Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ukončování bezdomovectví jednotlivců bez domova Prof. Dr. Volker Busch-Geertsema GISS – Asociace pro inovativní sociální výzkum a sociální plánování, Brémy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ukončování bezdomovectví jednotlivců bez domova Prof. Dr. Volker Busch-Geertsema GISS – Asociace pro inovativní sociální výzkum a sociální plánování, Brémy,"— Transkript prezentace:

1 Ukončování bezdomovectví jednotlivců bez domova Prof. Dr. Volker Busch-Geertsema GISS – Asociace pro inovativní sociální výzkum a sociální plánování, Brémy, Německo GISS – Asociace pro inovativní sociální výzkum a sociální plánování, Brémy, Německo Koordinátor Evropské observatoře bezdomovectví a projektu Housing First Europe Město Brno 8. června 2015

2 O přednášejícím Co je potřeba k ukončování bezdomovců jednotlivců bez domova a v čem se tito lidé liší od rodin bez domova? Výzkumná zjištění z testování housing first v Evropě a jinde Přetrvávající výzvy Jak ukončit bezdomovectví jednotlivců v Brně? Správa informací o bezdomovectví Doporučení a závěry

3 Kdo je přednášející: Výzkumník s 25 lety zkušeností s výzkumem zaměřeným na bezdomovectví a vyloučení z bydlení v Německu a Evropě. Nedávno se zapojil do mezinárodních aktivit zaměřených na ukončování bezdomovectví v různých částech světa. Koordinátor Evropské observatoře bezdomovectví a projektu Housing First Europe; obeznámený s přístupem Housing First a s vícestupňovými systémy, bariérami v přístupu k bydlení, daty o bezdomovectví. Účastní se projektu zabývajícího se prevencí vystěhování ve všech 28 členských státech EU. Kým přednášející NENÍ: Člověkem vychvalujícím existující politiky bezdomovectví v Německu nebo jinde v Evropě (či USA) jakožto vzor pro země střední a východní Evropy Expertem na romskou problematiku

4 Před dvěma týdny došel workshop s Katharine Gale k těmto závěrům: Že je možné ukončit bezdomovectví rodin, což znamená: zajistit, aby k němu docházelo velmi zřídka, zajistit, aby epizody bezdomovectví byly krátké a, předcházet tomu, aby se tyto epizody opakovaly. Podstatné prvky jsou: prevence bezdomovectví překonání bariér v přístupu ke stálému bydlení rapid re-housing (rychlé zabydlení) podpora pro ty, kdo ji potřebují a Koordinace všech částí systému

5 V čem je jiné ukončování bezdomovectví jednotlivců? Požadavky jsou velmi podobné, s určitými dalšími výzvami Jednotlivých lidí bez domova je více než rodin bez domova (přinejmenším 2000 vs. 300) Častější potřeba komplexní podpory (závislost, duševní zdraví) Multidimenzionální podpora může hrát důležitější roli, ale není potřebná pro všechny jednotlivce bez domova – důležité je vyhodnocování potřeb a flexibilní podpora Někteří žili celý svůj život v institucionálním prostředí Pro domácnosti jednotlivců je k dispozici méně finančně dostupných samostatných bytů Osamělí muži bez domova představují obvykle nejméně prioritizovanou skupinu Housing First a strategie zaměřené na bydlení místo vícestupňového systému, neopakovat chyby, jež udělali v „rozvinutějších“ regionech

6 Housing first poskytuje lidem bez domova okamžitý přístup k bydlení v běžném rozptýleném bydlení a souběžnou podporu Přístup housing first odpovídá dlouhodobým trendům v sociálních službách Deinstitucionalizace a decentralizace poskytování služeb Normalizace životních podmínek (včetně podmínek bydlení) Individualizace podpory Od místně-zaměřené podpory (podporované bydlení) k podpoře zaměřené na osoby (podpora v bydlení) Alternativa vůči vícestupňovým systémům a přístupům vyžadujícím “nejprve léčbu” a připravení lidí na bydlení před tím, než se mohou nastěhovat do běžného, stálého bydlení

