Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉM REACH A UŽIVATELÉ CHEMICKÝCH LÁTEK Ing. Oldřich Petira, CSc. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Výzkumný ústav organických syntéz, a. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉM REACH A UŽIVATELÉ CHEMICKÝCH LÁTEK Ing. Oldřich Petira, CSc. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Výzkumný ústav organických syntéz, a. s."— Transkript prezentace:

1 SYSTÉM REACH A UŽIVATELÉ CHEMICKÝCH LÁTEK Ing. Oldřich Petira, CSc. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. 533 54 Pardubice – Rybitví (vypracováno pro MPO)

2 Fáze „života“ látky Výroba látky Dovoz látky Distribuce látky Použití látky k výrobě jiné látky (meziprodukt) Použití látky k výrobě přípravku Zabudování látky nebo přípravku do výrobku Distribuce přípravku nebo výrobku Používání látky jako takové, jako složky přípravku nebo zabudované do výrobku Odstraňování látky, přípravku nebo výrobku

3 Osoby v dodavatelsko - odběratelském řetězci podle REACH Výrobce / Dovozce - látku vyrábí/ dováží Distributor látky - látku skladuje a uvádí ji na trh jako takovou nebo jako složku přípravku Následný uživatel látky – používá látku jako takovou nebo jako složku přípravku při svých průmyslových nebo živnostenských aktivitách Spotřebitel – nepodnikající uživatel látky nebo přípravku

4 Osoby v dodavatelsko-odběratelském řetězci podle REACH Výrobce / Dovozce = Registrant Distributor látky nebo přípravku – je součástí řetězce, ale nic nevyrábí ani nemění vlastnosti látky Následný uživatel látky – používá látku k výrobě jiné látky, k výrobě přípravku nebo používá látku jako takovou nebo přípravek Distributor + Spotřebitel – nejsou považováni za následné uživatele

5 Osoby v dodavatelsko-odběratelském řetězci podle REACH Dodavatel (Supplier) – výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor látky nebo přípravku Příjemce (recipient) – následný uživatel nebo distributor látky nebo přípravku, kterému jsou látka nebo přípravek dodávány

6 Práva a povinnosti následného uživatele má právo písemně sdělit dodavateli látky jak látku používá a učinit tak tento způsob používání identifikovaným musí poskytnout dodavateli informace potřebné pro to, aby dodavatel mohl zpracovat hodnocení rizik nebo o jeho zpracování požádat dodavatele v řetězci výše (informace potřebné pro sestavení expozičního scénáře)

7 výrobce/dovozce zpracuje hodnocení rizik identifikovaného používání látky pokud o něj odběratel požádá alespoň 30 dnů před dodávkou látky nebo ho zpracuje během 30 dnů od získání požadavku u již zavedených látek musí následný uživatel identifikovat potenciálnímu registrantovi svůj způsob použití látky nejméně 12 měsíců před termínem registrace již zavedené látky

8 výrobce/dovozce poskytne následnému uživateli bezpečnostní list látky zpracovaný na základě výsledků hodnocení rizik látky při identifikovaném použití následný uživatel používá látku identifikovaným způsobem a používá přitom všechna opatření na omezení rizik doporučená dodavatelem látky v bezpečnostním listu

9 Používání látky způsobem jiným než specifikovaným v bezpečnostním listu používá-li následný uživatel látku jiným než identifikovaným způsobem nebo nechce-li používat opatření na snížení rizik doporučená v bezpečnostním listu musí zpracovat pro dosud neposouzený způsob používání nebo pro jím používaná opatření na omezení rizik vlastní hodnocení rizik a dokumentovat hodnocení rizik ve vlastní zprávě o chemické bezpečnosti

10 Používání látky způsobem jiným než specifikovaným v bezpečnostním listu vlastní hodnocení rizik a vlastní zprávu o chemické bezpečnosti látky nemusí následný uživatel zpracovávat za situace: a) pokud pro látku nemusel její dodavatel poskytnout bezpečnostní list nebo b) pokud nemusel její dodavatel zpracovávat pro látku zprávu o chemické bezpečnosti

11 Používání látky způsobem jiným než specifikovaným v bezpečnostním listu následný uživatel má povinnost vlastní zprávu o chemické bezpečnosti látky udržovat neustále aktuální následný uživatel musí zpracovat vlastní hodnocení rizik a vlastní zprávu o chemické bezpečnosti látky do 12 měsíců od získání registračního čísla látky

12 Ohlašovací povinnost následného uživatele Agentuře pokud následný uživatel látky registrované jiným účastníkem dodavatelského řetězce používá látku způsobem, který není pokryt expozičním scénářem připojeným k bezpečnostnímu listu, musí tuto skutečnost ohlásit nejpozději do 6 měsíců od získání registračního čísla látky Agentuře (číslo je uvedeno v bezpečnostním listu)

13 Obsah hlášení následného uživatele Agentuře a)Identifikace a kontakty uživatele b)Registrační číslo látky c)Identifikace látky v rozsahu podle části 2 přílohy IV d)Identifikace výrobce/dovozce, pokud je znám e)Stručný obecný popis způsobu použití f)Návrh na další zkoušení látky na obratlovcích, pokud jeho výsledky potřebuje uživatel pro hodnocení rizika


Stáhnout ppt "SYSTÉM REACH A UŽIVATELÉ CHEMICKÝCH LÁTEK Ing. Oldřich Petira, CSc. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Výzkumný ústav organických syntéz, a. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google