Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DANA KNOTOVÁ BOHUMÍRA LAZAROVÁ ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOMÁCÍ NÁSILÍ V KONTEXTU RODINY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DANA KNOTOVÁ BOHUMÍRA LAZAROVÁ ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOMÁCÍ NÁSILÍ V KONTEXTU RODINY."— Transkript prezentace:

1 DANA KNOTOVÁ BOHUMÍRA LAZAROVÁ ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOMÁCÍ NÁSILÍ V KONTEXTU RODINY A PRÁCE, 30.ŘÍJNA 2014 V BRNĚ Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků

2 Partneři projektu Jeden z partnerů Ústav pedagogických věd FF MU v Brně. Podíl na projektu: výzkumná šetření se zaměřením na evaluaci aplikovaných metod a pracovních postupů při zavádění nové praxe vyplývajících z projektu

3 Projekt „Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí - přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“ K cílům projektu 1. poznat souvislosti mezi domácím násilím a pracovní aktivitou aktérů domácího násilí 2. a v rámci intervencí posilovat kompetence ohrožených osob, které umožní vstoupit nebo udržet se na trhu práce. Cíl výzkumného šetření 1. zjistit jak profesionálové vnímají propojení standardní práce s aktéry domácího násilí a zaměřením na pracovní trh a jak nahlížejí v tomto ohledu na možnost podpory klientů. 2. poznat jejich názory na přínosy a limity realizovaného projektu.

4 Metodologie kvalitativní šetření formulace cílů a dílčích otázek šetření (prostřednictvím diskusí s ředitelkou centra Spondea a studia projektové dokumentace) polostrukturovaný rozhovor analýza dat pomocí otevřeného kódování a tzv. techniky vyložených karet. Výsledkem kódování a slučování spolu souvisejících kódů jsou kategorie, které pojmenováváme, popisujeme a interpretujeme ve vztahu k cílům šetření.

5 Domácí násilí má svůj kontext Důležitou změnou v práci je zaměření na rodinný systém a uplatnění na trhu práce (zaměstnání) aktérů domácího násilí- nepracuje se již pouze s obětí domácího násilí, cíleně se pracuje také s dětmi, násilnou osobou a případně i s dalšími blízkými osobami. … Přinesl pro mě legitimizaci práce s rodinou jako se systémem, což dříve bylo zpochybňováno i kolegy…

6 Změna pohledu na agresora Pokud jsou ti, kteří páchají násilí, ochotni přijít a pracovat na sobě, pak jsou vnímáni jako klienti, kteří chtějí řešit problémy a potřebují odbornou pomoc. Nehovoří se tedy již o osobě násilné, ale o osobě nezvládající agresi. …Nelíbila se nám násilná osoba. Jde také o lidi, kteří potřebují pomoc. Alespoň mnozí z nich. ….násilné osoby byly dokonce odmítány. Stalo se, že násilná osoba zavolala, že chce s námi mluvit a my ji museli odmítnout. Takto můžeme uchopit případ komplexně...

7 Zaměření na pracovní zařazení/zaměstnání aktérů domácího násilí Charakter práce (nebo nezaměstnanost) může být jedním z faktorů podporujících vznik DN, a zároveň se DN může promítat do pracovního výkonu. … I když jsou naši klienti zahlceni problémy, tak se ptám na jejich potřeby související se zaměstnáním. Před tím to tak nebylo, i pro mě bylo a je hlavní bezpečí klientů... Zaměření na podporu pracovních aktivit klientů bylo jednou z priorit projektu, ale toto téma zůstalo zatím poněkud stranou. Klienti totiž primárně přicházejí s problémem domácího násilí a spojitost se svým zaměstnáním nevidí a mnohdy ani vidět nechtějí. V diskusích se vracejí ke „svému tématu“ a „své objednávce“, které pracovník musí respektovat. … Chtělo by to o práci mluvit déle a ne jen v prvokontaktu naťuknout. Na druhou stranu to asi klienti nechtějí a dost by se divili. Myslí si, že když se vyřeší domácí násilí, automaticky se vyřeší i práce…

8 Spolupráce se zaměstnavateli Jeden z výstupů projektu Informační příručka pro zaměstnavatele (manuál). … Manuál je fajn, může ukázat zaměstnavatelům jak konkrétně pomoci, může překonat jejich obavy nebo předsudky- asi si za to může sama/sám… Do budoucna je třeba aktivně vyhledávat a kontaktovat personalisty, informovat o možnostech řešení DN ve prospěch zaměstnanců tak, aby zaměstnanec - oběť domácího násilí nebyl vnímán jako problém.

9 Pracuje se „jinak“ … o metodách práce systémový pohled na DN, kdy osoba nezvládající agresi přestává být nahlížena jako jediný viník nové metody práce s dětmi nová metodika práce s klienty založená na technikách a edukačních aktivitách (např. práce s tělem, mapování kontextu stávající životní situace) … Bylo kam jít pro zdroje … Byl jsem na workshopu práce s násilnými osobami … vyzobával jsem, co se hodilo, a vytvářím si vlastí postupy a konkrétní metodiky…

10 Komplexní péče Změny v organizaci práce- interdisciplinární tým interních zaměstnanců- rychlé a pohotové předávání informací Výzvy do budoucna: - komplexní péče v interdisciplinárním týmu na jednom místě - způsob partnerské spolupráce státní správy a neziskové sféry (i užší spolupráce mj. s Úřadem práce, OSPOD a dalšími externími subjekty -mediační a probační služba, zdravotníci - psychiatři, neziskové organizace v regionu).

11 Mělo by nás být víc? Kariérový poradce - systematická spolupráce se zaměstnavateli, pobočkami Úřadu práce a personálními agenturami … Klienti potřebují stálou motivaci a pomoc, jsou často neúspěšní při hledání zaměstnání, ale nemáme moc čas jim v tom pomáhat. Můžeme jim poskytnout třeba telefon, kopírku, počítač, aby se mohli domluvit na práci, ale chce to dělat systematicky... Právník- poskytovat klientům plný právní servis Dětský psycholog (alespoň na částečný úvazek) … Projekt nám ukázal mezeru v práci s dětmi, nutně do budoucna určitě potřebujeme dětského psychologa, ale ti chybí v celém regionu, to bude problém…

12 Limity a přínosy projektu počáteční malá informovanost i propagace projektu nové informace pro veřejnost i zaměstnavatele … Ukázalo se, že zaměstnavatelé sice nějaké informace měli, ale postupně se začíná dařit aspoň u některých jejich obavy a předsudky o domácím násilí a naší práci překonávat… změna pohledu na vlastní práci a klientelu


Stáhnout ppt "DANA KNOTOVÁ BOHUMÍRA LAZAROVÁ ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOMÁCÍ NÁSILÍ V KONTEXTU RODINY."

Podobné prezentace


Reklamy Google