7 Primární trh s bydlením víceméně víceméněIndividuální podpory, péče, kontroly, disciplíny Soukromého prostoru, autonomie, normálnosti Sekundární trh s bydlením Přijímací stádium “konečné bydlení”, plná jistota bydlení Časově omezené, bez jistoty bydlení Sdílené byty v blízkosti institucí, časově omezené užívání založené na zvláštních podmínkách, sdílení kuchyní a hygienických zařízení Institucionální prostředí, noclehárny, azylové domy, atd. běžné byty s časově omezenou smlouvou založenou na zvláštních podmínkách standardní samostatné nájemní bydlení sdílené bydlení, „tréninkové byty“, atd. Vícestupňový systém Upraveno podle Sahlin 1998

8 Stres a narušení kvůli nutnosti stěhování mezi různými „stupni“ Nedostatek soukromí a autonomie na nižších stupních, nedostatek možnosti uživatelské volby a svobody – zacyklení v jednotlivých stupních (revolving doors, «frequent flyers») Standardizovaná podpora v různých stupních Dovednosti naučené v prostředí kongregovaného bydlení často nejsou přenositelné do situace nezávislého bydlení Finální stěhování do nezávislého bydlení může přijít až za mnoho let (nebo nikdy nenastane) a příliš mnoho klientů se „ztratí“ Míra bezdomovectví může vzrůst spíše než se snížit s takovými systémy (rozšiřování nižších stupňů, efekt zúženého hrdla)

9 Ve Švédsku bezdomovectví na «sekundárním trhu s bydlením» (noclehárny, azylové domy, tréninkové byty) rapidně narostlo po zavedení vícestupňových systémů a zůstalo nižší, kde nebyly zavedeny. Vícestupňový systém ve Vídni narostl mezi lety 2005 a 2011 o více než 80 % (kdy dosáhl 4,500 lůžek); roční náklady: € 43 mil. Pronajímatelé posílají potenciálně «rizikové» nájemníky zpět na sekundární trh s bydlením, bariéry v přístupu k bydlení stoupají («osvědčení o připravenosti k bydlení», nepřijímáni žadatelé s pravidelným příjmem…) «Úspěch» ve vícestupňovém systému znamená nutnost stěhovat se, rozrušuje kontakty s komunitou v domě i v okolí

10 bezdomovectví sdílené bydlení, “tréninkové byty“, atd. Běžné bydlení s (časově omezenou) smlouvou založenou na zvlášních podmínkách Standardní samostatné nájemní bydlení Flexibilní individuální podpora v bydlení Housing first vstupní stádium

11 Ukončování bezdomovectví spíše než jeho řízení (management) Plavat se lze naučit lépe ve vodě než kdekoliv jinde Udržení nájmu se lze nejlépe naučit, pokud ho člověk má. Výzvy: pravidelné platby nájemného a služeb, hospodaření s omezenými finančními zdroji, regulace dluhů, vycházení se sousedy, Údržba domácnosti, úklid, vaření, nakupování, Zvládání osamělosti, přijímání návštěv a kontroly dveří, stanovení a naplňování individuálních cílů, nalezení nějakého smysluplného trávení času…….

12 1. Bydlení jako základní lidské právo: (Téměř) okamžité poskytnutí samostatného bydlení bez podmínky být „připraven na bydlení“ 2.Respekt, vřelost a soucit vůči klientům 3.Závazek k práci s klienty po dobu, po jakou to potřebují 4.Rozptýlené bydlení; nezávislé bydlení 5.Oddělení bydlení od služeb (Služby jsou poskytovány na bázi dobrovolnosti, musí být ovšem akceptovány každotýdenní návštěvy) 6.Důraz na volbu uživatele a sebeurčení 7.Zaměření na uzdravení 8.Harm reduction

