Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PSYCHOLOGICKÉ ASTROLOGIE Petr Lisý - www

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PSYCHOLOGICKÉ ASTROLOGIE Petr Lisý - www"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PSYCHOLOGICKÉ ASTROLOGIE Petr Lisý - www
ÚVOD DO PSYCHOLOGICKÉ ASTROLOGIE Petr Lisý -

2 ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Astrologie je „čtení písma nebe“. Je to jazyk či symbolický systém, a tudíž kriticky záleží na způsobu, jak jej který astrolog čte, na jeho celkovém pojetí astrologie. A to vychází z jeho světonázoru, filosofie, spirituality apod. Zjednodušeně jde o to, jakou odpověď bychom jako astrologové dali na otázku: K čemu astrologie vlastně je? Jaký je vlastně účel astrologické konzultace / as. poradenství?

3 ASTROLOGICKÝ SVĚTONÁZOR
Mnoho astrologů si tuto otázku nepokládá, protože současná západní astrologie díky několikatisícileté historii budí dojem, že je sama o sobě světonázorem – ve skutečnosti jde však o slepenec různých vlivů, například: hermetismus (holismus, pantheismus) římské pouliční věštění (předpovídání událostí) arabský determinismus (osudovost) theosofie (esoterismus)

4 ASTROLOGICKÝ SVĚTONÁZOR
Vlastní celkové pojetí astrologie je spíše proces a úkol, každý z nás k němu musí dospět. Od počátku je ovšem klíčová určitá míra sebereflexe, neboť máme zodpovědnost vůči klientům. Zpočátku obvykle přebíráme světonázor svého učitele astrologie, resp. směru astrologie, v němž jsme byli primárně vyškoleni (a svou volbu již činíme na základě vnitřní rezonance s tímto světonázorem).

5 PSYCHOLOGICKÁ ASTROLOGIE
Silný a široký proud v současné astrologii, jehož jádrem je psychologie či antropologie švýcarského psychiatra Carla Gustava Junga (1875 – 1961). Klíčovými koncepty jsou tu témata individuace a integrace osobnosti. Jungovo myšlení jako první na astrologii aplikoval ve 30. letech Dane Rudhyar, k předním představitelům ve světě patří Liz Greenová či Richard Tarnas, v ČR Rudolf Starý

6 BYTOSTNÉ JÁ (SVÉBYTÍ) Archetyp celistvosti či úplnosti, obraz Božství v nás, sjednocení protikladů, centrální archetyp, jehož symbolem je např. mandala, v křesťanském pohledu na svět je symbolem bytostného Já Kristus (viz C. G. Jung: „Aion“) Individuace – proces sebeuskutečňování, směřování k celistvosti, integrace osobnosti, v jehož rámci se naše ego stává bytostným Já (dává se do jeho služeb – „Ne jak já, ale jak Ty chceš!“)

7 VZTAH JÁ (EGO) – BYTOSTNÉ JÁ

8

9 ZÁKLADNÍ ARCHETYPY JUNGOVY „INDIVIDUAČNÍ VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE“:
Stín Anima / Animus Mana osobnost (Mudrc) Bytostné Já

10 Stín Souhrn psychických dispozic, které v důsledku jejich neslučitelnosti s vědomě zvoleným způsobem života odmítáme a nežijeme a které se v nevědomí spojují do relativně autonomní podosobnosti s protikladnými tendencemi. Vstupní brána individuačního procesu. Ve snech, pohádkách či mýtech mívá Stín stejné pohlaví jako snící nebo hrdina. Nemusí být nutně negativní, mívá blízko k instinktům, je v něm život. Odmítání ze strany vědomého já jej činí nepřátelským.

11 Stín v pohádkách, mýtech a literatuře
Liz Greenová: Stín mívá v pohádkách podobu a) zmrzačené stvoření, skřet, Glum b) černokněžník, čarodějnice (téma moci) c) primitiv, divoch (Gilgameš a Enkidu). Příklady z literatury: Jekyll a Hyde (Stevenson), William Wilson (Poe), Sherlock Holmes a profesor Moriarty (Doyle) Ženský stín: filmy Morgiana (Herz), Kráska dne (Buňuel), Třetí princ (pohádka – Moskalyk)

