Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UCELENÁ REHABILITACE V GERONTOLOGII Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařská fakulta MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UCELENÁ REHABILITACE V GERONTOLOGII Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařská fakulta MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně."— Transkript prezentace:

1 UCELENÁ REHABILITACE V GERONTOLOGII Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařská fakulta MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 ZÁKLADNÍ POJMY

3 „rehabilitace" re- znovu, opakování, ná­vrat habilis způsobilý, zručný, vhodný

4 DEFINICE POJMU REHABILITACE koncepce oboru "rehabilitační a fyzikální lékařství" :..." u osob s těžkým zdravotním postižením je cílem zachování soběstačnosti postiženého jedince a tím vytvoření předpokladu pro maximální možnou úroveň kvality života".

5 Výbor odborné Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: "Ucelená rehabilitace je vzájemně provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož základní náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení jedince.

6 Podmínkou specializace v oboru je složení atestace z některého základního oboru - interna, chirurgie, ortopedie, neurologie. Nyní se předpokládá možná specializace v oboru rehabilitace formou I. atestace.

7 KRITICKÉ POJMY V OBORU REHABILITACE disease - impairment - disability - handicap choroba - porucha - postižení - znevýhodnění

8 STRUKTURA A METODY UCELENÉ REHABILITACE léčebná rehabilitaceléčebná rehabilitace sociální rehabilitacesociální rehabilitace pedagogická rehabilitacepedagogická rehabilitace pracovní rehabilitacepracovní rehabilitace výchovná rehabilitacevýchovná rehabilitace psychologická rehabilitacepsychologická rehabilitace

9 TÝMOVÁ PRÁCE předpoklad kvalitní rehabilitace fyzioterapeutfyzioterapeut ergoterapeutergoterapeut psychologpsycholog sociální pracovnicesociální pracovnice případně i logopedpřípadně i logoped protetik či protetický technikprotetik či protetický technik

10 PROSTŘEDKY UCELENÉ REHABILITACE Metody léčebné rehabilitace: kinezioterapiekinezioterapie fyzikální terapiefyzikální terapie ergoterapieergoterapie funkční diagnostikafunkční diagnostika doplňkové metody: pedagogickémetody, edukace, psychoterapie, socioterapiedoplňkové metody: pedagogickémetody, edukace, psychoterapie, socioterapie

11 Ad 1) Léčebná tělesná výchova ordinována lékařemordinována lékařem prováděna pod kontrolou fyzioterapeutůprováděna pod kontrolou fyzioterapeutů prováděna ve zdravotnických zařízeních a lázeňských a rehabilitačních ústavechprováděna ve zdravotnických zařízeních a lázeňských a rehabilitačních ústavech

12 Dělení z hlediska počtu cvičenců: individuálníindividuální skupinováskupinová

13 Dělení z hlediska zatížení: cvičení pasivnícvičení pasivní aktivní pohyb v odlehčené polozeaktivní pohyb v odlehčené poloze aktivní pohyb s dopomocíaktivní pohyb s dopomocí aktivní pohyb v celém rozsahuaktivní pohyb v celém rozsahu aktivní pohyb s odporemaktivní pohyb s odporem pohyb redresnípohyb redresní relaxační cvičenírelaxační cvičení kondiční cvičeníkondiční cvičení dechová gymnastikadechová gymnastika

14 Dělení z hlediska skladby pohybu: cvičení analytickácvičení analytická cvičení syntetickácvičení syntetická

15 Dělení z hlediska použitých metod: metoda cvičení dle svalového testu (analytická)metoda cvičení dle svalového testu (analytická) metoda postizometrické relaxace, postfacilitační inhibice, antigravitační relaxace, spray and stretch techniky Travellové (analytické)metoda postizometrické relaxace, postfacilitační inhibice, antigravitační relaxace, spray and stretch techniky Travellové (analytické) metoda sestry Kenny, metoda Vojtova, metoda M.R.Brunkowové, Bobathova, Kabatova, Brüggerova, McKenziho, kraneosakrální terapie, senzomotorická stimulacemetoda sestry Kenny, metoda Vojtova, metoda M.R.Brunkowové, Bobathova, Kabatova, Brüggerova, McKenziho, kraneosakrální terapie, senzomotorická stimulace metoda měkkých, mobilizačních a manipulačních technik (Lewitt, Rychlíková, Cyriax, Mitchell, Mojžíšová,...)metoda měkkých, mobilizačních a manipulačních technik (Lewitt, Rychlíková, Cyriax, Mitchell, Mojžíšová,...)

