Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 1 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizace projektu „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ v oblasti REACH Realizace projektu „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ v oblasti REACH Ing. Alena Krejčová Svaz chemického průmyslu České republiky Konference SCHP ČR „Implementace REACH, podpora výzkumu“ Praha 23.1.2007

2 2 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Klíčové aktivity projektu jsou v části věnované REACH zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů v oblasti znalosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH) a jeho implementace ve firmách.

3 3 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Klíčové aktivity realizace:  Otevření regionálních pracovišť  Příprava specializovaných vzdělávacích modulů a vzdělávacích materiálů k nařízení REACH  Individuální specializované školení zástupců zaměstnavatelů (řídících pracovníků) k nařízení REACH  Odborné školení zaměstnanců k nařízení REACH.  Individuální školení zaměstnanců k nařízení REACH zajišťované členy realizačního týmu  2 konference k projektu (úvodní a závěrečná)

4 4 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Otevření regionálních pracovišť Zřízení tří kontaktních regionálních pracovišť pro kraje s vysokou koncentrací chemické výroby (Středočeský, Ústecký a Moravskoslezský kraj) Tyto regionální kanceláře budou mít rozšířenou působnost na další kraje České republiky. Současně je zřízená kancelář projektu.

5 5 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kontaktní údaje: Regionální kancelář s působností pro kraje Středočeský, Hradecký a Pardubický Ing. Dana Hendrychová Konzultant, koordinátor tel: +420 266 793 577 Dělnická 12tel: +420 739 463 499 170 00 Praha 7 fax: +420 266 793 578 e-mail: dana.hendrychova@schp.czdana.hendrychova@schp.cz

6 6 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regionální kancelář s působností pro kraje Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Liberecký Ing. Lubomír Štěpán konzultant, koordinátor Revoluční 1930/86 tel.: +420 739 463 410 400 32 Ústí nad Labem e-mail: lubomir.stepan@schp.czlubomir.stepan@schp.cz

7 7 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regionální kancelář pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský a kraj Vysočina Ing. Pavel Pavlas, MBA konzultant, koordinátor Plzeňská 388/530 tel.: +420 739 463 429 724 00 Ostrava – Stará Bělá e-mail: pavel.pavlas@schp.czpavel.pavlas@schp.cz e-mail: pavelpavlasostrava@seznam.czpavelpavlasostrava@seznam.cz

8 8 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kancelář projektu Ing. Ladislav Novák hlavní manager projektu Dělnická 12tel.: +420 266 793 580 170 00 Praha 7fax: +420 266 793 578 e-mail: ladislav.novak@schp.czladislav.novak@schp.cz

9 9 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ing. Alena Krejčová hlavní konzultant - školitel Dělnická 12tel.: +420 266 793 581 170 00 Praha 7tel.: +420 739 463 431 fax: +420 266 793 578 e-mail: alena.krejcova@schp.czalena.krejcova@schp.cz

10 10 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ing. Oldřich Petira, CSc. školitel - specialista Dělnická 12tel.: +420 603 842 067 170 00 Praha 7 e-mail: oldrich.petira@schp.czoldrich.petira@schp.cz

11 11 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ing.Vladimír Janeček odborník problematiky REACH Dělnická 12tel.: +420 266 793 575 170 00 Praha 7 e-mail: vladimir.janecek@schp.czvladimir.janecek@schp.cz Ing. Ladislav Špaček, CSc. odborník pro odpovědné podnikání v chemii Dělnická 12tel.: +420 266 793 574 170 00 Praha 7 e-mail: ladislav.spacek@schp.czladislav.spacek@schp.cz

12 12 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ing.Martin Šilhan, PhD. odborník problematiky vědy a výzkumu Dělnická 12tel.: +420 266 793 570 170 00 Praha 7 e-mail: martin.silhan@schp.czmartin.silhan@schp.cz

13 13 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizační tým zajišťuje: Koordinaci, administraci a řízení projektu Organizování školení zajišťovaných externím dodavatelem školicích služeb Kontakt s cílovými skupinami, tj. zaměstnavateli a zaměstnanci, poskytování konzultací cílovým skupinám Individuální školení zaměstnanců

