Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce."— Transkript prezentace:

1 1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce Participační (demokratizační) funkce

2 2 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém Role státu, stát blahobytu x liberální systém Quadagno, J.: Theories on the welfare state, 1998: Quadagno, J.: Theories on the welfare state, 1998: „postupující industrializace s sebou nese vznik nových potřeb veřejného financování, neboť redukuje funkce tradiční rodiny a narušuje (posunuje) jisté kategorie jednotlivců, jejichž práce se stává přebytečnou – lidí velmi mladých, handicapovaných, nemocných, velmi starých… Protože tradiční společenské instituce nejsou schopny uspokojit potřeby těchto „zranitelných“ subjektů, stát expanduje víceméně automaticky.“

3 3 Servisní funkce NO Teorie tržních selhání Teorie tržních selhání - Veřejný statek – vyloučen z tržního mechanismu (zdravotní péče pro sociálně slabé, ekologie) Teorie vládních selhání Teorie vládních selhání - VeP – volič medián, veř. statky a služby nepokryjí všechny potřeby všech skupin obyvatelstva  Důvody  NO zabezpečí ty služby, které nepokryje ani stát ani soukromý sektor

4 4

5 5

6

7 RC Zahrátka 7 4671

8 8 Tyfloservis, o.p.s. projekt Tyfloservis, terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých, je realizován nepřetržitě od ledna 1991 projekt Tyfloservis, terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých, je realizován nepřetržitě od ledna 1991 nejprve do roku 1996 občanským sdružením Česká unie nevidomých a slabozrakých, poté do konce roku 2000 její nástupnickou organizací, rovněž občanským sdružením, s názvem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nejprve do roku 1996 občanským sdružením Česká unie nevidomých a slabozrakých, poté do konce roku 2000 její nástupnickou organizací, rovněž občanským sdružením, s názvem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR založila obecně prospěšnou společnost Tyfloservis, o.p.s., která od 1. 1. 2001 převzala projekt Tyfloservis v plné šíři v roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR založila obecně prospěšnou společnost Tyfloservis, o.p.s., která od 1. 1. 2001 převzala projekt Tyfloservis v plné šíři

9 9 Cíle NO Tyfloservis, o.p.s vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven

10 Občanské sdružení Stéblo Sedlčansko Sedlčansko uplatnění zdravotně postižených lidí v praktickém životě, denní stacionář uplatnění zdravotně postižených lidí v praktickém životě, denní stacionář Chráněné zaměstnání Chráněné zaměstnání Práce klientů je nástrojem ergoterapie a socioterapie Práce klientů je nástrojem ergoterapie a socioterapie Spolupráce s rodinou klienta Spolupráce s rodinou klienta Odborné konzultace, poradenství Odborné konzultace, poradenství Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity Natáčení filmů Natáčení filmů Každoroční "Zahradní slavnosti" Každoroční "Zahradní slavnosti" Akce "Pojďme tvořit na hřiště" Akce "Pojďme tvořit na hřiště"

11 Denní stacionář Rozvoj již naučených dovedností Rozvoj již naučených dovedností čtení, psaní, počítání, všeobecné znalosti, práce s penězi nebo s PC, společenská výchova a také výuka angličtiny čtení, psaní, počítání, všeobecné znalosti, práce s penězi nebo s PC, společenská výchova a také výuka angličtiny Poté následuje zdravotní TV a praktická část programu Poté následuje zdravotní TV a praktická část programu práce na zahradě,vaření, úklid, keramika, košíkářství práce na zahradě,vaření, úklid, keramika, košíkářství canisterapie canisterapie

12 Průběh výuky

13 Sociálně terapeutické dílny V roce 2007 byl zrealizován projekt V roce 2007 byl zrealizován projekt "Denní centrum-pracovní terapie „ Spolufinancován SROPem, Středočeským krajem Spolufinancován SROPem, Středočeským krajem Činnosti Činnosti Košíkářské práce Košíkářské práce Práce s keramikou Práce s keramikou Tkaní Tkaní Výtvarné, domácí práce Výtvarné, domácí práce Čištění aut pro veřejnost Čištění aut pro veřejnost

14 14 Kontrolní funkce NO Monitoring rozhodování ve veřejné správě Monitoring rozhodování ve veřejné správě Sledování naplňování tzv. veřejného zájmu Sledování naplňování tzv. veřejného zájmu Monitoring soukromého sektoru a investorů Monitoring soukromého sektoru a investorů Kontrola x nátlak? Kontrola x nátlak? www.eps.cz http://www.eps.cz/zpravodaj/pripad/736 www.eps.cz http://www.eps.cz/zpravodaj/pripad/736 www.eps.cz http://www.eps.cz/zpravodaj/pripad/736 www.eps.cz http://www.eps.cz/zpravodaj/pripad/736 Sdružení obrany spotřebitelů Sdružení obrany spotřebitelů A další A další

15 15 Výchovná funkce NO Práce s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity různého charakteru) Práce s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity různého charakteru) Realizace letních/víkendových pobytů zaměřených na řešení problémů (kriminalita, socializace) Realizace letních/víkendových pobytů zaměřených na řešení problémů (kriminalita, socializace) Realizace přednášek, festivalů, prezentace vybraných problémů v médiích (domácí násilí, třídění odpadu, respekt k právům menšin…) Realizace přednášek, festivalů, prezentace vybraných problémů v médiích (domácí násilí, třídění odpadu, respekt k právům menšin…) Tvorba naučných stezek, úklidové akce apod. Tvorba naučných stezek, úklidové akce apod.

