Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy vázané na menstruační cyklus: Premenstruační syndrom a dysmenorea MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK Přednosta:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy vázané na menstruační cyklus: Premenstruační syndrom a dysmenorea MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK Přednosta:"— Transkript prezentace:

1 Poruchy vázané na menstruační cyklus: Premenstruační syndrom a dysmenorea MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK Přednosta: doc.MUDr.E.Kučera,CSc.

2 Premenstruační syndrom -v různých formách u ¼ až 1/3 menoaktivních žen(závažná forma u 5%žen),maximum mezi 30.- 40.rokem věku Definice : cyklická recidivující porucha vyskytující se v luteální fázi cyklu a ovlivňující chování a psychický stav ženy -časový průběh intenzity obtíží různý, společným znakem- projevující se v 2.1/2 cyklu s maximem před menses a ustupující první dny po začátku menses

3 Typy premestruačního syndromu: Typ I.- začátek příznaků v době ovulace,pak zhoršující se v průběhu luteální fáze Typ II.- začátek příznaků v pozdní luteální fázi Typ III.- příznaky periovulačně, následně období bez příznaků,opět zhoršení ve 2.1/2 luteální fáze Typ IV.- průběh podobný jako u typu I.,ale příznaky mizí až v prvních dnech folikulární fáze

4 ETIOLOGIE Nadbytek estrogenů, pokles jejich c, nedostatek progesteronů, změny poměru těchto dvou hormonů Nadbytek estrogenů, pokles jejich c, nedostatek progesteronů, změny poměru těchto dvou hormonů Hyperprolaktemie Hyperprolaktemie hypokalcemie, deficit vitamínů hypokalcemie, deficit vitamínů Změny aktivity endogenních opioidů Změny aktivity endogenních opioidů Zvýšení aktivity systému renin-angiotenzin, vyšší aktivita aldosteronu (k symptomatologii přispívá retence tekutin) Zvýšení aktivity systému renin-angiotenzin, vyšší aktivita aldosteronu (k symptomatologii přispívá retence tekutin) PMS- abnormální reakce ženy na normální hormonální změny PMS- abnormální reakce ženy na normální hormonální změny

5 Klinická symptomatologie Emocionální instabilita, podrážděnost, vnitřní napětí, sklon k depresi, anxieta, někdy až suicidální sklony Emocionální instabilita, podrážděnost, vnitřní napětí, sklon k depresi, anxieta, někdy až suicidální sklony Napětí, citlivost a bolestivost prsu Napětí, citlivost a bolestivost prsu Počet otoků- přírustek m Počet otoků- přírustek m Nechutenství, nadýmání, meteorismus, křeče v bčiše Nechutenství, nadýmání, meteorismus, křeče v bčiše Nechar. bolesti hlavy Nechar. bolesti hlavy

6 Vyšetření Palpační a UZ nález norm. Palpační a UZ nález norm. Vyloučení organických příčin (hyperprolaktemie, endometrióza) Vyloučení organických příčin (hyperprolaktemie, endometrióza) Vazba na menstruační cyklus, přítomnost symptomů alespoň ve 4 ze 6 posledních cyklů (menstruační kalendář, dotazníky) Vazba na menstruační cyklus, přítomnost symptomů alespoň ve 4 ze 6 posledních cyklů (menstruační kalendář, dotazníky)

7 Terapie Nefarmakologická terapie Nefarmakologická terapie Režimová opatření- eliminace vyvolávající příčiny, celková změna ladění a reaktivity org.: poučení o původu onemocnění, relaxace, reflexní terapie, aerobní aktivity, úprava stravy, nízký podíl tuků, restrikce solí, více vlákniny Režimová opatření- eliminace vyvolávající příčiny, celková změna ladění a reaktivity org.: poučení o původu onemocnění, relaxace, reflexní terapie, aerobní aktivity, úprava stravy, nízký podíl tuků, restrikce solí, více vlákniny

8 Medikamentózní terapie Symptomatická léčba (při dominantním specifickém problému): Symptomatická léčba (při dominantním specifickém problému): -diuretika ( pocit oteklosti) -nesteroidní antiflogistika (dysmenorea) -bromokriptin (napětí v prsech – při hyperprolaktemii) -sumplementace Ca- zlepšení u 48% žen

