Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová otázka č. 4 Začleňování do bydlení: Možnost návratu Jan Snopek 26. – 27. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová otázka č. 4 Začleňování do bydlení: Možnost návratu Jan Snopek 26. – 27. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 Klíčová otázka č. 4 Začleňování do bydlení: Možnost návratu Jan Snopek 26. – 27. listopadu 2014

2 Struktura prezentace A.Různé možnosti řešení problému bezdomovectví a vyloučení z bydlení B.Co je sociální bydlení? C.Přístupy zaměřené na bydlení D.Model housing ready a jeho kritika E.Model housing first F.Závěry

3 A. Různé možnosti řešení problému bezdomovectví a vyloučení z bydlení 1 Existují různé možnosti řešení: – dočasné ubytování, – trh s nájemním bydlením, – vlastnické bydlení, – podpora veřejného/sociálního bydlení Ubytování je de facto bezdomovectví. → Páteří řešení musí být zajištění kvalitních, nesegregovaných a finančně dostupných bytů (a návazných služeb).

4 A. Různé možnosti řešení problému bezdomovectví a vyloučení z bydlení 2 Jak zajistit vhodné byty? – Vlastnické bydlení – spojeno s riziky. – Trh s nájemním bydlením – využití pro sociální účely je možné (viz např. sociální nájemní agentury v Belgii), avšak zahraniční zkušenosti ukazují, že řešení nemůže stát pouze na něm. → Hlavní část řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení proto musí stát na veřejném/sociálním bydlení.

5 B. Co je sociální bydlení? 1 V ČR sociální bydlení ani jeho role nejsou dosud vymezeny. Je možné se inspirovat v zahraničí. V EU neexistuje jednotná definice, přesto lze identifikovat společné základní prvky: Sociální bydlení = nájemní byty, které současně: 1.Byly pořízeny a/nebo jsou provozovány s využitím veřejných prostředků. 2.Nájemné je v nich regulováno na nižší než tržní úrovni. 3.Jsou přidělovány prostřednictvím aplikace sociálních kritérií a nikoli na bázi tržních mechanismů.

6 B. Co je sociální bydlení? 2 Rozpracování definice sociálního bydlení – definice FEANTSA: Bydlení, které: 1.Řeší selhání trhu s bydlením. 2.Se zaměřuje na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky. 3.Má jasná pravidla přidělování. 4.Poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu. 5.Je zajišťováno s využitím veřejných dotací.

7 B. Co je sociální bydlení? 3 (dokončení) 6.Je poskytováno na bázi neziskovosti 7.Je monitorováno veřejnými orgány Sociální bydlení může plnit různé role: – Zajištění kvalitního finančně dostupného bydlení pro produktivní části nízkopříjmových obyvatel (marginalizované části populace k němu historicky neměly přístup). – Záchranná síť pro ty, kteří nejsou schopni zajistit si bydlení na volném trhu (souvislost s rezidualizací).

8 B. Co je sociální bydlení? 4 Zmíněné role se nevylučují. → Návrh vymezení cílové skupiny Platformy pro sociální bydlení: Sjednocení 1.množiny osob v situaci bez domova či vyloučení z bydlení podle typologie ETHOS a 2.množiny osob, které jsou nepřiměřeně zatíženy náklady na bydlení 3.a současně nejsou schopny řešit situaci vlastními silami (příjmový strop).

9 C. Přístupy zaměřené na bydlení 1 Přístupy k řešení bezdomovectví, jež jsou zaměřeny na bydlení (housing-led approaches) = „všechny politiky zaměřené na bezdomovectví, jež: – zvyšují přístup k trvalému bydlení – a zároveň kladou důraz na prevenci ztráty bydlení – a na poskytování adekvátní flexibilní podpory přímo v domácnostech na základě jejich potřeb“. Rozvoj přístupů doporučila porota Evropské konsenzuální konference o bezdomovectví (2010) a Evropský parlament (2011).

10 C. Přístupy zaměřené na bydlení 2 Nejznámějším a nejčastěji zaváděným modelem je „bydlení v prvé řadě“ (housing first). → vytvořen v reakci na nízkou úspěšnost do té doby převládajících přístupů k integraci chronických bezdomovců trpících komplexními problémy, které předpokládaly, že: – samostatné bydlení má být až završením celého integračního procesu a – že na samostatné bydlení, je třeba lidi bez domova připravit (model zvaný „bydlení až po přípravě“, housing ready).

11 D. Model housing ready a jeho kritika 1 Co je model „bydlení až po přípravě“? – Vícestupňový, hierarchicky uspořádaný model (krizové ubytování → dočasné, tréninkové bydlení svázané s užíváním sociální služby → samostatné, trvalé bydlení) – Čím je domácnost připravenější, postupuje do vyšších stupňů – trvalé samostatné bydlení jako odměna za dodržování stanovených podmínek (např. splácení dluhů, hledání zaměstnání, abstinence, dodržování individuálních plánů).

