Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ovária. Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epithelové (z povrchového epitelu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ovária. Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epithelové (z povrchového epitelu."— Transkript prezentace:

1 Ovária

2 Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epithelové (z povrchového epitelu a stromatu) - ze specializovaného stromatu (gonadostromální) - germinální - smíšené germinální a gonadostromální

3 Ovariální cysty Nenádorové incluzní funkční endometroidní Cystické nádory epitelové - cystadenom (benigní, borderline) - cystadenokarcinom germinální - dermoidní cysta

4 Nenádorové cysty inkluzní cysty - inkluze povrchového epitelu - inkluze tubárního epitelu (z oblasti fimbrií) funkční cysty - folikulární - corpus luteální - hemoragické endometroidní cysty

5 Nenádorové cysty inkluzní cysty - inkluze povrchového epitelu - inkluze tubárního epitelu (z oblasti fimbrií) funkční cysty - folikulární - corpus luteální - hemoragické endometroidní cysty - prostá jednokomorová cysta - průměr do 1 cm - větší cysty - cystadenom - prostá jednokomorová cysta - průměr do 1 cm - větší cysty - cystadenom

6 Nenádorové cysty inkluzní cysty - inkluze povrchového epitelu - inkluze tubárního epitelu (z oblasti fimbrií) funkční cysty - folikulární - corpus luteální - hemoragické endometroidní cysty - jednokomorové tenkostěnné cysty - průměr > 3 cm - obsah serózní, serohemoragický, hemoragický - jednokomorové tenkostěnné cysty - průměr > 3 cm - obsah serózní, serohemoragický, hemoragický

7 Nonneoplastic cysts inclusion cysts - inclusions of the surface epithelium - inclusions from fimbrial epitehlium functional cysts - follicular cyst - corpus luteum cyst - hemorrhagic cyst endometrioid cyst - tenko či silnostěnná - průměr do 15 cm - obsah vazký, hnědavý - tenko či silnostěnná - průměr do 15 cm - obsah vazký, hnědavý

8 Nádory ovárií

9 WHO klasifikace

10 Nádory ovária (WHO klasifikace 2003) nádory z povrchového epitelu nádory ze specializovaného stromatu (gonadostromální) nádory germinální nádory smíšené germinální a gonadostromální nádory rete ovárií různé (primární) nádory lymfoidní a hamatopoetické nádory sekundární (metastatické) nádory 116 histologických typů nádorů ovárií se samostatným ICD-O kódem

11 Klasifikace nádorů z povrchového epitelu podle makroskopické úpravy: - cystadenom (cystadenokarcinom) - cystadenofibrom - adenofibrom (adenokarcinofibrom) - povrchový papilom (surface papilokarcinom) podle histogenese

12 Klasifikace nádorů z povrchového epitelu podle makroskopické úpravy: - cystadenom (cystadenokarcinom) - cystadenofibrom - adenofibrom (adenokarcinofibrom) - povrchový papilom (surface papilokarcinom) podle histogenese

13 Nádory z povrchového epitelu benigní borderline maligní serózní - low grade - high grade endometroidní světlobuněčné mucinózní

14 Nádory z povrchového epitelu benigní borderline maligní serózní - low grade - high grade endometroidní světlobuněčné mucinózní Nádory mülleriánského původu z mülleriánských (paramesonefrických) duktů vzniká: - horní část pochvy - děloha - děložní tuba Nádory mülleriánského původu z mülleriánských (paramesonefrických) duktů vzniká: - horní část pochvy - děloha - děložní tuba

15 Benigní nádory z povrchového epitelu mohou být velké (zvl. mucinózní – největší zdokumentovaný nádor – 136 kg)) symptomy obvykle necharakteristické: - pánevní bolest - asymptomatická hmatná léze až 25% nádorů bilateraláně

16 Borderline tumors increased epithelial proliferation do not display invasion usually behave in a benign fashion but behavior can be malignant clinical features similar to those for benign tumors

17 Borderline nádory z povrchového epitelu výskyt v pozdějším věku než benigní nádory z povrchového epitelu nízký maligní potenciál Klinický obraz: nepříznačný, často asymptomatické u mladých častý výskyt infertility bolesti, zvětšování břicha vzácně obraz náhlé příhody břišní (torze, ruptura nádoru) Patologický nález: podobné benignímu cystadenomům, ale četnější papilární výrůstky, často křehké histologicky epitel se známkami zvýšené proliferace, není invaze dle histogeneze: serózní, mucinózní, endometroidní, světlobuněčný, přechodní

18 Borderline nádory z povrchového epitelu - prognóza stádium onemocnění rozsah chirurgického výkonu → bilaterální adnexektomie riziko recidivy 2-6% → jednostranná adnexektomie 11-15% → resekce části postiženého ovária 30- 40% přítomnost metastáz histologický typ Prognostické faktory riziko recidivy i po > 10 letech od diagnózy nutnost dlouhodobého sledování →kombinace USG vyšetření a stanovení hladiny CA125

19 Maligní nádory z povrchového epitelu nejčastĕjší příčina úmrtí na gynekologické malignity (47% úmrtí) celoživotní populační riziko pro ženu ve vĕku 35 let je 1,6% (onemocní asi každá 70. žena) do 10 let se očekává pokles incidence v souvislosti s užíváním HAK

