Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

2 Osnova Charakteristika Územní systém ekologické stability
Legislativa ochrany přírody a krajiny ČR Chráněná území ČR Ochrana přírody a krajiny a Brno

3 Charakteristika Ochrana přírody Ochrana Krajiny
Ochrana přírodního bohatství Ochrana Krajiny Péče o krajinu Ochrana krajinného rázu a rozmanitosti typů krajiny Ochrana životního prostředí Ochrana příznivých životních podmínek pro život člověka 1. pokusy již v 19. století 1. přírodní rezervace Žofínský prales (1838) 1. chráněná krajinná oblast Český ráj (1955) 1. národní park Krkonošský národní park (1963)

4 Územní systém ekologické stability
Síť ekologické stability Kostra ekologické stability území Ekologicky stabilnější krajinné segmenty krajiny Biocentra Biokoridory Interakční prvky Ochranné zóny

5 Legislativa ochrany přírody a krajiny ČR
Ústava České republiky Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí Zákon o ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o ochraně ozónové vrstvy Země, Zákon o vodách, Zákon o lesích, Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin aj. Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998) Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Státní fond životního prostředí

6 Chráněná území ČR Velkoplošná Maloplošná Jiná Národní parky (4)
CHKO (25) Maloplošná Národní přírodní rezervace Přírodní rezervace Národní přírodní památky Přírodní památky Jiná Přírodní parky Biosférické rezervace Ptačí oblasti atd.

7 Ochrana přírody a krajiny a Brno


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY"

Podobné prezentace


Reklamy Google