Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk. JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel české psychologické prózy -narodil se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk. JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel české psychologické prózy -narodil se."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk

2 JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel české psychologické prózy -narodil se v Jilemnici v učitelské rodině -vystudoval reálku v Jičíně a začal studovat na ČVUT v Praze -r. 1915 byl jako jednoroční dobrovolník odveden do 1. světové války, zúčastnil se bojů v Rusku, v Itálii a na Slovensku -v roce 1919 obnovil vysokoškolská studia a začal v rámci praxe pracovat jako úředník v Živnostenské bance v Praze, kde již zůstal, zatímco studií zanechal -své povídky publikoval v mnoha časopisech, např. Zvon, Lumír a Národní listy -přátelil se s Antalem Staškem, byl ženatý, jeho syn Zbyněk byl básník -zemřel v Praze z fyzického vyčerpání v důsledku zánětu mozkových blan

3 DÍLO J. HAVLÍČKA popisuje tragické lidské osudy, degeneraci – téměř naturalisticky, až chladnokrevně, duševní stavy často velmi narušených lidí a extrémní situace Petrolejové lampy – zfilmováno, román pojednává o nehezké, ale citlivé Štěpánce Kiliánové, která se nemůže vdát – vezme si svého zadluženého, opileckého bratrance, protože si ji konečně někdo chce vzít a navrch získá statek, na kterém strávila dětství, brzy však zjistí, že jí její manžel Pavel štěstí nezajistí a že je navíc smrtelně nemocný, má syfilidu Neviditelný – zfilmováno pod názvem Prokletí domu Hajnů; děj se odehrává v bohaté rodině, která se postupně rozpadá, hlavním hrdinou je inženýr, který si vezme dědičku továrny, po svatbě zjistí, že s nimi v domě žije bláznivý strýček, který si myslí, že je neviditelný, tento stav postupně rozvrátí jeho manželství a Petrova žena se nakonec také zblázní Helimadoe – zfilmováno, příběh pěti sester (podle počátečních slabik jejich jmen – Helena, Lidmila, Marie, Dora a Ema), které jsou ovládány podivínským otcem lékařem, dílem provází mladý vypravěč Emil

4 EGON HOSTOVSKÝ (1908 – 1973) -prozaik, autor psychologických próz, diplomat -narodil se v Hronově v židovské rodině -vystudoval gymnázium v Náchodě, studia na VŠ v Praze a ve Vídni nedokončil -ve 30. letech spolupracoval s pražskými nakladatelstvími -r. 1937 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí -druhou světovou válku prožil v USA (pracoval na československém konzulátě v New Yorku) -po válce se vrátil do Československa, opět pracoval na ministerstvu zahraničí -r. 1948 emigroval podruhé – do Dánska, Norska a nakonec do USA, kde strávil zbytek života a zemřel -pracoval jako učitel češtiny, novinář a redaktor rádia Svobodná Evropa -byl bratranec rakouského spisovatele S. Zweiga -po jeho smrti byla založena literární Cena Egona Hostovského

5 DÍLO E. HOSTOVSKÉHO zaměřuje se na pocity osamocenosti člověka mezi lidmi, téma vykořeněnosti Případ profesora Körnera - líčí profesora s komplexem méněcennosti, který se snaží překonat volbou přátel a manželky, vyhledává silnější osobnosti, jeho snaha ztroskotá a on podléhá ještě větším depresím Žhář – patnáctiletý Kamil je v pubertě, cítí se odcizen v rodině, dívka ho pokořila, napíše tedy paličské listy, čehož využijí tři žháři, nakonec se odcizení v rodině ztrácí Dům bez pána – osudy sourozenců měšťanské židovské rodiny Cizinec hledá byt - český lékař Václav Marek odjíždí do USA, aby mohl dokončit svoji výzkumnou práci o léčbě vysokého krevního tlaku, jediné, co musí zařídit, je najít si klidný byt na psaní, přestože má klidnou a vstřícnou povahu dostává se do konfliktu s domácími, či s nájemníky, po vystřídání několika bytů konečně nachází klid u českého dělníka Václava Nováka, sem už však přichází jako těžce nemocný a zanedlouho umírá Nezvěstný – román, hlavní hrdina je špiónem v Praze po roce 1948 Půlnoční pacient - hrdinou je psychiatr, který léčí špióna přicházejícího vždy o půlnoci Dobročinný večírek – evropští emigranti se pokusí sblížit se, což ztroskotá, protože nejsou schopni porozumět jeden druhému, večírek končí vraždou a krádeží peněz vybraných na dobročinné účely Všeobecné spiknutí – román s autobiografickými prvky, příběh českého spisovatele v exilu, který se vrací do svého mládí