13 Housing only (jen bydlení), bez další podpory (ačkoliv to tak pro některé lidi bez domova může být vhodné) Přístupy vyžadující přípravu, terapii, abstinenci a projekty vyžadující předchozí stupně v programu, který klienty „připravuje na bydlení“ mimo trh s bydlením Programy, jež nabízejí přechodné bydlení, dočasné ubytování a další typy bydlení, kde je pobyt časově omezený a závislý na trvání podpory Sdílené bydlení (pokud nejde o přání uživatelů služeb) Projekty, jež vystěhovávají nájemníky z důvodů nad rámec těch, jež jsou standardně součástí nájemních smluv Kontroverzní: Kongregované bydlení s podporou v místě

14 Vysoká míra udržení bydlení v téměř všech testovaných projektech Výsledky z Evropy potvrzují studie z USA, Kanady a odkudkoliv, že lidé bez domova i v případě potřeby nejkomplexnější podpory mohou bydlet v samostatném, rozptýleném bydlení To platí rovněž pro bezdomovce s vážnou závislostí na drogách Potřeba podpory: bydlení, financování, duševní a fyzické zdraví, nezaměstnanost a sociální izolace Velkou výzvou zůstává překonání dalších problémů poté, co je stabilizována bytová situace „Ontologická jistota” (Padgett, 2007): bydlení zvyšuje osobní bezpečí a snižuje stres; základ pro stálost, denní rutinu, soukromí a konstrukci identity; stabilní platforma pro normalizovanější život

15 Amstero- dam KodaňGlasgowLisabon Buda- pešť Celkový počet uživatelů, kteří získali bydlení 16580167490 Nejisté případy (úmrtí, odešli do institucionalizovaného ubytování, odešli a chybí informace, zda bydlí atd.) 231626N/A Základ pro výpočet udržení bydlení142641468N/A Pozitivní výsledek (stále bydlí) 138 (97.2%) 60 (93.8%) 13 (92.9%) 54 (79.4%) 29 (< 50%)  Stále bydlí s podporou HF programu 122 (85.9%) 57 (89.1%) 13 (92.9%) 45 (66.2%) 0  Bydlí bez podpory od HF programu 16 (11.3%) 3 (4.7%) 09 (13.8%) 29 (< 50%) Negativní výsledek (ztratili bydlení z důvodu uvěznění, vystěhování, „dobrovolného“ návratu k bezdomovectví atd.) 4 (2.8%) 4 (6.3%) 1 (7.1%) 14 (20.6%) N/A Zdroj: Závěrečné zprávy z jednotlivých lokalit, vlastní kalkulace

16 UK, evaluace několika projektů housing first ukazuje vysokou míru udržení bydlení, často dokonce s nižšími náklady než jinde Reportáž o housing first v Camden (2 projekty) a housing first v Anglii (9 projektů) https://www.york.ac.uk/media/chp/documents/2013/Camden%20 Housing%20First%20Final%20Report%20NM2.pdf https://www.york.ac.uk/media/chp/documents/2015/Housing%20 First%20England%20Report%20February%202015.pdf “Un Chez-Soi d’abord” ve Francii, rozsáhlý randomizovaný kontrolovaný experiment v 4 městech (Paříž, Marseille, Lille, Toulouse) 86 % míra udržení bydlení po 24 měsících (n=120) Zaměřeno na lidi bez domova s psychiatrickou diagnózou

17 Pozitivní výsledky národních strategií v Dánsku a Finsku Nové pilotní projekty v Austrálii, Belgii, Irsku, Itálii, Polsku, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemí atd. Erasmus+ projekt k housing first střední a východní Evropy FEANTSA publikace o „Zlepšení zdraví a sociální integrace prostřednictvím housing first“ a pracovní a vzdělávací nástroje