20 Incidence a mortalita dg. C56 (2006)

21 z povrchového epitelu? světlobuněčný (10%) endometroidní (10%) high grade serózní (70%) low grade serózní (<5%) mucinózní (3%) 1) z prekurzorické léze v oblasti fimbrií děložní tuby 2) vznik v ovariu na podkladě endosalpingiózy 3) vznik v ovariu na podkladě sorózních inkluzních cyst 1) z prekurzorické léze v oblasti fimbrií děložní tuby 2) vznik v ovariu na podkladě endosalpingiózy 3) vznik v ovariu na podkladě sorózních inkluzních cyst většina vznik na podkladě endometriózy 1) část vznik na podkladě endometriózy 2) část? 1) část vznik na podkladě endometriózy 2) část? Původ nejasný ? 1) germinální (monodermální) 2) na podkladě mucinózní metaplazie Walthardových hnízd Původ nejasný ? 1) germinální (monodermální) 2) na podkladě mucinózní metaplazie Walthardových hnízd vznik na podkladě prekurzorické léze (serózního borderline nádoru)

22 HGSCLGSC Endometroidní karcinom Světlobuněčný karcinom Mucinózní karcinom % (všech karcinomů ovaria) 70<510 3 rizikový faktor (genetický) mutace BRCA1/2?HNPCC (Lynchův syndrom) ?? prekurzorSTICS-BOTatypická endometrióza M-BOT histogenezetubární epitel - endosalpingióza - STIC povrchový epitel tubární epitel - endosalpingióza - povrchový epitel endometrióza (asi u 40%) endometrióza (asi u 15-30%) ? teratom? mucinózní metaplazie senzitivita k chemoterapii vysokástřednívysokánízká prognózašpatnástřednídobrástřednídobrá molekulární abnormality BRCA1/2 (22%) p53 (96%) chromozomální instabilita braf (38%) kras (19%) CTNNB1 MSI PTEN (asi 20%) ARID1A HNF-1β ARID1A (46-57%) PIK3K/Akt mTOR kras Her2 HNPCC – hereditární non-polypózní kolorektální karcinom CTNNB1 – gen pro β-catenin MSI – mikrosatelitová instabilita PTEN – homolog fosfatázy a tenzinu (ztráta exprese vede k aktivaci PIK3-Akt, inhibice apoptózy) ARID1A – interaktivní doména 1A bohatá na AT (kóduje protein BAF250 – význam při remodelaci chromatinu) HNF-1β – hepatocytární jaderný faktor 1β PIK3CA - fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát 3-kináza STIC – serózní tubární intraepiteliální karcinom

23 Rizikové faktory hypotéza nepřetržitých ovulací vztah k celkovému počtu ovulací (civilizační choroba daná zmĕnou reprodukčního chování lidstva) hypotéza gonadotropinová 5-10% karcinomů familiárních → hereditární syndrom karcinomu prsu a ovária s mutací BRCA 1 a BRCA 2 → Lynchův syndrom II (HNPCC = hereditární non- polypózní kolorektální karcinom)

24 Rizikové faktory nuliparita nebo první dítě po 30. roce věku časná menarche (před 12. rokem) a pozdní menopauza (po 50 letech) věk kavkazská rasa hormonální substituční léčba kouření, alkohol, obezita, složení potravy

25 Protektivní faktory hormonální antikoncepce celková doba kojení multiparita ligace vejcovodů (↓ riziko asi o 1/3) - ? hysterektomie - ? dieta bohatá na ovoce a zeleninu

26 Prognostické faktory histologický subtyp grade stage pokročilé nádory: - makroskopická nepřítomnost reziduálního nádoru po operaci

27 Klinické příznaky časné stádium obvykle asymptomatické 70-84% v době diagnózy pokročilá stádia nepříznačné obtíže (bolesti, zvětšování břicha, zažívací obtíže, dysurie, vaginální krvácení)

28 Nádory ze specializovaného stromatu (syn.: gonadostromální; sex-cord - stromální) asi 8% ovariálních nádorů vznikají z buněk granulózy théky Sertoliho buněk Leydigových buněk stromálních fibroblastů → jednotlivě či v kombinacích

29 Nádory germinální heterogenní skupina nádorů vznikajících z germinálních buněk asi 30% primárních ovariálních nádorů (z toho 95% zralé cystické teratomy) asi 3% maligních ovariálních nádorů (Evropa, USA; Japonsko - až 20%) nejčastější maligní ovariální nádory u dětí a adolescentů (pod 21 let asi 60% ovariálních nádorů)

30 Nádory germinální dysgerminom nádor ze žloutkového váčku embryonální karcinom polyembryom choriokarcinom teratom (zralý, nezralý) smíšené germinální nádory

31 Teratomy mohou být tvořeny tkáněmi všech 3 zárodečným vrstev teratom zralý teratom zralý s maligním zvratem teratom nezralý


Stáhnout ppt "Ovária. Nemoci ovária nenádorové změny - „pelvic inflammatory disease“ - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epithelové (z povrchového epitelu."

Podobné prezentace


Reklamy Google