6 JARMILA GLAZAROVÁ (1901 – 1977) -prozaička a publicistka, národní umělkyně (1959) -narodila se v Malé Skále u Turnova v rodině správce velkostatku, jako 16tiletá zcela osiřela -vystudovala internátní hospodářskou školu v Klimkovicích -r. 1922 se provdala za lékaře J. Podivínského, který byl o 29 let starší, po jeho smrti (1934) se přestěhovala do Prahy, kde pracovala jako úřednice -po válce pracovala na velvyslanectví v Moskvě, byla poslankyní Národního shromáždění -při stalinistických soudních procesech v 50. letech se podílela na kampaních s nimi spojených (podporovala trest smrti pro M. Horákovou) – r. 1968 vyjádřila lítost nad svou angažovaností v době procesů -na počátku 70. let podepsala petici ve prospěch politických vězňů, podpis však zase odvolala -zemřela v Praze

7 DÍLO J. GLAZAROVÉ regionální próza Slezska a Beskyd, v níž popisuje historii svého manželství a tragické osudy jiných žen Roky v kruhu – kronika 12 let jejího manželství (bylo velmi šťastné), manžel byl lékař, žili v městečku Klimkovice v těsném sousedství Ostravy, popisy prostředí Vlčí jáma – líčí soužití venkovského starosty s jeho stárnoucí despotickou ženou a mladou schovankou Janou, obraz tyranie věkově nerovného manželství Advent – baladická próza, matka Františka hledá své ztracené dítě Metuda, když ho najde, zachrání ho před jistou smrtí a pomstí se na surovém muži a jeho milence, kteří způsobili její a synovo utrpení, používá zde severomoravské nářečí Chudá přadlena – publicistická kniha o životě chudých beskydských žen

8 VÁCLAV ŘEZÁČ (1901 – 1956) -prozaik, autor psychologických a budovatelských románů, knih pro děti, novinář, divadelní a literární kritik -vlastním jménem Václav Voňavka -narodil se v Praze v chudé rodině -po absolvování reálky pracoval jako úředník Státního úřadu statistického -v letech 1940 – 1945 působil jako redaktor Lidových novin -po roce 1948 kvalita jeho tvorby klesá, společně s J. Drdou udává směr levicové literatury, přezdívá se jim „DRZÁČ“ -po úspěchu jeho budovatelských románů se stává ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel -zemřel v Praze