16 Ad 1) Zdravotní tělesná výchova určena pro osoby zdravotně oslabené - dříve zvláštní tělesná výchovaurčena pro osoby zdravotně oslabené - dříve zvláštní tělesná výchova prováděna zaškolenými cvičiteli nebo fyzioterapeutyprováděna zaškolenými cvičiteli nebo fyzioterapeuty prováděna na školách, oddílech se spec. zaměřením na určité choroby, je zřizována i dobrovolnými tělovýchovnými organizacemiprováděna na školách, oddílech se spec. zaměřením na určité choroby, je zřizována i dobrovolnými tělovýchovnými organizacemi

17 Ad 1) Habituální pohybová aktivita zahrnuje všechny fyzické činnosti běžného životazahrnuje všechny fyzické činnosti běžného života Lékař by měl znát energetickou náročnost příslušných aktivit a předvídat i pravděpodobnou odezvu pacienta na ně a to zvláště u. při kardiopulmonálních onemocnění.

18 Ad 1) Pracovní fyzická činnost může být profesionální nebo jako součást habituální či rekreační pohybové aktivitymůže být profesionální nebo jako součást habituální či rekreační pohybové aktivity

19 Ad 1) Rekreační pohybová aktivita měla by být součástí denního režimu u nemocných a oslabených osob v rámci jejich možností a schopnostíměla by být součástí denního režimu u nemocných a oslabených osob v rámci jejich možností a schopností Může ovlivnit zdravotní i funkční stav a přispět ke zlepšení kvality života.

20 Ad 2) FYZIKÁLNÍ TERAPIE Účinky: myorelaxačnímyorelaxační spasmolytickéspasmolytické stimulačnístimulační analgetickéanalgetické trofotropnítrofotropní resorpčníresorpční antiedematózníantiedematózní baktericidníbaktericidní antiflogistické atd.antiflogistické atd.

21 Problematika: placebo efekt ??placebo efekt ?? indikace specifického druhu terapieindikace specifického druhu terapie nutnost aplikace fyzikální terapie o parametrech specifických pro každého konkrétního pacientanutnost aplikace fyzikální terapie o parametrech specifických pro každého konkrétního pacienta

22 Dělení dle druhu energie: mechanoterapiemechanoterapie termoterapietermoterapie fototerapiefototerapie elektroterapieelektroterapie magnetoterapiemagnetoterapie hydroterapiehydroterapie kombinovaná terapiekombinovaná terapie

23 Mechanoterapie: masáže (klasická, reflexní, periostální, fasciová, přístrojová, derivační, podvodní, lymfodrenáž,...)masáže (klasická, reflexní, periostální, fasciová, přístrojová, derivační, podvodní, lymfodrenáž,...) polohování kloubů a celého tělapolohování kloubů a celého těla extenze, trakce (ruční, přístrojová)extenze, trakce (ruční, přístrojová) mechanoterapie pasivními pohybymechanoterapie pasivními pohyby techniky měkkých tkánítechniky měkkých tkání manipulační léčbamanipulační léčba

24 Termoterapie: pozitivní termoterapie - zahřívání (peloidy, parafin, paraligno, parafango, obklady vlhké horké, suché horké, celková termoterapie – finská sauna, parní lázně,...pozitivní termoterapie - zahřívání (peloidy, parafin, paraligno, parafango, obklady vlhké horké, suché horké, celková termoterapie – finská sauna, parní lázně,... negativní termoterapie - ochlazování (ledování, kryo, studený obklad)negativní termoterapie - ochlazování (ledování, kryo, studený obklad) celkové ochlazování neřízené – sprchacelkové ochlazování neřízené – sprcha celkové ochlazování řízené - kardiocelkové ochlazování řízené - kardio kombinovaná termoterapie - kontrastní (chlad, teplo)kombinovaná termoterapie - kontrastní (chlad, teplo) kombinovaná terapie s jinými druhy podnětů (koupel, vířivka, podv. masáž, skotské střiky...)kombinovaná terapie s jinými druhy podnětů (koupel, vířivka, podv. masáž, skotské střiky...)