16 16 Výchovná funkce NO

17 17 Informační funkce NO Teorie informační asymetrie (občan nemá vždy dostatek informací k posouzení kvality nabízených veřejných i soukromých služeb) Teorie informační asymetrie (občan nemá vždy dostatek informací k posouzení kvality nabízených veřejných i soukromých služeb) NO – poskytování informací a poradenského servisu v oblastech různého typu (Ekologický právní servis, práva azylantů, administrativa – sociální terénní pracovníci…) NO – poskytování informací a poradenského servisu v oblastech různého typu (Ekologický právní servis, práva azylantů, administrativa – sociální terénní pracovníci…) Zprostředkovatel komunikace, informací mezi jednotlivými sektory Zprostředkovatel komunikace, informací mezi jednotlivými sektory

18 18 Participační/demokratizační funkce NO Podpora rozvoje komunity Podpora rozvoje komunity Podpora rozvoje participace a účasti na veřejném rozhodování Podpora rozvoje participace a účasti na veřejném rozhodování Metodická pomoc občanům i veřejné správě jak se zapojit do řízení věcí veřejných (CPKP – Praha 6, Kláštěrec nad Ohří …) Metodická pomoc občanům i veřejné správě jak se zapojit do řízení věcí veřejných (CPKP – Praha 6, Kláštěrec nad Ohří …)

19 19 Shrnutí: role NO Výzkum Spiralis 2002: Výzkum Spiralis 2002: „JAKÝ VÝZNAM PRO VAŠI OBEC/MĚSTO MAJÍ AKTIVITY NO NA VAŠEM ÚZEMÍ“ 1. Poradní funkce, partner pro spolupráci, znalost místních problémů 2. Poskytovatel informací o území 3. Poskytovatel veřejných služeb 4. Kontrolní funkce (monitoring území)

20 20 Shrnutí: role NO NO zakládají a řídí různá alternativní nestátní zařízení a instituce x potřeby specifických sociálních skupin (školy, kulturní instituce, zdravotní a sociální zařízení) NO zakládají a řídí různá alternativní nestátní zařízení a instituce x potřeby specifických sociálních skupin (školy, kulturní instituce, zdravotní a sociální zařízení) Poskytují zdarma/malý poplatek služby, které trh ani VS nezajišťují Poskytují zdarma/malý poplatek služby, které trh ani VS nezajišťují Poskytují zdarma/malý poplatek služby občanům, které je nemohou zaplatit Poskytují zdarma/malý poplatek služby občanům, které je nemohou zaplatit Realizují preventivní opatření proti tomu, aby se určité skupiny obyvatel ocitly v nouzi (školící programy pro handicapované občany, léčebná centra pro osoby se škodlivými návyky, poradenství pro závislé na drogách, alkoholu…) Realizují preventivní opatření proti tomu, aby se určité skupiny obyvatel ocitly v nouzi (školící programy pro handicapované občany, léčebná centra pro osoby se škodlivými návyky, poradenství pro závislé na drogách, alkoholu…) Podpora etiky dobrovolných aktivit a celkové občanské iniciativy občanů Podpora etiky dobrovolných aktivit a celkové občanské iniciativy občanů Podporují zaměstnanost hůře zaměstnatelných skupin obyvatel Podporují zaměstnanost hůře zaměstnatelných skupin obyvatel

21 21 Limity NO Nedostatek lidských, materiálních a profesionálních zdrojů – omezení aktivit Nedostatek lidských, materiálních a profesionálních zdrojů – omezení aktivit Závislost na vůdčí autoritě Závislost na vůdčí autoritě Filantropický paternalismus Filantropický paternalismus Filantropický amatérismus Filantropický amatérismus Filantropický partikularismus Filantropický partikularismus Snaha VS-y přenášet odpovědnost na NO Snaha VS-y přenášet odpovědnost na NO

22 22 Limity NO NARODNÍ ODPOR NARODNÍ ODPOR ČASOPIS VLAJKA ČASOPIS VLAJKA DĚLNICKÁ STRANA DĚLNICKÁ STRANA VLASTENECKÁ FRONTA VLASTENECKÁ FRONTA


Stáhnout ppt "1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google