Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodn í akademie a Středn í odborn á š kola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0052 Č í slo sady08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodn í akademie a Středn í odborn á š kola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0052 Č í slo sady08."— Transkript prezentace:

1 Obchodn í akademie a Středn í odborn á š kola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0052 Č í slo sady08 Č í slo DUM 18 PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruh Literatura N á zev materi á luPsychologická próza AutorMgr. Petra Karf í kov á Datum tvorby3. 6. 2013Ročn í k3. ročn í k Anotace Prezentace čtyř zástupců psychologické prózy – J. Havlíčka, E. Hostovského, V. Řezáče a J. Glazarové. Rozbor ukázek textů J. Havlíčka (Neviditelný) a E. Hostovského (Případ profesora Körnera) Metodický pokyn Studenti se seznámí s nejvýznamnějšími zástupci psychologické prózy 1. pol. 20. st. Rozbor textů J. Havlíčka a E. Hostovského. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Karfíková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Psychologická próza -zaměření na analýzu nitra člověka -detailní zachycení prožitků -popis duší amorálních, nemilosrdných, nešťastných, zlých (patologických) -zobrazení nálad a prožitků -popis duševních pohnutek -vychází z psychoanalýzy S. Freuda

3 Jaroslav Havlíček (1896 – 1943) -pochází z Jilemnice -během 1. světové války bojoval v Itálii a v Rusku -po válce pracoval jako úředník -zemřel na fyzické vyčerpání v důsledku zánětu mozkových blan

4 Romány: - zájem o postavy psychicky nemocné -PETROLEJOVÉ LAMPY - příběh nehezké Štěpánky Kiliánové, která se v touze po rodině a dětech dostane do manželství se zadluženým zatrpklým bratrancem trpícím syfilidou (ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=BVW0BpGKvw0) -NEVIDITELNÝ - chamtivý mladík se přižení do rodiny, která je postižena rodovou psych. nemocí – myslí si, že jsou neviditelní -HELIMADOE - příběh přísného venkovského lékaře a jeho pěti dcer – z jejich jmen je utvořen název románu - zfilmován v r. 1994 Jaromírem Jirešem (ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=5Unhbm7DjZs)

5 Ukázka z knihy Neviditelný: „Ach, on se tedy domnívá, že je neviditelný,“ pravil jsem se zájmem. Počalo se mi rozbřeskovat. Proto tedy to sebejisté prohlížení lidí, to chození po špičkách, vytrvalé mlčení, tajemné vstupování otevřenými dveřmi! Strýček Cyril se ztratil. A on zatím, chytrák, žije si v domě jako neviditelný cizinec.“ Otázky: 1.Kdo je Cyril? 2.Jaký citový vztah má autor k Cyrilovi? 3.Promítá se autor do hlavní postavy? Jakou formou je text psán (ich-forma, er-forma).

6 Úkol: Jak se jmenují dcery venkovského lékaře v románu Helimadoe? HE – LI – MA – DO – E - Odpověď: Helena, Lída, Marie, Dora a Ema

7 Egon Hostovský (1908 – 1973) -autor židovského původu -pracoval jako redaktor nakladatelství -jako úředník ministerstva zahraničí odjel do Bruselu v době, kdy začala 2. světová válka – emigroval přes Paříž, Portugalsko do USA -po válce se vrátil, ale v r. 1948 opět emigroval – přes Dánsko a Norsko opět do USA -pracoval v rádiu Svobodná Evropa

8 Dílo: Postavy románů – hledají ztracené kořeny, cizinci -PŘÍPAD PROFESORA KÖRNERA - profesor s komplexem méněcennosti si myslí, že umírá, usmíří se s ženou, koná dobré skutky -ŽHÁŘ – patnáctiletý Kamil cítí odcizení rodiny i přítelkyně a píše paličské listy – toho využijí 3 žháři -CIZINEC HLEDÁ BYT – český lékař hledá v USA klidný byt – když ho konečně najde, umírá -DOBROČINNÝ VEČÍREK – emigranti z Evropy uspořádají večírek – končí vraždou a krádeží vybraných peněz

9 Ukázka z knihy Případ profesora Körnera: „Odplivl si. Cítil, že se protiví sám sobě.“ … „Ach ano, už rozumí diplomacii svých myšlenek. Mohl by naříkat: Kdysi jsem měl domov, ale teď už léta jsem sám, cizinec mezi cizinci. Má žena, má vlastní žena! Co ta o mně ví a co já vím o ní? Jen to, že mne zradila a odkopla, že jsem pro ni zůstal tím směšným a opovrženým židem, kterého je asi záslužné napálit!“ Otázky: 1.Jak se cítí profesor Körner? 2.Jaký má vztah se svou ženou? 3.Slovo cizinec prolíná tvorbu E. Hostovského – popiš tento pocit v ukázce.

10 Václav Řezáč (1901 – 1956) -vlastním jménem Václav Voňavka -pracoval jako redaktor Lidových novin a Práce -dosáhl postu ředitele nakladatelství Čs. spisovatel - ovlivňoval dění v kultuře v 50. letech Dílo: -psal literaturu pro děti, politické romány, ale především psychologické romány -romány – Černé světlo, Svědek, Rozhraní - zachycují psychiku lidí, kteří řeší svou bezvýchodnou situaci zlem

11 Jarmila Glazarová 1901 – 1977) -vlastním jménem Jarmila Podivínská -žila ve Slezsku provdaná za lékaře, po jeho smrti se přestěhovala do Prahy, kde se věnovala novinařině -v 50. letech 2 roky působila v Moskvě jako vyslanec a působila aktivně v politických procesech Dílo – romány o touze najít lásku román Vlčí jáma - manželství starší zlé ženy a mladého lékaře, do něhož zasáhne příchod schovanky Jany román Advent – hodná Františka hledá syna a nalezne ho v seníku, kde je zároveň její zlý manžel s děvčetem - ve vzteku po nich hodí lucernu a oba milenci uhoří

12 Citace: HAVLÍČEK, Jaroslav, [ediční příprava Marie HAVRÁNKOVÁ a Zbyněk Havlíček a Nella Mlsová] KOMENTÁŘ MARIE HAVRÁNKOVÁ. Neviditelný. Praha: Lidové Noviny, 2006, s. 122. ISBN 807106789x HOSTOVSKÝ, Egon a Egon HOSTOVSKÝ. Ztracený stín: Pr ̌ ípad profesora Ko ̈ rnera. Praha: Akropolis, 2001, s. 115. ISBN 8073040026.


Stáhnout ppt "Obchodn í akademie a Středn í odborn á š kola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0052 Č í slo sady08."

Podobné prezentace


Reklamy Google