25 Fototerapie: v oblasti ultrafialového zářenív oblasti ultrafialového záření v oblasti viditelného světla (biolampa, laser)v oblasti viditelného světla (biolampa, laser) v oblasti infračerveného záření (solux, infrazářič, laser)v oblasti infračerveného záření (solux, infrazářič, laser)

26 Elektroterapie: stejnosměrný galvanický proud (klidová galvanot., čtyřkomorová, iontoforéza...)stejnosměrný galvanický proud (klidová galvanot., čtyřkomorová, iontoforéza...) nízkofrekvenční proudy (Träbert, Farad, DD, TENS...)nízkofrekvenční proudy (Träbert, Farad, DD, TENS...) středofrekvenční proudy (interferenční proudy)středofrekvenční proudy (interferenční proudy) vysokofrekvenční proudy (diatermie krátkovl., ultrakrátkovl., mikrovlnná...)vysokofrekvenční proudy (diatermie krátkovl., ultrakrátkovl., mikrovlnná...)

27 Magnetoterapie: statické magnetické polestatické magnetické pole nízkofrekvenční magnetické polenízkofrekvenční magnetické pole vysokofrekvenční magnetické polevysokofrekvenční magnetické pole

28 Hydroterapie: lázně (celkové, částečné - nožní, ruční, perličkové, vířivé, přísadové - uhličité, sirné, jodové,...lázně (celkové, částečné - nožní, ruční, perličkové, vířivé, přísadové - uhličité, sirné, jodové,... sprchy, skotské střikysprchy, skotské střiky polevypolevy

29 Kombinovaná terapie: UZ + nízkofrekvenční.elektroterapieUZ + nízkofrekvenční.elektroterapie UZ + středněfrekvenční terapieUZ + středněfrekvenční terapie..........

30 ad 3) ERGOTERAPIE - léčba prací Ergoterapie je vhodně vybraná tělesná či duševní činnost s pracovními prvky či návyky používaná s cílem zlepšit postižené funkce pacienta nebo nahradit ztracené funkce novými, nebo alespoň zabránit zhoršování místního či celkového tělesného duševního stavu nemocného. aktivní léčebná procedura (bez spoluúčasti pacienta neproveditelná)aktivní léčebná procedura (bez spoluúčasti pacienta neproveditelná) ordinována lékařemordinována lékařem vedena, sledována a hodnocena ergoterapeutemvedena, sledována a hodnocena ergoterapeutem

31 Cíle ergoterapie: terapie porušených fyzických funkcí, zlepšení neuromuskulární koordinace, upevnění dynamických motorických stereotypůterapie porušených fyzických funkcí, zlepšení neuromuskulární koordinace, upevnění dynamických motorických stereotypů terapie poruch psychických funkcí, odvedení pozornosti od onemocnění a od sebepozorování ke konkrétní činnostiterapie poruch psychických funkcí, odvedení pozornosti od onemocnění a od sebepozorování ke konkrétní činnosti evaluace zbylých funkcí v rámci ergotestingu - ergodiagnostiky. (na základě výsledků testingu se lékař může vyjádřit k možnosti pracovního zařazení)evaluace zbylých funkcí v rámci ergotestingu - ergodiagnostiky. (na základě výsledků testingu se lékař může vyjádřit k možnosti pracovního zařazení) vyzkoušení možnosti pracovního zatížení - vyzkoušení pobytu v pracovním prostředí, odkrytí potenciálu pracovních schopností a pracovních zájmůvyzkoušení možnosti pracovního zatížení - vyzkoušení pobytu v pracovním prostředí, odkrytí potenciálu pracovních schopností a pracovních zájmů edukace používání ortopedických či kompenzačních pomůcek k běžným denním činnostemedukace používání ortopedických či kompenzačních pomůcek k běžným denním činnostem edukace běžných činností života, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti, obnova zapomenutých všeobecných i modelových konkrétních pracovních dovednostíedukace běžných činností života, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti, obnova zapomenutých všeobecných i modelových konkrétních pracovních dovedností udržení vědomí, že jsou schopni pracovatudržení vědomí, že jsou schopni pracovat umožnění překonání dlouhé doby hospitalizace nebo rekonvalescence.umožnění překonání dlouhé doby hospitalizace nebo rekonvalescence.

32 Léčebná výchova k soběstačnosti: součástí ergoterapiesoučástí ergoterapie základním úkon léčebné rehabilitacezákladním úkon léčebné rehabilitace realizována fyzioterapeuty, sestrami, ošetřovatelkamirealizována fyzioterapeuty, sestrami, ošetřovatelkami v nemocnicích v rámci individuální LTVv nemocnicích v rámci individuální LTV v rehab. ústavech nebo centrech na odd. ergoterapie vybavených cvičnou kuchyní, hygien. zařízením, atd.v rehab. ústavech nebo centrech na odd. ergoterapie vybavených cvičnou kuchyní, hygien. zařízením, atd.