18 Zajištění kontinuity projektů (některé potřebují dlouhodobou podporu) Bariéry v přístupu k bydlení („Housing first /bydlení především/ je hezké, ale kde je to bydlení?“) Nedostatečný bytový fond finančně dostupného bydlení, ale také bariéry vůči lidem s dluhy, se zřejmou potřebou podpory atd. Rozšíření z pilotních projektů na celoměstské nebo dokonce celonárodní strategie zaměřené na bydlení (např. Vídeň, Amsterdam) Proti zájmům některých poskytovatelů služeb, někteří kladou odpor Nedostatek polické vůle na národní/městské úrovni? Kulturní změna (posun v uvažování) potřebná v praxi Diskuse o rovnosti, sociální spravedlnosti a „zásluhovosti“, pokud je bydlení nízkopříjmových lidí obecně velmi špatné

19 „Bydlení v prvé řadě, co v druhé?“ Jak řešit chudobu, nezaměstnanost, sociální izolaci, problémy se závislostmi a jiné elementy sociálního vyloučení v situaci, kdy již lidé bez domova bydlí? Přístup housing first přináší změnu rovnováhy moci mezi poskytovateli služeb a jejich uživateli (ve srovnání s více institucionálním poskytováním). Podpůrný personál musí splňovat určité předpoklady: Musí všem klientům prokazovat respekt, vřelost a soucit a klást preference a volby uživatelů služeb do středu své podpůrné práce Musí být schopni vytvářet důvěrný vztah Nabídka podpory musí být atraktivní a uspokojovat individuální potřeby, založené na důvěře v možnost vyléčení.

20 Pro lidi s potřebou komplexní podpory je třeba přístup housing first Spolupráce se specializovanějšími službami nebo integrace specialistů do multidisciplinárního týmu? Je třeba hodnocení potřeb a index zranitelnosti, aby bylo možné rozhodnout, kdo potřebuje intenzivnější a multidisciplinární podporu Podpora tak dlouho, jak je třeba Zaměření na ty nejzranitelnější. “Screen in not out“ Ale: udržení bydlení nelze predikovat!

21 Pro ostatní jednotlivce bez domova je potřebný přístup zaměřený na bydlení Ne všichni jednotlivci bez domova potřebují komplexní podporu, i pro ně je ale platná většina principů housing first Postačující může být dočasná terénní podpora nízké intenzity Také pro ně je klíčový rychlý přístup k bydlení, neměli bychom čekat, než se u nich vyvine potřeba komplexní podpory Typické problémy bránící v přístupu k bydlení: vysoké dluhy, „špatná“ historie bydlení Změnit logiku více stupňů Kongregované bydlení s dohledem pouze pro ty, kdo opakovaně neuspěli v novém systému nebo mají dlouhou historii života v institucích a přejí si tak pokračovat Bude fungovat jen pro menšinu lidí bez domova

22 Jak zajistit pro jednotlivce bez domova přístup k bydlení? Použijte městské byty, odstraňte bariéry v přístupu (staré dluhy, historie bydlení) Použijte sektor soukromého nájemního bydlení a nevyužitý bytový fond (sociální nájemní agentury, garance platby nájemného a spolehlivou podporu prostřednictvím sociální práce, renovace) Inkluzivní bydlení (zavázání soukromých developerů k výstavbě části nových bytů jakožto sociálního bydlení a přidělení části těchto bytů lidem bez domova) Je třeba, aby si aktéři zodpovědní za bytovou politiku uvědomili potřebu malých a finančně dostupných bytů Je potřeba silná politická vůle; je třeba se postarat rovněž o další nízkopříjmové domácnosti

23 Jak předejít tomu, aby se (znovu-) vyskytlo bezdomovectví? Prevence vystěhování vyžaduje  Včasné a úplné informování ohrožené domácnosti,  Brzké a proaktivní kontaktování (dopisy nestačí, potřebné jsou osobní návštěvy doma),  Nástroje mediace mezi pronajímatelem a nájemníky a řešení neplacení nájemného a  Poskytnutí náhradního bydlení v případech, kdy není možné nebo rozumné udržení stávajícího bydlení Prevence přechodu z institucí (vězení, dětských domovů, nemocnic) do situace bezdomovectví:  Přístup k bydlení je klíčový, potřebná je včasná příprava  Propuštění do dočasného ubytování není řešením, ale součástí problému