12 Osobní setkání se Stínem
Kde v zrcadle světa lze vlastní Stín zahlédnout: Stínové postavy ve snech a fantaziích: mívají drasticky zvýrazněnou až karikovanou podobu V nepříjemných emočních zážitcích s osobami stejného pohlaví, jejichž projevy nás rozladí Ve filmech, literatuře či příbězích, jež v nás vyvolají podobné pocity

13 Stín v horoskopu - náměty
Vždy je to otázka znalosti klienta a komplexní analýzy horoskopu, ale možným zdrojem Stínu mohou být: L. Greenová (viz kniha „Nový pohled na moderní astrologii“, kap. „Světlo a stín“): Málo obsazený živel Hroty – IC, DS, AC Aspekty (napjaté – kvadrát, kvinkunx, opozice)

14 Stín v horoskopu - náměty
L. Adamová (viz přednáška na akci EUKARPIA 2009): „spálené“ osobní planety 12. dům Aspekty Pluta Saturn Protější znamení Slunce Černá Luna P. Lisý: Jižní lunární uzel Držadlo vědra

15 Příklad – J. R. R. Tolkien (1892-1973). 3. 1
Příklad – J. R. R. Tolkien ( ) * , 19:24 GMT, Bloemfontein, JAR

16 Anima Vnitřní žena v muži.
Personifikace ženské povahy v nevědomí muže. Archetyp života – erós, vztahová funkce. Může působit pozitivně i negativně. Je-li mužova ženskost hluboce nevědomá, může se projevovat ve formě náladovosti, anebo se promítat na vhodné typy žen (femme fatale), jimž takový muž zcela propadne (láska na první pohled).

17 Anima v uměleckých dílech
Obecně: dle Junga kniha She (Rider Haggard) Film: Jako dým (Holy Smoke – Jane Campion) Negativní Anima: Rusalky, Sirény, čarodějnice Filmy: Hořký měsíc (Polanski), Vertigo (Hitchcock) Pozitivní Anima: psýchopompos, průvodkyně duše na cestě individuace – Beatrice (Dante), Ariadné Film: Arwen a Galadriel v trilogii Pán prstenů

18 Anima v horoskopu muže - náměty
Venuše Luna Neptun 7. dům Silně obsazené ženské živly (voda a země)

19 Friedrich Nietzsche (1844-1900). 15. 10
Friedrich Nietzsche ( ) * , 10:00 LMT, Röcken (u Lützenu), Německo

20 Lou Andreas-Salomé (1861- 1937)

21 Lou Salomé, Paul Reé a Friedrich Nietzsche

22 Animus Vnitřní muž v ženě.
Personifikace mužské povahy v nevědomí ženy. Archetyp ducha – logos, rozumová funkce. Může působit pozitivně i negativně. Je-li Animus v ženě hluboce nevědomý, může se projevovat ve formě apriorních názorů – domněnek s takřka absolutním nárokem na pravdu. Žena ovládaná Animem je „dcera svého otce“; její Animus přerušuje vztahy mezi lidmi.

23 Animus v uměleckých dílech
Obecně: dle E. Jungové – v nevědomí ženy často jako skupina mužů, např. soud, shromáždění otců, rada starších, příp. umělec schopný zázraků Negativní Animus: Modrovous, černokněžník, věznitel, démonický milenec Heathcliff („Na větrné hůrce“ – E. Brönteová) Pozitivní Animus: psýchopompos, archetyp ducha jako průvodce na cestě individuace Film: Kráska a Zvíře

24 Animus v horoskopu ženy - náměty
Mars Slunce Saturn 7. dům Silně obsazené mužské živly (vzduch a oheň)

25 Příklad: Agatha Christie (1890-1976). 15. 9
Příklad: Agatha Christie ( ) * , 04:00 GMT, Torquay, Velká Británie

26 POUŽITÁ LITERATURA: www.archetypova-astrologie.cz
Rudolf Starý – přednášky, knihy autorské i od jiných autorů, vydané nakladatelstvím Sagittarius Arroyo, Stephen, Greene, Liz. NOVÝ POHLED NA MODERNÍ ASTROLOGII. Fontána, 2004. Greene, Liz, Sharman-Burke, Juliet: The Astrologer, the Counsellor and the Priest. CPA Press, 1997, 2005. Jehle, Markus. ASTROLOGIE V PORADENSKÉ PRAXI. Sagittarius, 2002.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PSYCHOLOGICKÉ ASTROLOGIE Petr Lisý - www"

Podobné prezentace


Reklamy Google