Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ÚVOD. 3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky Úkolem fyziky je studium fyzikálních objektů, jejich vlastností a změn (například při zahřívání kovové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ÚVOD. 3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky Úkolem fyziky je studium fyzikálních objektů, jejich vlastností a změn (například při zahřívání kovové."— Transkript prezentace:

1 1 ÚVOD

2 3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky Úkolem fyziky je studium fyzikálních objektů, jejich vlastností a změn (například při zahřívání kovové tyče se mění její délka)... Úkolem fyziky je studium fyzikálních objektů, jejich vlastností a změn (například při zahřívání kovové tyče se mění její délka)... Abychom mohli stavy těles a fyzikální děje přesně popisovat, potřebujeme zvolit znaky, které je budou zastupovat. Abychom mohli stavy těles a fyzikální děje přesně popisovat, potřebujeme zvolit znaky, které je budou zastupovat. fyzikální veličina = číselná hodnota. jednotka

3 je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat rozlišujeme rozlišujeme, skaláry, např. čas (t), objem (V), hmotnost (m), …, vektory, např. rychlost ( ), síla ( ), tlak ( ), … FYZIKÁLNÍ VELIČINA – mají pouze svou velikost – mají kromě velikosti také směr a orientaci přímka – směr šipka – orientace velikost

4 představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž jsou porovnávány veličiny téhož druhu představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž jsou porovnávány veličiny téhož druhu mezinárodně domluvená soustava jednotek SI rozlišuje jednotky: mezinárodně domluvená soustava jednotek SI rozlišuje jednotky: základní (7) základní (7) doplňkové (2) doplňkové (2) odvozené odvozené násobné a dílčí násobné a dílčí vedlejší vedlejší FYZIKÁLNÍ JEDNOTKA

5 Základní fyzikální jednotky... délka (l), dráha (s), výška (h)... hmotnost (m)... čas (t)... proud (I)... termodynamická teplota (T)... látkové množství... svítivost metr (m) metr (m) ! kilogram (kg) ! kilogram (kg) sekunda (s) sekunda (s) ampér (A) ampér (A) kelvin (K) kelvin (K) mol mol candela (cd) candela (cd) POZOR: stejné značení jednotky i veličiny

6 Doplňkové fyzikální jednotky radián (rad) radián (rad)... rovinný úhel steradián (sr) steradián (sr)... prostorový úhel

7 Odvozené fyzikální jednotky m/s m/s m³ m³ m² m² s –1 = Hz (hertz) s –1 = Hz (hertz)......... rychlost ( )... objem (V)... obsah (S)... frekvence – kmitočet (f)

8 Násobné a dílčí fyzikální jednotky : 10 : 100 : 1000... deci (d)... centi (c)... mili (m)... mikro ()... mikro (μ)... nano (n)... piko (p)... tera (T)... giga (G)... mega (M)... kilo (k)... hekto (h)... deka (d) * 1000 * 100 * 10 tvoříme je pomocí předpon k základu: litr, metr, gram,... ~* 10 – ³ * 10 – 6 * 10 – 9 * 10 – 12 * 10 12 * 10 9 * 10 6 ~* 10³ nejčastěji používané

9 Vedlejší fyzikální jednotky litr (l) litr (l) minuta (min) minuta (min) hodina (h) hodina (h) den den......... objem (V)... čas (t)

10 většina jednotek: posunem desetinné čárky (předpony) většina jednotek: posunem desetinné čárky (předpony) čas: čas: sminhden rychlost: rychlost: m/skm/h objem: objem: kromě rychlosti platí: převádím-liz menšíjednotky, číslo zmenšuji z většíjednotky, číslo zvětšuji kromě rychlosti platí: převádím-liz menšíjednotky, číslo zmenšuji z většíjednotky, číslo zvětšuji PŘEVOD JEDNOTEK

11 ÚLOHY 1)Rozhodněte, zda se jedná o fyzikální veličinu či o fyzikální jednotku. dráhadráha rychlostrychlost litrlitr teplotateplota metrmetr sekundasekunda hustotahustota  veličina  jednotka  veličina  jednotka  veličina časčas kilogramkilogram výkonvýkon energieenergie tíhatíha newtonnewton joulejoule  veličina  jednotka  veličina  jednotka

12 ÚLOHY 2)Rozhodněte, zda je daná fyzikální veličina skalární či vektorová. tlaktlak časčas hmotnosthmotnost hybnosthybnost sílasíla zrychlenízrychlení hustotahustota  vektor  skalár  vektor  skalár prácepráce el. proudel. proud výkonvýkon energieenergie tíhatíha teplotateplota frekvencefrekvence  skalár  vektor  skalár  vektor  skalár

13 ÚLOHY 3)Které dvě fyzikální veličiny mají stejnou jednotku? Uveďte název společné jednotky.  práce (W) a energie (E); joule (J) 4)Které dvě fyzikální veličiny stejně značíme?  tlak a hybnost (p) 5)Co vše značíme symbolem s?  fyzikální veličina – dráha  fyzikální jednotka času – sekunda

14 ÚLOHY 6)Převeďte jednotky.

15

16

17


Stáhnout ppt "1 ÚVOD. 3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky Úkolem fyziky je studium fyzikálních objektů, jejich vlastností a změn (například při zahřívání kovové."

Podobné prezentace


Reklamy Google