 39. Využití sociálních sítí ve světě a v ČR

40 40. Sociální sítě v ČR TOP 10 firem dle počtu fanoušků

41 41. Sociální sítě v ČR Návštěvy webu firem ze sociálních sítí

42 42. Krátké shrnutí „sociální média jsou online média, kde je obsah (spolu)vytvářen a sdílen uživateli“ Užívání sociálních médií je ovlivněno také psychologickými a sociologickými aspekty První dodnes fungující síť je Friendster z roku 2002 Ve světě Facebook využívá přes miliardu lidí, v ČR ho využívá 3,8 milionu.

43 43. Úvod do předmětu a internetového marketingu Děkuji za pozornost Ing. Pavel Rosenlacher


Stáhnout ppt "Marketing v sociálních sítích Úvod do předmětu a internetového marketingu Ing. Pavel Rosenlacher"

Podobné prezentace


Reklamy Google