Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská občanská iniciativa JUDr. Lenka Pítrová, CSc. Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská občanská iniciativa JUDr. Lenka Pítrová, CSc. Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 Evropská občanská iniciativa JUDr. Lenka Pítrová, CSc. Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR

2 EOI v primárním právu EU Čl. 11, odst. 4 Smlouvy o Evropské unii „ Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.“ Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

3 Nařízení o EOI Čl. 24, odst. 1 SFEU Listopad 2009 - Zelená kniha Komise o EOI Únor/březen 2010 - Konzultace, veřejná slyšení Březen 2010 - návrh nařízení o občanské iniciativě 11. března 2011 - Zveřejnění nařízení v Úředním věstníku EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

4 Postup EOI Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

5 Pozice ČR během jednání v Radě V souladu s pozicí ČR bylo do konečného znění nařízení začleněno: –Kontrola přípustnosti EIO na základě kritérií, která vycházejí ze smluvního zakotvení EOI v SEU namísto další kontroly případného znevažujícího charakteru a „nedostatku vážnosti“ po nasbírání 300 000 podpisů; –Nesnížení minimálního počtu států, ze kterých mají pocházet podpisy na 1/5; –Zachování minimálního věku signatářů dle pasivního volebního práva do EP; –Snížení lhůty pro vypořádání v rámci závěrečného přezkoumání Komisí ze 4 na 3 měsíce. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

6 Implementace nařízení Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Do 1. března 2012 – Členské státy povinny oznámit názvy orgánů příslušných pro vydávání potvrzení o online systému sběru, pro koordinaci procesu ověřování prohlášení o podpoře Povinnost členských států oznámit konkrétní předpisy, které přijaly k provedení nařízení o EOI EOI možné předkládat od 1. dubna 2012

7 Implementace EOI v ČR Zákon o evropské občanské iniciativě: 18. ledna 2012 projednán vládou ČR 21. března 2012 projednán PSP ČR 25. dubna 2012 přijat Senátem Parlamentu ČR 17. května 2012 podepsán prezidentem ČR 12. června 2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR → Oznámení Komisi Úřadem vlády ČR Ministerstvo vnitra ČR pověřeným orgánem pro ověření online systému sběru a platných prohlášení o podpoře EOI Stanovení pokut ve výši 100 000 – 400 000 Kč dle povahy spáchaného přestupku Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

8 Současný stav a další vývoj K dnešnímu dni Komise požádána o registraci 27 EOI, z toho 19 zaregistrováno. Sběr podpisů u žádné EOI zatím nebyl uzavřen. Pravidelná zasedání expertní skupiny pro EOI (od června 2011) Zpráva o uplatňování nařízení do 1. dubna 2015 a každé tři roky Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

9 Děkuji za pozornost. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR


Stáhnout ppt "Evropská občanská iniciativa JUDr. Lenka Pítrová, CSc. Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google