Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk. JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel psychologické prózy -narodil se v Jilemnici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk. JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel psychologické prózy -narodil se v Jilemnici."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk

2 JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel psychologické prózy -narodil se v Jilemnici v učitelské rodině -vystudoval reálku v Jičíně a začal studovat na ČVUT v Praze -r. 1915 byl jako jednoroční dobrovolník odveden do 1. světové války, zúčastnil se bojů v Rusku, v Itálii a na Slovensku -r. 1919 začal pracovat jako úředník v Živnostenské bance v Praze, při zaměstnání úspěšně dostudoval vysokou školu -své povídky publikoval v mnoha časopisech, např. Zvon, Lumír a Národní listy -přátelil se s Antalem Staškem -byl ženatý, jeho syn Zbyněk byl básník -zemřel v Praze

3 DÍLO J. HAVLÍČKA zájem o postavy rozvrácené, patologicky postižené, obraz degenerace měšťácké společnosti Petrolejové lampy - román o citlivé ženě (Štěpánka Kiliánová, bohatá, ale nehezká), která se nemůže vdát – vezme si svého bratrance a sňatkem získá statek, brzy však zjistí, že statek je zadlužen a její manžel má syfilis Neviditelný (Prokletí domu Hajnů) - děj se odehrává v bohaté rodině, která se postupně rozpadá, hlavním hrdinou je inženýr, který si vezme dědičku továrny, po svatbě zjistí, že s nimi v domě žije bláznivý strýček, který si myslí, že je neviditelný Helimadoe - příběh pěti sester (podle počátečních slabik jejich jmen – Helena, Lidmila, Marie, Dora a Ema), které jsou ovládány podivínským otcem lékařem, dílem provází mladý vypravěč Emil

4 EGON HOSTOVSKÝ (1908 – 1973) -prozaik, autor psychologických próz, diplomat -narodil se v Hronově v židovské rodině -vystudoval gymnázium v Náchodě, studia na VŠ v Praze a ve Vídni nedokončil -ve 30. letech spolupracoval s pražskými nakladatelstvími -r. 1937 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí -druhou světovou válku prožil v USA (pracoval na československém konzulátě v New Yorku) -po válce se vrátil do Československa, opět pracoval na ministerstvu zahraničí -r. 1948 emigroval podruhé – do Dánska, Norska a nakonec do USA, kde strávil zbytek života -pracoval jako učitel češtiny, novinář a redaktor rádia Svobodná Evropa -byl bratranec rakouského spisovatele S. Zweiga

5 DÍLO E. HOSTOVSKÉHO zaměřuje se na pocity osamocenosti člověka mezi lidmi, téma vykořeněnosti Případ profesora Körnera - líčí profesora s komplexem méněcennosti, který se snaží překonat volbou přátel a manželky, vyhledává silnější osobnosti, jeho snaha ztroskotá a on podléhá ještě větším depresím Žhář – drama rodiny (téma záhadných požárů v noci), vyprávěné 15ti letým chlapcem, který se matce přiznává Dům bez pána – osudy sourozenců měšťanské židovské rodiny Cizinec hledá byt - český lékař Václav Marek odjíždí do USA, jediné, co musí zařídit, je najít si klidný byt na psaní, přestože má klidnou povahu, dostává se do konfliktu s domácími, či s nájemníky, nakonec nachází klid u českého dělníka Václava Nováka Nezvěstný – román se špionážním motivem Půlnoční pacient - hrdinou je psychiatr, který léčí špióna přicházejícího vždy o půlnoci Dobročinný večírek – evropští emigranti se pokusí sblížit se, což ztroskotá, protože nejsou schopni porozumět jeden druhému, večírek končí vraždou a krádeží peněz vybraných na dobročinné účely Všeobecné spiknutí – román s autobiografickými prvky, příběh českého spisovatele v exilu

6 JARMILA GLAZAROVÁ (1901 – 1977) -prozaička a publicistka -narodila se v Malé Skále u Turnova v rodině správce velkostatku, jako 16tiletá zcela osiřela -vystudovala internátní hospodářskou školu v Klimkovicích -r. 1922 se provdala za lékaře J. Podivínského, který byl o 29 let starší, po jeho smrti (1934) se přestěhovala do Prahy, kde pracovala jako úřednice -po válce pracovala na velvyslanectví v Moskvě, byla poslankyní Národního hospodářství -při stalinistických soudních procesech v 50. letech se podílela na kampaních s nimi spojených (podporovala trest smrti pro M. Horákovou) – r. 1968 vyjádřila lítost nad svou angažovaností v době procesů -zemřela v Praze