14 14 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Seznámení s účelem nařízení Identifikace subjektů a látek, kterých se nařízení týká Povinnosti výrobců a dovozců při registraci chemických látek a postup při jejich plnění: předběžná registrace, příprava registrační dokumentace, informace o formátu IUCLID 5, ukládání informací do IUCLID 5, společné předkládání údajů skupinou žadatelů o registraci, hodnocení rizik pro účely registrační dokumentace, příprava nových bezpečnostních listů, postup při povolování a omezování látek atd. Příprava specializovaných vzdělávacích modulů a vzdělávacích materiálů k nařízení REACH Obsah:

15 15 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Povinnosti následných uživatelů a postup při jejich plnění: příprava zprávy o chemické bezpečnosti, oznamování atd. Povinnosti dalších dotčených subjektů postup při jejich plnění Návaznost nařízení na další legislativu Rozsah: minimálně 50 stran Přípravu školicích materiálů bude zajišťovat externí dodavatel, vzešlý z výběrového řízení Termín: 2. čtvrtletí 2007

16 16 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nařízení REACH a jeho návaznost na další legislativu Očekávané změny na evropských a světových trzích chemických komodit vyvolané implementací nařízení, jak těmto změnám čelit a jak jich využít pro podnikání V rámci školení budou účastníci rovněž seznámeni s problematikou ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, kontroly řízení jakosti a s metodami řízení a rozvoje lidských zdrojů. Individuální specializované školení zástupců zaměstnavatelů (řídicích pracovníků) k nařízení REACH Obsah školení:

17 17 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Organizace: individuální školení ve firmách. Délka školení bude individuální v závislosti na potřebách. Toto školení bude zajišťovat externí dodavatel školicích služeb, vzešlý z výběrového řízení. Absolventi školení obdrží osvědčení. Zahájení: 2. čtvrtletí 2007

18 18 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoce specializované školení odborných pracovníků k nařízení REACH a jeho implementaci Školení o podstatě nařízení, povinnostech výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů a dalších subjektů a postup při jejich plnění – předběžná registrace, příprava registrační dokumentace, informace o formátu IUCLID 5, ukládání informací do IUCLID 5, hodnocení rizik pro účely registrační dokumentace, příprava nových bezpečnostních listů, postup při povolování a omezování látek, oznamování informací, zpracování zprávy o chemické bezpečnosti následným uživatelem atd. Odborné školení zaměstnanců k nařízení REACH Obsah školení:

19 19 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Návaznost nařízení na další legislativu V rámci školení budou účastníci rovněž seznámeni s problematikou ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, kontroly řízení jakosti a s metodami řízení a rozvoje lidských zdrojů. Organizace: skupinová školení (skupiny po cca 8 – 12 účastnících). Délka školení bude přizpůsobena jednotlivým tématům. Toto školení bude zajišťovat externí dodavatel školicích služeb přímo v jednotlivých krajích. Absolventi školení obdrží certifikát. Zahájení: 2. čtvrtletí 2007

20 20 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Systematické a dlouhodobé vzdělávací aktivity, které zajistí kontakt s cílovou skupinou po celou dobu realizace a současně umožní sledovat výsledky vzdělávání v praxi – zpětná vazba. Podle potřeby budou v pravidelných intervalech kurzů (1x za 3 měsíce) vybraní pracovníci seznámeni s novinkami, změnami a možnostmi řešení. Školení se budou týkat praktických témat z praxe. Organizace: individuální školení ve firmách. Zahájení: 2. čtvrtletí 2007 Individuální školení zaměstnanců k nařízení REACH zajišťované členy realizačního týmu Obsah školení:

21 21 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Veškeré informace o školeních včetně instrukcí pro přihlášení budou zveřejňovány na webových stránkách projektu www.schp-adaptabilita.cz a rovněž na webových stránkách SCHP ČR www.schp-adaptabilita.cz www.schp.cz

22 22 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Webové stránky projektu obsahují tyto části: základní informace o projektu informace o nařízení REACH kontakty na regionální kanceláře a kancelář projektu aktuální informace odkazy na studie, analýzy


Stáhnout ppt "1 RESPONSIBLE CARE Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google