9 DÍLO V. ŘEZÁČE Kluci, hurá za ním, Poplach v Kovářské uličce – povídky dobrodružné příběhy pro děti Větrná setba – autobiografický román o dospívání za 1.světové války Slepá ulička – psychologický román o osudech několika lidí z různých společenských vrstev během krize po 1. světové válce Černé světlo – román, příběh touhy po moci, síle, manipulování s lidmi a dobrém postavení, zároveň příběh intrik, zbabělosti, neupřímnosti a slabosti, hlavní hrdina Karel Kukla byl již od nejranějších dětských let slabý, neduživý hoch, který hledal své útočiště před okolním světem u své matky, a právě jeho slabost a zdánlivá bezmocnost se stala zdrojem touhy ovládat silné – nenápadně stát v pozadí, zdánlivě do ničeho nezasahovat a zároveň vše řídit Svědek – román, jehož hlavní hrdina Kvis trpí pocitem méněcennosti a rozbíjí vztahy jiných Rozhraní – román o tichém profesorovi, který píše knihu, jejíž hlavní hrdina je rozverný, a sám se změní ve stylu své vymyšlené postavy Nástup - román, jehož hlavní hrdina Jiří Bagár je vyslán roku 1945 do pohraničí (Kadaňsko), zde se dostává do střetu s nacistickými Němci, je zde popsán jejich odsun a zavedení nového pořádku v kraji Bitva – román volně navazující na Nástup, odehrává se v létě 1947 a líčí boj mezi komunistickými a antikomunistickými silami o pohraničí

10 BOŽENA BENEŠOVÁ (1873 – 1936) -prozaička, autorka společensko- psychologických próz, básnířka a literární kritička -narodila se v Novém Jičíně v rodině advokáta -mládí prožila v Napajedlích, kde se také provdala za železničního úředníka J. Beneše -r. 1908 se přestěhovala do Prahy -spolupracovala s různými časopisy, byla knihovnicí v YWCA (Young Women´s Christian Association) -navázala přátelské vztahy s dalšími ženami – spisovatelkami, velký vliv na její tvorbu mělo seznámení s Růženou Svobodovou (bohatě korespondovaly, společně cestovaly do Itálie) -zemřela v Praze

11 DÍLO B. BENEŠOVÉ zobrazila nudný stereotypní život maloměsta, tragika marné vzpoury mladých, její postavy zápasí s vnitřní osamělostí a sobectvím Myšky, Kruté mládí, Oblouznění – povídkové soubory, téma postavení ženy Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová – psychologická novela, hlavní hrdinkou je mladá dívka, která udělá bolestnou zkušenost se svým prvním setkáním se světem dospělých, tuto zkušenost překoná především díky přátelství s mladým chlapcem (don Pablo, don Pedro – balonky), zfilmováno Úder, Podzemní plameny, Tragická duha – trilogie, obraz vlivu války na život lidí

12 ANNA MARIA TILSCHOVÁ (1873 – 1957) -prozaička, představitelka mladší vlny realistické a naturalistické prózy -narodila se v Praze v zámožné rodině advokáta -studovala jako mimořádná posluchačka na UK -stýkala se s významnými osobnostmi z oblasti literatury, výtvarného umění a vědy -přispívala do různých časopisů, některé i redigovala (Lada, Nová žena) -ve 30. letech byla po K. Čapkovi předsedkyní Pen-klubu, po válce vedla Společnost B. Němcové -r. 1947 byla jmenována národní umělkyní -její manžel i bratr spáchali sebevraždu -zemřela v Dobříši

13 DÍLO A. M. TILSCHOVÉ chtěla zachytit proces rozkladu rodinných vztahů v měšťanské společnosti, pocit prázdnoty života a další příznaky krize měšťanského světa Fany, Stará rodina, Synové, Dědicové – romány o rozpadajícím se světě měšťanských tradic Vykoupení – příběh malíře inspirovaného životem Antonína Slavíčka Alma mater – román z univerzitního prostředí Orlí hnízdo – osudy rodiny Mánesů Haldy – sociální románová kronika válečného hornického Ostravska

14 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Havl%C3%AD%C4%8Dek http://cs.wikipedia.org/wiki/Egon_Hostovsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Glazarov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%98ez%C3%A1%C4 %8D http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%98ez%C3%A1%C4 %8D http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_Bene%C5%A1ov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Tilschov%C3%A1 http://www.spisovatele.cz/jaroslav-havlicek http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=30 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=328 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=860 http://www.spisovatele.cz/anna-maria-tilschova


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk. JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel české psychologické prózy -narodil se."

Podobné prezentace


Reklamy Google