7 DÍLO J. GLAZAROVÉ regionální próza Slezska a Beskyd, v níž popisuje historii svého manželství a tragické osudy jiných žen Roky v kruhu – historie vlastního harmonického manželství Vlčí jáma – líčí soužití venkovského lékaře s jeho stárnoucí despotickou ženou a mladou schovankou Janou, obraz tyranie věkově nerovného manželství Advent – baladická próza, matka Františka hledá své ztracené dítě Metuda, když ho najde, zachrání ho před jistou smrtí a pomstí se na surovém muži a jeho milence, kteří způsobili její a synovo utrpení Chudá přadlena – publicistická kniha o životě beskydských žen

8 VÁCLAV ŘEZÁČ (1901 – 1956) -prozaik, autor psychologických a budovatelských románů, knih pro děti, novinář, divadelní a literární kritik -narodil se v Praze v chudé rodině jako Václav Voňavka -po absolvování reálky pracoval jako úředník Státního úřadu statistického -v letech 1940 – 1945 působil jako redaktor Lidových novin -po roce 1948 kvalita jeho tvorby klesá, společně s J. Drdou udává směr levicové literatury, přezdívá se jim „DRZÁČ“ -po úspěchu jeho budovatelských románů se stává ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel -zemřel v Praze

9 DÍLO V. ŘEZÁČE Kluci, hurá za ním, Poplach v Kovářské uličce – dobrodružné příběhy pro děti Větrná setba - autobiografie, o dospívání za 1.světové války Slepá ulička – o mladé generaci vyrůstající za 1. světové války, osudy dvou rodin (bohaté a chudé) Černé světlo - hlavní hrdina Karel Kukla byl od dětských let slabý, neduživý hoch, který hledal útočiště před okolním světem u své matky, jeho slabost a bezmocnost se stala zdrojem touhy ovládat silné - nenápadně stát v pozadí, zdánlivě do ničeho nezasahovat a zároveň vše řídit Svědek - hlavní hrdina Kvis trpí pocitem méněcennosti, rozbíjí vztahy jiných Rozhraní – román o vzniku románu, profesor se změní ve stylu své vlastní vymyšlené postavy Nástup, Bitva – romány o osídlování pohraničí po odsunu Němců

10 BOŽENA BENEŠOVÁ (1873 – 1936) -prozaička, autorka společensko- psychologických próz, básnířka a literární kritička -narodila se v Novém Jičíně v rodině advokáta -mládí prožila v Napajedlech, kde se také provdala za železničního úředníka J. Beneše -r. 1908 se přestěhovala do Prahy -spolupracovala s různými časopisy, byla knihovnicí v YWCA (Young Women´s Christian Association) -navázala přátelské vztahy s dalšími ženami – spisovatelkami, velký vliv na její tvorbu mělo seznámení s Růženou Svobodovou -zemřela v Praze

11 DÍLO B. BENEŠOVÉ zobrazila nudný stereotypní život maloměsta, tragika marné vzpoury mladých Myšky, Kruté mládí, Oblouznění – povídkové soubory, téma postavení ženy Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová – psychologická novela, hlavní hrdinkou je mladá dívka, která udělá bolestnou zkušenost se svým prvním setkáním se světem dospělých, tuto zkušenost překoná především díky přátelství s mladým chlapcem (don Pablo, don Pedro – balonky) Úder, Podzemní plameny, Tragická duha – trilogie, obraz vlivu války na život lidí

12 ANNA MARIA TILSCHOVÁ (1873 – 1957) -prozaička, představitelka mladší vlny realistické a naturalistické prózy -narodila se v Praze v prostředí tzv. měšťanské generace -studovala jako mimořádná posluchačka na UK -stýkala se s významnými osobnostmi z oblasti literatury, výtvarného umění a vědy -přispívala do různých časopisů, některé i redigovala (Lada, Nová žena) -ve 30. letech byla po K. Čapkovi předsedkyní Pen- klubu, po válce vedla Společnost B. Němcové -r. 1947 byla jmenována národní umělkyní -její manžel i bratr spáchali sebevraždu -zemřela v Dobříši

13 DÍLO A. M. TILSCHOVÉ chtěla zachytit proces rozkladu rodinných vztahů v měšťanské společnosti, pocit prázdnoty života Fany, Stará rodina, Synové, Dědicové – romány o rozpadajícím se světě měšťanských tradic Vykoupení – příběh malíře inspirovaného životem Antonína Slavíčka Alma mater – román z univerzitního prostředí Orlí hnízdo – osudy rodiny Mánesů Haldy – sociální románová kronika válečného hornického Ostravska

14 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Havl%C3%AD%C4%8Dek http://cs.wikipedia.org/wiki/Egon_Hostovsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Glazarov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%98ez%C3%A1%C4% 8D http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%98ez%C3%A1%C4% 8D http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_Bene%C5%A1ov%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Tilschov%C3%A1 http://www.spisovatele.cz/jaroslav-havlicek http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=30 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=328 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=860 http://www.spisovatele.cz/anna-maria-tilschova


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk. JAROSLAV HAVLÍČEK (1896 – 1943) -spisovatel, nejvýznamnější představitel psychologické prózy -narodil se v Jilemnici."

Podobné prezentace


Reklamy Google