24 Zadluženost: Potřeba primární, sekundární a terciární prevence Lepší informace o riziku o předluženosti, dluzích na nájemném a službách (primární prevence, školní osnovy, osvětové kampaně) Převzetí dluhů na nájemném a službách (např. prostřednictvím půjčky) v krizových situacích s cílem předejít vystěhování (sekundární prevence) Soukromý bankrot a chráněný minimální příjem, který si mohou ponechat dlužníci a nemůže jim být zabaven (terciární prevence) Strategie ukončování bezdomovectví musí mít politickou podporu, zapojovat všechny relevantní aktéry a být komunikována s širokou veřejností.

25 Strategie cílící naData potřebná pro Prevenci bezdomovectvíLidé ohrožení vystěhováním Lidé, kteří opouštějí instituce a nemají žádný domov Řešení příčin bezdomovectvíData reflektující různé cesty k bezdomovectví Snižování míry bezdomovectvíRozsah a rozšíření bezdomovectví Snižování negativních dopadů na lidi bez domova Longitudinální / opakovaná analýza bezdomovectví Zajištění, že si lidé, kteří byli dříve bez domova, udrží své stálé samostatné bydlení Počet lidí, kteří získali přístup ke stálému či podporovanému bydlení a zůstali v něm Hospodárnost a legitimizaci strategie Data o nákladech a informace o úspěších sociálního začleňování

26 PŘÍČINY STRUKTURÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ VZTAHOVÉ OSOBNÍ FAKTORY Chudoba Nezaměstnanost Bydlení Život v instituci Dětský domov Zkušenost s vězením Ozbrojené síly Násilný vztah (dětství) Násilný vztah (s partnerem) Rozpad rodiny (smrt nebo rozchod) Duševní onemocnění Potíže s učením Závislost na drogách Závislost na alkoholu SPOUŠTĚČE Vystěhování (evikce) Propuštění Opuštění domova rodičů Útěk ze vztahu s násilníkem Zvládání osamělého života Onemocnění Ukončení poskytování podpory Užívání návykových látek ZDROJE DAT Bydlení Soudy Sociální systém Surveys Zdravotní služby Trestní systém Poskytovatelé služeb

27 Opora ve strategii Definice bezdomovectví a vyloučení z bydlení Rešerše informačních zdrojů Databáze poskytovatelů služeb Definice klíčových proměnných Registr uživatelů služeb Administrativní data / Výzkumná data

28 Indikátory na vstupu Lidé ohrožení vystěhováním (evikcí) Lidé opouštějící instituce Děti opouštějící péči Systémové indikátory Počet lidí využívajících služby Čas strávený v systému Tok lidí systémem Indikátory na výstupu Lidé, kterým bylo poskytnuto bydlení (s podporou / bez podpory)

29

30 Soupis služeb Lůžka Míra využití služeb Registry uživatelů Míra obsazenosti Změny Délka užívání služby Profily a trendy Demografický profil Profil cest k bezdomovectví Správní geografie

31 Přístup housing first je možné doporučit jako vysoce úspěšný způsob ukončování bezdomovectví pro lidi bez domova s velkou potřebou podpory Výsledky evaluací v Evropě a jinde ukázaly, že i lidé s vážnými problémy se závislostmi jsou schopni žít v běžném bydlení, pokud je jim poskytována adekvátní podpora Osm principů programu Pathways to Housing se zdá být užitečným nástrojem pro přípravu projektů housing first Běžné rozptýlené bydlení a samostatné byty by měly být pravidlem; kongregované bydlení by mělo být vyhrazeno pro menšinu, která si v něm přeje žít nebo nedokáže žit v rozptýleném bydlení s intenzivní HF podporou

