Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj nového léku, preklinické a klinické hodnocení léčiv, EBM M. Kršiak Ústav farmakologie, 3. LF UK Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj nového léku, preklinické a klinické hodnocení léčiv, EBM M. Kršiak Ústav farmakologie, 3. LF UK Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta II."— Transkript prezentace:

1 Vývoj nového léku, preklinické a klinické hodnocení léčiv, EBM M. Kršiak Ústav farmakologie, 3. LF UK Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta II. Cyklus, předmět Obecná farmakologie Ruská 87, Praha PVJ viz: http://vyuka.lf3.cuni.cz http://vyuka.lf3.cuni.cz ID9240 2013-2014

2 1.HISTORIE OBJEVŮ FARMAK 2.SYSTÉM HODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČIV 3.RCT, EBM, PLACEBO 4.OBJEVY A VÝVOJ NOVÝCH FARMAK V SOUČASNOSTI – strategie, náklady, rizika 5.INSTITUCE PRO KONTROLU FARMAK 6.OBJEVY LÉČIV V TUZEMSKU DŘÍVE A NYNÍ 7. POTRAVOVÉ DOPLŇKY aj „jakoby“ léčiva 8.SOUHRN

3 1. HISTORIE OBJEVŮ FARMAK Léčiva rostlinného původu mák - opium vrba - kůra, listy Hippokrates 400 p.n.l. 1829 – salicin > 1853 salicylan sodný > 1899 ASPIRIN POKROKY CHEMIE

4 Felix Hoffmann ASPIRIN Bayer 1899

5 1905 PRVNÍ ČESKÁ UČEBNICE FARMAKOLOGIE 1905 už byl: aspirin, digitalis, ether, kokain, brom, sacharin 1905 neexistovaly: léky např. na hypertenzi, cukrovku, hypolipidemika, [infekci], astma, psychofarmaka, aj 1905 nevědělo se o neurotransmiterech o molekulárních místech působení léčiv

6 Pokroky v org. chemii a dalších vědách + + Pokroky ve farmakologii 1963 propranolol – betalytika – hypertenze, angina pectoris 1972 cimetidin – H 2 antagonisté – vředová choroba Sir James W. Black Nobelova cena 1988

7 VELKÉ ÚSPĚCHY …ALE BOHUŽEL I… LÉČIVA MOHOU VÝZNAMNĚ PRODLOUŽIT DÉLKU ŽIVOTA A ZVÝŠIT JEHO KVALITU

8 NEÚSPĚCHY AŽ KATASTROFY THALIDOMID 1956 – 1961 asi 10 000 dětí, ne v USA [FDA]

9 2. SYSTÉM HODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČIV PŘI JEJICH - ZAVÁDĚNÍ DO PRAXE - POUŽÍVÁNÍ [EBM, farmakovigilance]

10 SYSTÉM HODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČIV (FARMACEUTICKÁ MEDICÍNA) PREKLINICKÝ VÝZKUM KLINICKÉ HODNOCENÍ REGISTRACE POREGISTRAČNÍ SLEDOVÁNÍ BEZPEČNOST - FARMAKOVIGILANCE

11 PREKLINICKÝ VÝZKUM HODNOCENÍ FARMAKOLOGICKÉ (farmakodynamika, farmakokinetika) TOXIKOLOGICKÉ (toxicita akutní, chronická, speciální zkoušky toxicity – např. teratogenita, kancerogenita) FARMACEUTICKÉ (např. identita, obsah, čistota) SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE

12 KLINICKÉ HODNOCENÍ Fáze (etapy) klinického hodnocení I.První podání člověku (zjištění snášenlivosti, zákl. kinetika) II.Úvodní klinická studie (prvé ověření terap. účinnosti) III.Rozšířená klinická studie (průkaz terap. účinnosti a bezpečnosti) IV.Sledování léčiva po registraci

13 KLINICKÉ HODNOCENÍ SKP (správná klinická praxe), GCP (Good Clinical Practice) VĚDECKÉ POŽADAVKY: výběr probandů (srovnatelnost), randomizace, kontrolní skupina, dvojitě slepý pokus, RCT, placebo, bias, ETICKÉ POŽADAVKY: informovaný souhlas, Helsinská deklarace, etické komise …

14 RCT je základem klinického hodnocení léčiv RCT (Randomized Controlled Trial) randomizace (náhodný výběr pacientů) kontrolovanost kontrola placebo efektu, předpojatosti (bias): dvojitě-slepým uspořádáním

15 RCT je základem EBM (Evidence Based Medicine) medicíny založené na důkazech Stupně EBM: A Meta-analýzy četných RCT B RCT menšího rozsahu C Případové studie (kazuistiky) s kontrolními kazuistikami, nejlépe perspektivní D Doporučení expertů

16 oddělení zrn od plev, dostat se z bahna pověr, nepodložených tvrzení – základ doporučených postupů Meze EBM Síla EBM: současná EBM je zaměřena na průměr, ne na jedince EBM hodnotí účinky za speciálních výzkumných podmínek, které se mohou dost lišit od běžného života

17 Placebo (z latinského placere líbit se) je látka nebo léčebná procedura, kterou pacient považuje za lék nebo léčbu, která však nemá vlastní (skutečný, pravý) farmakologický nebo biologický léčebný účinek.