33 Sebeobslužné činnosti: stravovánístravování osobní hygienaosobní hygiena oblékání a svlékáníoblékání a svlékání komunikační a vzdělávací činnostkomunikační a vzdělávací činnost Vyhodnocení těchto činností je důležitým objektivním podkladem při činnosti sociálně rehabilitačních služeb, podle nichž lze stanovit skutečnou bezmocnost, potřebu ošetřovatelské či pečovatelské služby. Dává i rozhodnutí o tom, zda nemocného umístit v ústavu či doma.

34 ad 4) FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA Pokud možno objektivní zhodnocení poruchy, nebo omezení v nějaké činnosti, kterou v daném časovém úseku postižení zanechává. Podává informace nezbytné pro indikaci specifické kinezioterapie.

35 Funkční poruchy x Strukturální poruchy

36 Anamnéza: (kromě běžných údajů rozšiřujeme o:) zjišťování pohybového vývojezjišťování pohybového vývoje změny životních pohybových režimůzměny životních pohybových režimů sportovní činnostisportovní činnosti změny rodinné situacezměny rodinné situace pohybový režim od vzniku chorobypohybový režim od vzniku choroby používání pomůcekpoužívání pomůcek sociální situaci v rodině a v zaměstnánísociální situaci v rodině a v zaměstnání náhled pacienta na jeho další životní a zdravotní situacináhled pacienta na jeho další životní a zdravotní situaci

37 Objektivní vyšetření: aspekceaspekce palpacepalpace perkuseperkuse auskultaceauskultace jednoduchá měření – teplota, krevní tlak, TF, dýchání, měření objemů a délek končetinjednoduchá měření – teplota, krevní tlak, TF, dýchání, měření objemů a délek končetin

38 Vyšetřovací metody pohybového systému: goniometrie (SFTR)goniometrie (SFTR) svalový test (Janda)svalový test (Janda) dynamometrie - měření statické síly svalu (při izometrické kontrakci) pomocí dynamometru - udává se v KN.dynamometrie - měření statické síly svalu (při izometrické kontrakci) pomocí dynamometru - udává se v KN. měření svalové práce - udává se v joulechměření svalové práce - udává se v joulech měření svalového výkonu - práce za jednotku času - udává se ve Wměření svalového výkonu - práce za jednotku času - udává se ve W vyšetření sensitivity, změn na kůži, podkoží, fasciích svalech a ligamentechvyšetření sensitivity, změn na kůži, podkoží, fasciích svalech a ligamentech antropometrická měření (výška, váha, obvody, délky, indexy)antropometrická měření (výška, váha, obvody, délky, indexy) elektrodiagnostika (I/t křivka)elektrodiagnostika (I/t křivka) Elektromyografie – (EMG, Polyelektromyografie)Elektromyografie – (EMG, Polyelektromyografie)

39 Vyšetření kardiovaskulárního systému: základní měření TK, TFzákladní měření TK, TF základní objektivní vyšetření: aspekce, palpace, perkuse, auskultacezákladní objektivní vyšetření: aspekce, palpace, perkuse, auskultace základní krevní vyšetřenízákladní krevní vyšetření specielní vyšetřovací metody EKG, RTG srdce a plic, polohové zkoušky perif. krevního oběhu, funkční vyšetření žilspecielní vyšetřovací metody EKG, RTG srdce a plic, polohové zkoušky perif. krevního oběhu, funkční vyšetření žil složité vyšetřovací metody - zátěžové testy - vyšetření srdeční výkonnostisložité vyšetřovací metody - zátěžové testy - vyšetření srdeční výkonnosti koronarografie srdeční, katetrisace, aortografie, flebografie, termografie, ultrazvukové vyšetřeníkoronarografie srdeční, katetrisace, aortografie, flebografie, termografie, ultrazvukové vyšetření

40 Vyšetření dýchacího ústrojí: základní měření - frekvence dechu, TK, TFzákladní měření - frekvence dechu, TK, TF základní objektivní vyšetření aspekce, palpace, perkuse, auskultacezákladní objektivní vyšetření aspekce, palpace, perkuse, auskultace laboratorní metody - hodnoty ventilačnílaboratorní metody - hodnoty ventilační vitální kapacita dechový objem inspirační a expirační dech. rezervní objem rozepsaný usilovný výdech složitá vyšetření – spiroergometrie spiroergometrie atd.spiroergometrie atd.

