Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická mechanika Hydromechanika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická mechanika Hydromechanika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych"— Transkript prezentace:

1 Technická mechanika Hydromechanika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych

2 Anotace Materiál seznamuje žáky se základním názvoslovím a pojmy hydromechaniky. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Ing. Martin Hendrych (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup 23-41-M/01 Strojírenství Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova hydromechanika, skalár, vektor, kapaliny, vzdušiny Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity kombinované Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály je součástí STR_TEM_Hydromechanika

3 Zařazení Hydromechaniky
Mechanika se zabývá studiem mechanického pohybu – to je mechanického přemísťování hmoty v prostoru a čase. mechanika tuhých těles (pružnost, pevnost) mechanika tekutin (kapalin, par a plynů) termomechanika (působení tepla na látky) Další dělení: statika - o rovnováze těles, kapalin a plynů kinematika - o pohybu bez jeho příčin dynamika - o pohybu a jeho příčinách

4 Fyzikální veličiny skaláry – určeny pouze velikostí (hmotnost, čas, energie, …) vektory – určeny velikostí, směrem a smyslem (síla, rychlost, zrychlení, …) k vyjádření hodnot veličin používáme jednotky Jednotky rozdělujeme na základní a druhotné (odvozené) Uzákoněné základní jednotky - Mezinárodní měrová soustava SI (Systém Internationál d´Unités).

5 Měrová soustava SI Vybrané jednotky: metr [m] jednotka délky
kilogram [kg] jednotka hmotnosti ampér [A] jednotka elektrického proudu sekunda [s] jednotka času stupeň [deg; K; °C] jednotka teplotního rozdílu kandela [cd] jednotka svítivosti

6 Jednotky Násobky vyjadřujeme pomocí předpon a přípon tera T 1012
giga G 109 mega M 106 kilo k  103 mili m 10-3 mikro  10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 Příklady: MPa = 106 Pa, km = 103 m, …

7 Úvod do Mechaniky tekutin
Tekutiny jsou látky, jejichž základními vlastnostmi jsou: schopnost vyplňovat určitý prostor schopnost tečení Dělíme je na kapaliny a vzdušiny.

8 Vzdušiny Vzdušiny jsou tekutiny s těmito základními vlastnostmi:
se změnami tlaku a teploty mění svůj objem výrazně jejich stlačitelnost je velká v uzavřené nádobě vyplňují její prostor a netvoří volnou hladinu Do této skupiny patří páry a plyny.

9 Kapaliny Kapaliny jsou tekutiny s těmito vlastnostmi:
se změnou tlaku a teploty mění svůj objem nepatrně jejich stlačitelnost je malá v nádrži při normálních tlakových a teplotních podmínkách tvoří volnou hladinu

10 Opakování Definice pojmu mechanika. Rozdělení mechaniky.
Definice pojmu mechanika tekutin. Co je to skalární veličina? Co je to vektorová veličina? Vyjmenujte jednotky soustavy SI. Definice a vlastnosti vzdušiny. Definice a vlastnosti kapaliny.

11 Literatura a zdroje informací
VONDRÁČEK, Vlastimil, Ivo STŘEDA, Vladimír MAMULA a Miloš HLINKA. MECHANIKA IV: Mechanika tekutin a termomechanika. první. Praha: SNTL, 1978.


Stáhnout ppt "Technická mechanika Hydromechanika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych"

Podobné prezentace


Reklamy Google