32 Aby projekty housing first efektivně snižovaly bezdomovectví, musí být zahrnuty do širších strategií zaměřených na bydlení (housing led strategies) Jasný důraz na zlepšování prevence (předluženosti, vystěhování, přechodu z institucí do bezdomovectví) a přístup k bydlení pro zranitelné skupiny Je třeba, aby finančně dostupné bydlení v širším rozsahu bylo dostupné pro VŠECHNY skupiny, které ho potřebují (včetně rodin a jednotlivých rodičů s dětmi, lidí s migrační historií a diskriminovaných menšin); také v tomto kontextu je důležitá volba a zapojení (komunitní rozvoj; zmocňování…) Služby (terénní podpora v bydlení) sledující principy HF pro lidi s méně závažnými potřebami Jsou zapotřebí inovativní metody měření zranitelnosti a individuálních potřeb, finančně flexibilní podpory a monitoringu

33 Podmínky úspěchu Je třeba zajistit rychlý přístup k finančně dostupnému bydlení  Jedním (avšak ne jediným) zdrojem by mělo být sociální bydlení, protože zde lze ovlivnit nastavení přidělování bytů a lze odstranit bariéry v přístupu k bydlení  Potenciál trhu se soukromým nájemním bydlením nebo dokonce vlastnického sektoru  Příklady sociálních nájemních agentur (social rental agencies) a Y- foundation, jak lze zlepšit přístup lidí bez domova k bydlení; kvantitativní efekty jsou ovšem omezené a je třeba dalších opatření k překonání širšího nedostatku bytů (inkluzivní bydlení, právo přidělování bytů...) Podpora v bydlení musí být dostupná podle individuálních potřeb (musí být flexibilní, spolehlivá a kvalifikovaná a orientovaná na individuální cíle klientů)

34 Nelze očekávat masivní úspory, pokud jsou do podpory zahrnuty širší skupiny, lze nicméně předpokládat efektivnější vynakládání peněz. Očekávání tvůrců politik a poskytovatelů služeb by měla vždy zůstat realistická. Ukončení bezdomovectví poskytuje základ pro další kroky směrem k sociálnímu začleňování, není ale jejich zárukou a pro většinu marginalizovaných lidí může být často mnohem realističtějším cílem relativní integrace spíše než učinění lidí s komplexními problémy „zdravými, bohatými a moudrými“ (Shinn and Baumohl, 1998). Pro pracovníky poskytující podporu by nicméně mělo vždy být cílem podporovat klienty v dosažení nejvyšší míry integrace, jež je možná v jejich specifické situaci.

35 Mylný vývoj v historii rozvinutých sociálních režimů by neměl být kopírován jinde Nebudujte drahé a neefektivní vícestupňové systémy Tak zvaná „prozatímní řešení“ a „mimořádná opatření“ mají tendenci stát se dlouhodobými nebo dokonce trvalými Náklady na bezdomovectví a vyloučení z bydlení by neměly být podceňovány. Náklady nejsou dány jen službami pro lidi bez domova, ale také náklady na soudní řízení, policii, zdravotní systém atd., necháme-li stranou lidské náklady Právo na permanentní bydlení je základní lidské právo a nemělo by být „zasloužené“; je nelidské považovat bezdomovectví za způsob „trestání“; je třeba hledat alternativní způsoby jak řešit neplacení nájemného a jiné problémy související s nájemním vztahem

36 Otázky? Komentáře? Kritika? Návrhy?

37 Prof. Dr. Volker Busch-Geertsema Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. (GISS, Association for Innovative Social Research and Social Planning) Kohlhökerstraße 22 28203 Bremen, Germany Fon:+49-421 – 33 47 08-2 Fax:+49-421 – 339 88 35 Mail:vbg@giss-ev.de Internet:www.giss-ev.de


Stáhnout ppt "Ukončování bezdomovectví jednotlivců bez domova Prof. Dr. Volker Busch-Geertsema GISS – Asociace pro inovativní sociální výzkum a sociální plánování, Brémy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google