41 VYŠETŘENÍ SYNTETICKÁ – komplexní: Vyšetřujeme hlavu a krk, hrudník a pánev, horní končetiny, dolní končetiny atd., vyšetřujeme motorické stereotypy, dýchání, hypermobilitu, zřetězení funkčních poruch, statiku a dynamiku páteře, viscerovertebrální změny, polohové reakce u dětí atd.Vyšetřujeme hlavu a krk, hrudník a pánev, horní končetiny, dolní končetiny atd., vyšetřujeme motorické stereotypy, dýchání, hypermobilitu, zřetězení funkčních poruch, statiku a dynamiku páteře, viscerovertebrální změny, polohové reakce u dětí atd. vyšetření sedu, stoje, chůze, posturálních reakcívyšetření sedu, stoje, chůze, posturálních reakcí testy mobility ve stoji (zvedá předměty, posazuje se, vstává...)testy mobility ve stoji (zvedá předměty, posazuje se, vstává...) testy mobility na lůžku (obracení, zvedání, sed, přesun z lůžka na židli...)testy mobility na lůžku (obracení, zvedání, sed, přesun z lůžka na židli...) Testujeme sebeobslužnost ADL test, používáme škály FIM, FAM, Barthel Index, FIM/FAM, SF 36, LHS, QOLTestujeme sebeobslužnost ADL test, používáme škály FIM, FAM, Barthel Index, FIM/FAM, SF 36, LHS, QOL

42 CÍLE UCELENÉ RHB zlepšení, popř. stabilizace funkčního stavu a přiměřená psychická a fyzická výkonnostzlepšení, popř. stabilizace funkčního stavu a přiměřená psychická a fyzická výkonnost posílení nezávislosti a sebevědomí nemocnéhoposílení nezávislosti a sebevědomí nemocného snížení sociální izolace a úzkostisnížení sociální izolace a úzkosti limitace hypokinetického syndromu jako poškození následkem dlouhodobého pobytu na lůžkulimitace hypokinetického syndromu jako poškození následkem dlouhodobého pobytu na lůžku snížení závislosti na nedostatečné mobilitě a zvýšení aktivity v denním životěsnížení závislosti na nedostatečné mobilitě a zvýšení aktivity v denním životě tlumení bolestitlumení bolesti udržení, případně obnovení mobility a její udržení v co nejdelším časeudržení, případně obnovení mobility a její udržení v co nejdelším čase umožnění nemocnému opustit lůžko a jeho předání do domácího ošetřováníumožnění nemocnému opustit lůžko a jeho předání do domácího ošetřování zlepšení celkové kvality života, k níž může patřit i určitý návrat do společnosti, návštěva kulturních akcí, divadel, výstav apod.zlepšení celkové kvality života, k níž může patřit i určitý návrat do společnosti, návštěva kulturních akcí, divadel, výstav apod.

43 PLÁN UCELENÉ REHABILITACE Realizace na lůžcích krátkodobé či dlouhodobé hospitalizační péče a péče ambulantní. KRÁTKODOBÝ RHB PLÁN DLOUHODOBÝ RHB PLÁN

44 KRÁTKODOBÝ RHB PLÁN stanoví koordinaci jednotlivých rehabilitačních postupů závislých na charakteru onemocnění, věku a povolání nemocného. stanovuje se na určitou dobu, několika dnů až týdnů, nejdéle na 6 měsíců u chron. onemocnění Zahrnuje: časnou rehabilitaci na akutním lůžkučasnou rehabilitaci na akutním lůžku I.fázi rehabilitace (od první ordinace léčebné rehab. oš. lékařem – prováděna během pobytu nemocného na nemocničním lůžku odborně školenou fyzioterapeutkou – až do propuštění z nemocnice - včetně doporučení domácí pohybové aktivity)I.fázi rehabilitace (od první ordinace léčebné rehab. oš. lékařem – prováděna během pobytu nemocného na nemocničním lůžku odborně školenou fyzioterapeutkou – až do propuštění z nemocnice - včetně doporučení domácí pohybové aktivity) II.fáze rehabilitace - prováděna formou ambulantní, popř. v rehab. ústavech, lázňích, ev. sociálních zařízeních.II.fáze rehabilitace - prováděna formou ambulantní, popř. v rehab. ústavech, lázňích, ev. sociálních zařízeních. Návaznost jednotlivých složek rehab. je sledována a doporučována odborným lékařem dle klinického onemocnění ve spolupráci s odborným rehabilitačním lékařem, prováděna fyzioterapeutkou, ergoterapeutkou.

