Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK"— Transkript prezentace:

1 Poruchy vázané na menstruační cyklus: Premenstruační syndrom a dysmenorea
MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK Přednosta: doc.MUDr.E.Kučera,CSc.

2 Premenstruační syndrom
-v různých formách u ¼ až 1/3 menoaktivních žen(závažná forma u 5%žen),maximum mezi rokem věku Definice : cyklická recidivující porucha vyskytující se v luteální fázi cyklu a ovlivňující chování a psychický stav ženy -časový průběh intenzity obtíží různý, společným znakem- projevující se v 2.1/2 cyklu s maximem před menses a ustupující první dny po začátku menses

3 Typy premestruačního syndromu:
Typ I.- začátek příznaků v době ovulace,pak zhoršující se v průběhu luteální fáze Typ II.- začátek příznaků v pozdní luteální fázi Typ III.- příznaky periovulačně, následně období bez příznaků,opět zhoršení ve 2.1/2 luteální fáze Typ IV.- průběh podobný jako u typu I.,ale příznaky mizí až v prvních dnech folikulární fáze

4 ETIOLOGIE Nadbytek estrogenů, pokles jejich c, nedostatek progesteronů, změny poměru těchto dvou hormonů Hyperprolaktemie hypokalcemie, deficit vitamínů Změny aktivity endogenních opioidů Zvýšení aktivity systému renin-angiotenzin, vyšší aktivita aldosteronu (k symptomatologii přispívá retence tekutin) PMS- abnormální reakce ženy na normální hormonální změny

5 Klinická symptomatologie
Emocionální instabilita, podrážděnost, vnitřní napětí, sklon k depresi, anxieta, někdy až suicidální sklony Napětí, citlivost a bolestivost prsu Počet otoků- přírustek m Nechutenství, nadýmání, meteorismus, křeče v bčiše Nechar. bolesti hlavy

6 Vyšetření Palpační a UZ nález norm.
Vyloučení organických příčin (hyperprolaktemie, endometrióza) Vazba na menstruační cyklus, přítomnost symptomů alespoň ve 4 ze 6 posledních cyklů (menstruační kalendář, dotazníky)

7 Terapie Nefarmakologická terapie
Režimová opatření- eliminace vyvolávající příčiny, celková změna ladění a reaktivity org.: poučení o původu onemocnění, relaxace, reflexní terapie, aerobní aktivity, úprava stravy, nízký podíl tuků, restrikce solí, více vlákniny

8 Medikamentózní terapie
Symptomatická léčba (při dominantním specifickém problému): -diuretika ( pocit oteklosti) -nesteroidní antiflogistika (dysmenorea) -bromokriptin (napětí v prsech – při hyperprolaktemii) -sumplementace Ca- zlepšení u 48% žen

9 Terapie Hormonální manipulace: -COC,
-kontinuální aplikace gestagenů (Depo-provera) -Analoga GnRh -Psychofarmaka- antidepresiva (SSSRI- sentralin, citalopram) -Chirurgická terapie- u stavů nereagující na konzervativní terapii – bilaterální oophorektomie

10 Dysmenorea U 40 až 60% žen ve fertilním věku (1/10- tp.)
Definice: soubor obtíží spojené s menstruací, jejich začátek je časově omezen na období menstruačního krvácení plus jeden den před a jeden den po. (molimina menstruationis) Etiopatog.klasif. : primární dysmenorea ( bez nálezu organické příčiny) sekundární dysmenorea ( v souvislosti s patol. nálezem v malé pánvi)

11 Etiologie: Původcem bolestí je ischemie dělohy(zhoršuje při kontrakcích) Faktory zvyšující kontraktilitu dělohy: -vysoká endometriální produkce prostaglandinu -oxytoxin, vasopresin -vazospazmus

12 Symptomatologie: Primární d.:
-počátek obtíží-menarché,vrchol incidence kolem 20.roku věku -obtíže začínající s počátkem menstr.krvácení,trvání hod. -dominuje trvalá bolest s občasnými křečemi-ústup po 1.porodu

13 Symptomatologie: Sekundární d.: -vrchol incidence 3.-45.rok věku
-obtížek začínají v pozdní luteální fázi,končí se začátkem menses -bolest,nadýmání, nevolnost, nausea, zvracení, průjmy, bolesti v zádech, bolesti hlavy, psychický dyskomfort

14 Vyšetření Dg. prim.dysmenorey per exclusionem- po vyloučení organ.příčin(sek.dysmenorea) -bimanuál.vyš.,UZ vag., kolpo -event. dg.LSK (organ.příčina obtíží)

15 Terapie: Medikamentózní(u prim.dysmenorey-účinné ll.snižující produkci prostaglandinů v endometriu,zkracující dobu a intenzitu menstr.krvácení): -nesteroidní antiflogistika-účinnost 80%(nejlépe 1-2dny před očekávaným termínem)-ibuprofen, ketoprofen -COC-účinnost 90% -gestageny v luteální fázi(snižují produkci PG) dnů v luteální fázi( den cyklu) -necyklická terapie gestageny(suprese růstu endometria-depótní preparáty,LNG-IUS)

16 Terapie: Chirurgická tp. (zejména při organ.příčinách sekund.dysmenorey): -instrumentální dilatace hrdla děložního -LSK přerušení nervového vedení-přerušení v obl.sacrouter.vazů(LUNA)nebo presakrální neurektomie(PSN) -ventrosuspenze dělohy -ablace endometria -hysterektomie(event.s bilat.AE)- u žen se splněnou reprodukční úlohou,event. substituce po op.

17 Terapie: Nefarmakologická terapie:
-reflexní metody-transkutánní nervová stimulace

18 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "MUDr.Jiří Pavlásek Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3.LF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google