Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Předmět občanskoprávních vztahů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Předmět občanskoprávních vztahů"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Předmět občanskoprávních vztahů
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Předmět občanskoprávních vztahů
Základní dělení 1) Předmět přímý – lidské chování 2) Předmět druhotný – čeho se chování týká §118 OZ – předmětem občanskoprávních vztahů jsou: 1) věci 2) byty a nebytové prostory (úprava v zák. č. 72/1994 Sb.) 3) práva (pokud to jejich povaha připouští 4) jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští dále i nemajetkové hodnoty (např. ochr. osobnosti) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Předmět občanskoprávních vztahů
Věci v právním smyslu Tři podmínky 1) hmotné předměty, 2) ovladatelné 3) slouží potřebám lidí (jsou užitečné) (všechny podmínky se posuzují objektivně – ne vůči konkrétní osobě) věcmi v právním smyslu jsou i přírodní síly (energie) (elektrická či atomová energie, vodní síla aj.) části lidského těla nejsou věcmi v právním smyslu (res extra comercium) věcí je i zvíře (lze jej např. prodat); v NOZ již zvíře není věc JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Předmět občanskoprávních vztahů
Věc hromadná (universitas rerum) soubor více právně samostatných věcí patřících jednomu vlastníku a tvoří jediný předmět občanského vztahu, neboť je s nimi pro jejich hospodářský účel nakládáno jako s jedním celkem (např. pár rukavic, sada nářadí, sbírka poštovních známek, podnik) svůj význam má toto např. v zástavním právu Majetek všechna aktiva patřící jednomu subjektu (v širším smyslu do majetku počítána i pasiva) Jmění všechna aktiva i pasiva jednoho subjektu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Předmět občanskoprávních vztahů
Třídění věcí Věci movité a věci nemovité (§119) Věci nemovité – stavby a pozemky stavba – spojena se zemí pevným základem (ne všechny stavby se evidují v katastru nemovitostí) Stavba není součástí pozemku 2) Věci zastupitelné a nezastupitelné věci individuálně (specificky) a druhově (generálně) určené (nemovitosti jsou vždy individuálně určené) 3) Věci zuživatelné a nezuživatelné 4) Věci reálně dělitelné a reálně nedělitelné JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Předmět občanskoprávních vztahů
Příslušenství (věci hlavní) věci náležející vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby ní byly trvale užívány žádá se tedy vůle vlastníka a určitý faktický stav 1) existují dvě věci v právním smyslu 2) patří stejnému vlastníku 3) určeno vlastníkem k užívání s věcí hlavní 4) může být od věci odděleno i s ní spojeno (klíč od domu, pneumatika od auta, stodola, studna) příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním (§121/3 OZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Předmět občanskoprávních vztahů
Součást věci Vše, co k věci patří a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc jako celek znehodnotila (§120 OZ) není samostatnou věcí v právním smyslu součástí automobilu je motor, nikoli rezervní kolo porosty, keře jsou součástí pozemku stavba není součástí pozemku (pouhé ztvárnění povrchu pozemku (např. tenisové kurty) však podle soudní praxe součástí pozemku jsou) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Předmět občanskoprávních vztahů
Byty a nebytové prostory Zvláštní právní úprava – zákon č. 72/1994 Sb. místnost či soubor místností, které jsou či nejsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení (§ 2 ZOVB) jednotky v domě jsou samostatnými věcmi v práv. smyslu (lze je samostatně převádět, zastavit apod.) podpůrně se použijí ustanovení OZ JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Předmět občanskoprávních vztahů
Cenné papíry Cenné papíry listinné jsou to reálné listiny (skriptury) věci movité, užitečnost spočívá v právu, které je v daném cenném papíru inkorporováno Cenné papíry zaknihované (dematerializované) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Předmět občanskoprávních vztahů
Právo a povinnost mohou být předmětem právního vztahu, připouští-li to jejich povaha Typicky se toto bude týkat 1) pohledávek zastavení pohledávky (podzástavní právo) postoupení pohledávky 2) dluhů převzetí dluhu přistoupení k závazku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Předmět občanskoprávních vztahů
Jiné majetkové hodnoty nejde o věci v právním smyslu, byt aj. výše uvedené; nehmotné majetkové hodnoty vazba na hmotný substrát, užitečnost však spočívá v nehmotné hodnotě, jejímž je hmotný substrát nositelem, ale nesplývá s ní autorské dílo, vynález, film, know-how (receptura, postup) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Předmět občanskoprávních vztahů
Nemajetkové hodnoty Základní lidské hodnoty lze rovněž řadit mezi předměty subjektivních práv a právních povinností Život, zdraví, osobní svoboda, soukromí aj. Ochranu zajišťuje §11an. OZ ale i prameny ústavního práva, mezinárodní smlouvy aj. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Předmět občanskoprávních vztahů"

Podobné prezentace


Reklamy Google