9 Terapie Hormonální manipulace: Hormonální manipulace:-COC, -kontinuální aplikace gestagenů (Depo-provera) -Analoga GnRh -Psychofarmaka- antidepresiva (SSSRI- sentralin, citalopram) -Chirurgická terapie- u stavů nereagující na konzervativní terapii – bilaterální oophorektomie

10 Dysmenorea U 40 až 60% žen ve fertilním věku (1/10- tp.) U 40 až 60% žen ve fertilním věku (1/10- tp.) Definice: soubor obtíží spojené s menstruací, jejich začátek je časově omezen na období menstruačního krvácení plus jeden den před a jeden den po. (molimina menstruationis) Definice: soubor obtíží spojené s menstruací, jejich začátek je časově omezen na období menstruačního krvácení plus jeden den před a jeden den po. (molimina menstruationis) Etiopatog.klasif. : Etiopatog.klasif. : 1. primární dysmenorea ( bez nálezu organické příčiny) 2. sekundární dysmenorea ( v souvislosti s patol. nálezem v malé pánvi)

11 Etiologie: Původcem bolestí je ischemie dělohy(zhoršuje při kontrakcích) Původcem bolestí je ischemie dělohy(zhoršuje při kontrakcích) Faktory zvyšující kontraktilitu dělohy: Faktory zvyšující kontraktilitu dělohy: -vysoká endometriální produkce prostaglandinu -vysoká endometriální produkce prostaglandinu -oxytoxin, vasopresin -oxytoxin, vasopresin -vazospazmus -vazospazmus

12 Symptomatologie: Primární d.: Primární d.: -počátek obtíží-menarché,vrchol incidence kolem 20.roku věku -obtíže začínající s počátkem menstr.krvácení,trvání 12-48 hod. -dominuje trvalá bolest s občasnými křečemi-ústup po 1.porodu

13 Symptomatologie: Sekundární d.: Sekundární d.: -vrchol incidence 3.-45.rok věku -obtížek začínají v pozdní luteální fázi,končí se začátkem menses -bolest,nadýmání, nevolnost, nausea, zvracení, průjmy, bolesti v zádech, bolesti hlavy, psychický dyskomfort

14 Vyšetření Dg. prim.dysmenorey per exclusionem- po vyloučení organ.příčin(sek.dysmenorea) Dg. prim.dysmenorey per exclusionem- po vyloučení organ.příčin(sek.dysmenorea) -bimanuál.vyš.,UZ vag., kolpo -event. dg.LSK (organ.příčina obtíží)

15 Terapie: Medikamentózní(u prim.dysmenorey-účinné ll.snižující produkci prostaglandinů v endometriu,zkracující dobu a intenzitu menstr.krvácení): -nesteroidní antiflogistika-účinnost 80%(nejlépe 1-2dny před očekávaným termínem)-ibuprofen, ketoprofen -COC-účinnost 90% -gestageny v luteální fázi(snižují produkci PG)-10-12 dnů v luteální fázi(16.-25.den cyklu) -necyklická terapie gestageny(suprese růstu endometria- depótní preparáty,LNG-IUS)

16 Terapie: Chirurgická tp. (zejména při organ.příčinách sekund.dysmenorey): Chirurgická tp. (zejména při organ.příčinách sekund.dysmenorey): -instrumentální dilatace hrdla děložního -LSK přerušení nervového vedení-přerušení v obl.sacrouter.vazů(LUNA)nebo presakrální neurektomie(PSN) -ventrosuspenze dělohy -ablace endometria -hysterektomie(event.s bilat.AE)- u žen se splněnou reprodukční úlohou,event. substituce po op.

17 Terapie: Nefarmakologická terapie: Nefarmakologická terapie: -reflexní metody-transkutánní nervová stimulace

18 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Poruchy vázané na menstruační cyklus: Premenstruační syndrom a dysmenorea MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK Přednosta:"

Podobné prezentace


Reklamy Google