Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 DYSFUNKČNÍ KOMUNIKACE A PORUCHY VERBÁLNÍ KOMUNIKACE KLÍČOVÉ POJMY špatná komunikace, příčiny poruch komunikace, konflikt, druhy konfliktů, příčiny a znaky dysfunkční komunikace, charakterové poruchy komunikace, příčiny diskvalifikace v komunikaci, tangencializace, agování, řešení a zvládání konfliktů, pravidla konstruktivní hádky, interpersonální styly při zvládání konfliktů, základní práva pro hádky, přijatelný kompromis, předcházení konfliktní a nezdravé komunikaci, komunikační šumy, komunikační manévr

5 ŠPATNÁ KOMUNIKACE Může být v rámci: Socializace Výchovy – výsledkem převzetí chybných vzorů myšlení a chování

6 PŘÍČINY PORUCH KOMUNIKACE komunikační šumy v komunikačním kanále – hlučnost prostředí Neujasněnost význam slov – mnohovýznamová slova Metakomunikace – nepochopíme správně skrytý podtext Dvojná vazba

7 KONFLIKT Vyjadřují střetnutí dvou nebo více protichůdných snah, sil a tendencí V systému představuje destabilizující prvek Může mít i pozitivní význam Narušení stávajících poměrů a jejich změna je např. nezbytnou podmínkou vývoje Dochází k nim ve všech společenstvích, organizacích či firmách Podle toho, koho se konflikt týká ho rozlišujeme na: Intrapersonální interpersonální

8 DRUHY KONFLIKTŮ Intrapersonální (rozpor uvnitř jedné osoby) Interpersonální (vycházející z překážky) Skupinové meziskupinové

9 PŘÍČINY A ZNAKY DYSFUNKČNÍ KOMUNIKACE Znaky: -Ojedinělý oční kontakt -Podrážděný, nezúčastněný tón hlasu -Celkový nesoulad verbální a neverbální komunikace -Sdělování pouze negativních pocitů -Častá přítomnost generalizovaných výroků -Častá intruze -Časté osočování Příčiny: -Interní  obava z neúspěchu, xenofobie, neúcta, stereotypy -Externí  nezvyklé prostředí, hluk -Intrapsychické  dysfunkční myšlenky

10 CHARAKTEROVÉ PORUCHY KOMUNIKACE Přílišná dominance Snaha prosazovat se za všech okolností, egoismus a egocentrismus, ignorování potřeb jiných Přílišná submisivita (podřízenost) Ustupování jiným, nerespektování svých potřeb nebo neschopnost je prosadit

11 PŘÍČINY DISKVALIFIKACE V KOMUNIKACI Mlčení Vyhnutí se (pasivní) Nepřímá – na výzvu partnera se obrátíme na někoho jiného Zevšeobecnění – trvzení „je to tak vždy…“ Tangencializace – převedení tématu k něčemu okrajovému Mystifikace – „to, co vy říkáte, není pravda, já vím pravdu…“ Paradoxní komunikace Dvojná vazba – vysílání dvou protichůdných informací Sugerování Agování – převedení komunikace do činu

12 TANGENCIALIZACE Převedení tématu k něčemu okrajovému, ignorují hlavní linku hovoru, ignorují téma partnera a upoutávají pozornost k něčemu jinému nepodstatnému

13 AGOVÁNÍ Převedení komunikace do činu Převod dřívější situace do současnosti Přeměna fantazie v jednání

14 ŘEŠENÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ Mít emoce pod kontrolou Každý účastník má mít zájem na vyřešení a nastolení pohody Posilování vlastní odolnost vůči problémovým situacím

15 PRAVIDLA KONSTRUKTIVNÍ HÁDKY Pravidlo, že konstruktivní hádka následuje co nejdřív po vzniku problému Pokud máte chuť se hádat, oznámit to předem Měla by vést k vyřešení otázek: Co vadí, nevyhovuje, jaké chcete změny? Hádáme se ne pro pokoření druhého, ale pro vyřešení společné věci Výsledek: pocit uvolnění, znovusblížení, rozpuštění negativních emocí

16 INTERPERSONÁLNÍ STYLY PŘI ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ „želva“ – únik, pasivita „žralok“ – soupeřivý styl, prosadit svůj záměr, dosažení cílů, menší ohled na vztahy „medvídek“ – přizpůsobivý styl, lidé neprosazují své zájmy, snaha orientovat se na uspokojení druhých – zisk oblíbenost „liška“ – kompromisní styl, vlastní cíle a zároveň ohled na kvalitu vztahů „sova“ – integrativní styl, odstranění problému a tím narovnání vztahů

17 ZÁKLADNÍ PRÁVA PRO HÁDKY Každý má právo na svůj názor Nekřičíme, nezvyšujeme hlas, neurážíme Hojně parafrázování – lepší porozumění druhému Neznehodnocujeme to, co je pro druhého důležité Kritizujeme konkrétní činy a chování, nikoliv partnera Prohřešky z minulosti ne, aktuální problém ano Ovládáme emoce, racionální nadhled Cíl je najít společné řešení, pravdu – ne vítězství a porážka Kompromis – ocenit na partnerovi nějaké aspekty + kritika našeho chování

18 PŘIJATELNÝ KOMPROMIS Výsledkem vyrovnanosti vzájemných ústupků Vyjednávání: Maximální cíle  průsečík zájmů  dohoda přijatelná pro všechny Lepšími vyjednavači lidé s dobrou sebedůvěrou, klidní, vyrovnaní, sebejistí Při jednání s osobou trvajícím nekriticky na svém je lepší spolupráci ukončit a nedohodnout se

19 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTNÍ A NEZDRAVÉ KOMUNIKACI Bezprostřední reakce – dát odpověď ihned Zájem o druhého (oční kontakt, povzbuzení) Reciprocita (podílet se na komunikaci) Humor Nezahrnovat nadmíru požadavků, kritiky Nevyjadřovat nadmíru zklamání Podporovat rozvoj otevřenosti vztahu

20 CÍLE KAPITOLY pochopení pojmu špatná komunikace, pochopení příčin poruch komunikace, porozumění pojmu konflikt, znalost druhů konfliktů, znalost příčin a znaků dysfunkční komunikace, porozumění charakterových poruch komunikace, znalost příčin diskvalifikace v komunikaci, pochopení způsobu řešení a zvládání konfliktů, znalost pravidel konstruktivní hádky, porozumění interpersonálních stylů při zvládání konfliktů, znalost základních práv pro hádky, znalost pojmu „přijatelný kompromis“, předcházení konfliktní a nezdravé komunikace.

21 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google