12 Schéma: Housing ready (Sahlin 1998, převzato z Busch-Geertsema 2014) Primární trh s bydlením víceméně víceméněindividuální podpory, péče, kontroly, disciplíny Soukromého prostoru, autonomie, normality Sekundární trh s bydlením Stádium přijetí “cílové bydlení”, Fplná jistota nájmu časově omezené, bez jistoty nájmu Sdílené byty poblíž institucí, časově omezený pobyt založený na zvláštních podmínkách institucionální péče, ubytovny, azylové domy, apod. Standardní bydlení na časově omezenou dobu, nájemní smlouva svázána se zvl. podmínkami Standardní samostatné nájemní bydlení Sdílené bydlení, “tréninkové byty”, apod.

13 D. Model housing ready a jeho kritika 2 Plavat se člověk naučí nejlépe ve vodě. → V azylových domech / ubytovnách lze těžko získat kompetence pro udržení samostat. bydlení (dochází k adaptaci na instituci). Kumulace rolí (poskytovatel sociálních služeb zároveň poskytovatel bydlení). – Soc. pracovníci časem přejímají perspektivu vlastníků bytů. – Tendence k postupnému zpřísňování kritérií (zvyšování prahu) a „slízávání smetany“.

14 D. Model housing ready a jeho kritika 3 – Stále větší podíl klientů vnímají jako neschopné samostatného bydlení. → Sklon k větší kontrole a nebezpečí narušení vztahů mezi sociálním pracovníkem a klientem. Rozšiřování kapacit nižších stupňů. Efekt „úzkého hrdla“. → Příliš mnoho klientů uvízne (cirkuluje) v nižších stupních a na samostatné bydlení nikdy nedosáhne. Bezdomovectví se tak může spíše zvýšit. Neúspěšní stigmatizováni. → Ve výsledku systémem exkluze.

15 E. Model housing first 1 Co nejrychlejší poskytnutí samostatného bydlení. Nevyžadována příprava či ověřování kompetencí („připravenost na samostatné bydlení“), Nepodmiňování užíváním sociální služby. ALE: nejde o pouhé poskytnutí bydlení [housing only] → integrální součástí je poskytování flexibilní individuální sociální asistence v intenzitě a po dobu, jež vycházejí z potřeb uživatele (ne všichni lidé bez domova potřebují sociální asistenci, všichni potřebují bydlení a prostředky k jeho udržení).

16 E. Model housing first Principy modelu Pathways to housing (New York): 1.Bydlení jako základní lidské právo. 2.Ke všem klientům přistupováno s respektem a vřelostí. 3.Podpora poskytována tak dlouho, jak klienti potřebují. 4.Využívá se rozptýlené bydlení. 5.Poskytování bydlení a sociálních služeb je oddělené. (Služby poskytovány na dobrovolné bázi.) 6.Důraz na možnost volby klienta. 7.Orientace na uzdravení. 8.Princip harm reduction.

17 E. Model housing first Výsledky modelu ověřovány v řadě projektů v EU, USA i Kanadě: – Vysoká míra úspěšnosti (měřená podílem klientů, kteří si dlouhodobě udrží získané nájemní bydlení – 75 – 95 %). – Dobré výsledky i v jiných oblastech (zlepšení kvality života, léčba závislostí aj.). – Finančně efektivnější než tradiční přístupy.

18 F. Závěry 1 1.Při náležité podpoře (tedy nejde-li pouze o housing only) je možný úspěšný návrat do standardního bydlení i v případě chronických bezdomovců s komplexními problémy (i tito lidé jsou schopni si v převážné většině toto bydlení dlouhodobě udržet). → Tento přístup bude fungovat i u lidí, kteří netrpí tak závažnými sociálními, popř. zdravotními problémy.

19 F. Závěry 2 2.Je třeba mít realistická očekávání! – Ukončení bezdomovectví neznamená odstranění chudoby, vyléčení duševních onemocnění či zajištění ekonomické soběstačnosti. – Vyřešením těchto dlouhodobých problémů by nemělo být podmiňováno zajištění standardního bydlení. V případě nejvíce marginalizovaných lidí si vyžádá další integrace do společnosti svůj čas, realističtějším cílem proto je „relativní integrace“. (Busch-Geertsema)

20 Díky za pozornost! Případné dotazy: jan.snopek@seznam.cz


Stáhnout ppt "Klíčová otázka č. 4 Začleňování do bydlení: Možnost návratu Jan Snopek 26. – 27. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google