45 DLOUHODOBÝ RHB PLÁN Dlouhodobé stanovení a rámcové určení týmem odborníků, jaká opatření u nemocného budeme muset učinit, abychom dosáhli jeho optimální resocializace ev. pracovní schopnosti a pracovního zařazení. Tým odborníků se schází při tzv. rehabilitační konferenci a o jejím jednání se provádí zápis do zdravotní dokumentace. V týmu odborníků jsou zastoupeni: rehab. lékař, odborník klin. oboru dle onemocnění nemocného, fyzioterapeut, protetik, sociální pracovník, psycholog, pedagog a jiní přizvaní odborníci (např. zástupce úřadu práce, závodu, družstva invalidů a pod). Stanovení dlouhodobého rehab. programuje považováno za stanovení celoživotní perspektivy.

46 DOPORUČENÁ LITERATURA: Cápko, J. Základy fyziatrické léčby.Cápko, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada, 1998. 1. vyd. 394 s. ISBN 80-7169-341-3. Gúth, A. et al. Vyšetrovacie a liečebne metodiky pre fyzioterapeutov.Gúth, A. et al. Vyšetrovacie a liečebne metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1998. 2 vyd. 449 s. ISBN Haladová, E. et al. Léčebná tělesná výchova.Haladová, E. et al. Léčebná tělesná výchova. Brno: IDVPZ v Brně, 1997. 1. vyd. 135 s. ISBN 80-7013-236-1. Haladová, E., Nechvátalová, L. Vyšetřovací metody hybného systému.Haladová, E., Nechvátalová, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPZ v Brně, 1997. 1. vyd. 137 s. ISBN 80-7013-237-X. Hollis, M., Fletcher-Cook, P. Practical exercise therapy.Hollis, M., Fletcher-Cook, P. Practical exercise therapy. Oxford: Blackwell Science, 1999. 4. vyd. 280 s. ISBN 0-632-04973-1. Hnízdil, J. et al. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové.Hnízdil, J. et al. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada, 1996. 1. vyd. 215 s. ISBN 80-7169-187-9. Hromádková, J. et al. Fyzioterapie.Hromádková, J. et al. Fyzioterapie. Jinočany, H&H, 1999. 1. vyd. 428 s. ISBN 80-86022-45-5.

47 Janda, V. Funkční svalový test.Janda, V. Funkční svalový test. Praha: Grada, 1996. 3. vyd. 325 s. ISBN 80-7169-208-5. Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy.Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997. 1. vyd. 240 s. ISBN 80-7169-384-7. Lewit, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně.Lewit, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika ve spolupráci s českou lékařskou společností J. E. Purkyně, 2003. 5. vyd. 411 s. 80-86645-04-5 Placheta, Z. et al. Zátěžové vyšetření a pohyb. léčba ve vnitřním lékařství.Placheta, Z. et al. Zátěžové vyšetření a pohyb. léčba ve vnitřním lékařství. LF MU v Brně, Brno, 2001. 1. vyd. 179 s. ISBN 80-210-2614-6 Rašev, E. Škola zad.Rašev, E. Škola zad. Praha: Direkta, 1922. 1. vyd. 222 s. ISBN 80-900272-6-1. Rychlíková, E. Manuální medicína.Rychlíková, E. Manuální medicína. Praha: Maxdorf, 1997. 2. vyd. 426 s. ISBN 80-85800-46-2. Véle, F. Kineziologie pro klinickou praxi.Véle, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997. 1. vyd. 275 s. ISBN 80-7169-256-5. Vojta, V., Annegret, P. Vojtův princip.Vojta, V., Annegret, P. Vojtův princip. Praha: Grada, 1995. 1. vyd. 181 s. ISBN 80-7169-004-X. Votava, J. et al. Základy rehabilitace.Votava, J. et al. Základy rehabilitace. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, 1997. 1. vyd.139 s. ISBN 80-7184- 385-7.


Stáhnout ppt "UCELENÁ REHABILITACE V GERONTOLOGII Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařská fakulta MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google