Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetek Formy vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetek Formy vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Majetek Formy vlastnictví
Majetek movitý, nemovitý, duševní vlastnictví a jeho ochrana Typy bydlení – jejich výhody a nevýhody Co je to katastr nemovitostí

2 Vlastnictví Ten komu něco patří se nazývá majitel nebo vlastník. Různé věci mohou patřit různým lidem, skupinám lidí, firmám, obcím, krajům, státu nebo dokonce cizím zemím. Pokud danou věc současně vlastní více lidí, firem apod. označuje se každý z nich jako spoluvlastník.

3 Hmotné a duševní vlastnictví a jeho ochrana
Vlastnit můžeme věci, na které si lze sáhnout (hmotný majetek – auto, kniha) – jde o hmotné vlastnictví. Můžeme ale vlastnit i věci, na které si sáhnout nelze – design auta, příběh zachycený v knize) – jde o duševní vlastnictví. Spolehlivá ochrana vlastnických práv je nezbytnou podmínkou pro hospodářskou stabilitu a prosperitu státu. Důvod je naprosto jasný: pokud nemá vlastník jistotu, že jeho vlastnictví nebude řádně chráněno, nebude mít motivaci nové věci vytvářet, o existující věci pečovat a zvyšovat jejich hodnotu.

4 Hmotné a duševní vlastnictví a jeho ochrana
Vlastnictví se může vztahovat na různé věci. Příklady hmotného vlastnictví si jistě umíme představit, ale co je duševní vlastnictví? Je to výsledek duševní činnosti – například nahrávka písničky, text knížky, firemní značka, zlepšovací návrh. Porušení vlastnického práva v oblasti hmotného vlastnictví se nazývá krádež. V oblasti duševního vlastnictví jde o pirátství.

5 EXTERNALITY Pokud má vliv na majitele okolních pozemků naše hospodaření můžeme hovořit o externalitách. Ty mohou být kladné i záporné. Příklad záporné – štěkání sousedova psa. Příklad kladné – pes hlídá nejen sousedův dům, ale štěká i při napadení našeho domu. Pokud jde o drobné nepříjemnosti – lze je řešit domluvou, pokud jde o velmi nepříjemné externality dá se to řešit např. peněžním vyrovnáním.

6 Typy úředně evidovaných věcí
Vlastnictví nemovitostí – Katastr nemovitostí Středisko cenných papírů – evidence zaknihovaných cenných papírů, tj. těch, které nebyly vydány ve fyzické, listinné podobě Registr silničních vozidel – vlastnictví silničních vozidel Úřad průmyslového vlastnictví - vynálezy, zlepšovací návrhy, ochranné známky

7 Druhy bydlení Z hlediska vlastnictví existuje několik druhů bydlení:
Bydlení ve vlastním domě Družstevní bydlení (byty a domy patří družstvu, družstevník má podíl na družstvu – nepatří mu byt, ale příslušná část veškerého majetku družstva) Společenství vlastníků (každý vlastník bydlí ve vlastním bytě, ale byt je součástí domu, který vlastní společně vlastníci všech bytů v domě Nájemní bydlení (bydlení v domě a bytě vlastněném někým jiným)

8 Bydlení ve vlastním domě či bytě – výhody a nevýhody
Výhody: lze směnit za něco jiného, za peníze prodat nebo pronajmout, lze darovat, lze zapůjčit přátelům, lze využít k podnikání, naprostá volnost v otázkách zařízení, stavebních úprav apod. Nevýhody: nutno nejprve získat do svého vlastnictví tj. koupit nebo zdědit, je nutné se o něj starat – investice do oprav, nutno platit daň z nemovitosti, zajistit včasné placení všech služeb, odpovědnost za škodu způsobenou jiným osobám vlivem špatného stavu nemovitosti (např. pád stromu na sousedův plot)

9 Družstvo – společenství vlastníků
Výhody – nižší náklady na pořízení (stačí koupit jen podíl v družstvu a příslušnou část společných prostor), možnost rozložení nákladů na provoz a opravy domu mezi více společných vlastníků Nevýhody – nedostatek soukromí v domě, nutno získat pro všechny kroky týkající se společných částí majetku souhlas dalších spoluvlastníků

10 Nájemní bydlení Výhody: k využívání není nutná prvotní velká investice, zařizování a uhrazení nákladů na větší opravy lze vyžadovat po majiteli, nemusí se platit daň z nemovitosti, je vhodným řešením krátkodobé potřeby bydlet. Nevýhody: nedostatek soukromí v domě, možnosti měnit vnitřní uspořádání bytu jsou omezené, riziko ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele, nutnost dohadovat s pronajímatelem výši nájemného, která by byla oboustranně přiměřená a přijatelná.

11 Kolik Čechů bydlí ve svém

12 Opakování Uveď dva typy hmotného a dva typy nehmotného majetku.
Proč je důležitá ochrana vlastnických práv? Jak se nazývá porušení vlastnického práva v oblasti hmotného vlastnictví a jak v oblasti duševního vlastnictví? Vyjmenuj tři druhy bydlení. Vyber si jeden ze tří druhů bydlení a napiš alespoň dvě jeho výhody a dvě nevýhody.


Stáhnout ppt "Majetek Formy vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google