18 Rozlišovat: Placebo – imitace léku (léčby) k určení vlastního biologického účinku léku (léčby) Používá se prakticky jen ve výzkumu, ne v běžné terapii Placebový efekt – psychologický efekt z očekávání, důvěry, víry v lék, léčbu, lékaře, nemocnici … Vždy by se měl uplatňovat v terapii „Víra tvá tě uzdravila“ – je to jen placebový (= psychologický) efekt?

19 NOVÁ LÉČIVA NOVÝ TYP ÚČINKU NOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY (NCE/NME) „MEE-TOO“ GENERIKA kopie OBJEVY A VÝVOJ NOVÝCH LÉČIV V SOUČASNOSTI – strategie, rizika, náklady stejný mechanismus účinku, ale jiné chem.složení [betablokátory, H 2 antagonisté, IPP, statiny, triptany aj, aj…] první betablokátor, H 2 antagonista, IPP, statin, triptan …

20 OBJEVY A VÝVOJ NOVÝCH FARMAK V SOUČASNOSTI – RIZIKA

21 OBJEVY A VÝVOJ NOVÝCH FARMAK V SOUČASNOSTI – NÁKLADY

22 PREKLINICKÝ VÝZKUM KLINICKÉ HODNOCENÍ REGISTRACE POREGISTRAČNÍ SLEDOVÁNÍ BEZPEČNOST - FARMAKOVIGILANCE ~ 1,5 roku~ 5 let~ 2 roky 5 let a více OBJEVY A VÝVOJ NOVÝCH FARMAK V SOUČASNOSTI – ZDLOUHAVOST

23 5. INSTITUCE PRO KONTROLU FARMAK EVROPSKÁ AGENTURA PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMEA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Státní ústav pro kontrolu léčiv Medicines and Healthcare products Regulatory Agency Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) → www.ema.europa.eu

24 VELKÉ FARMACEUTICKÉ FIRMY ZAHRANIČNÍ Pfizer, AstraZeneca, Eli Lilly, Merck, Novartis, Abbot, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers, Sanofi-Synthelabo, Janssen-Cilag, aj,

25 1935-1945: Nejvýznamnější firmy s vlastním výzkumem a vlastní výrobou více léčiv [Doc.Trčka 2006] INSTITUCE PRO OBJEV A TESTOVÁNÍ NOVÝCH FARMAK - TUZEMSKÉ B. FRAGNER Výzkum: MYKOIN BF - penicilin INTERFARMA Výzkum: PELENTAN REMEDVýzkum: Antihistaminika SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU 1945-1951: [Doc.Trčka 2006] Znárodnění výroby léčiv 1945 > SPOFAZ > 1948 SPOFA n.p. 1946 VÝZKUMNÝ A KONTROLNÍ ÚSTAV 1. 1. 1951 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO FARMACII A BIOCHEMII (VÚFB)

26 1951 -1990 (1999) VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO FARMACII A BIOCHEMII (VÚFB) + VÝZKUMNÝ ÚSTAV PŘÍRODNÍCH LÉČIV (1960) AJATIN liq., tct. DITHIADEN tbl., inj. VALETOL tbl PROTHIADEN tbl. MESOCAIN inj., gel. TRIMEPRANOL tbl., inj. KINEDRYL aj., aj.

27 PŘÍKLAD VÝSLEDKŮ V OBJEMU SPOTŘEBY VYJÁDŘENÝ VE VELKOOBCHODNÍCH CENÁCH TRIMEPRANOL (metipranolol) Tuzemsko (SPOFA) Export (Boehringer- Ingelheim) 1971-19931,460 mld Kčs 11,2 mld Kčs Doc. MUDr. Václav TRČKA, DrSc.

28 PROTHIADEN (dosulepin) Tuzemsko (SPOFA) Export (Boots) 1968-19940,5 mld Kčs 23 mld Kčs Dr. M. Protiva, DrSc. prof.MUDr. Z. Votava, DrSc. RNDr. PhMr. J. Metyšová,CSc.

29 Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. Gilead Sciences Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky r. 2006 na 3. LF UK ANTIVIROTIKA

30 prof.RNDr. Jaroslav KVĚTINA, DrSc., Dr.h.c. FCMA Ústav experimentální biofarmacie v Hradci Králové, společné pracoviště AV ČR a PRO. MED. CS Praha a.s Četná generika PRO.MED

31 FRAGNER → LÉČIVA → ZENTIVA SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Good Manufacturing Practice GENERIKA

32 DOPLŇKY STRAVY Výrobce doplňku stravy má pouze notifikační povinnost, tj. před uvedením výrobku na trh musí podat oznámení na Ministerstvo zdravotnictví.Ministerstvo zdravotnictví Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. vitaminy, minerály, vláknina, kolagen, aminokyseliny, apod

33 Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele – tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.léčivazdravotní tvrzeníreklamu Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit.

34 Příklad: COLAFIT firmy Dacom

35 Údaje firmy(Dacom): čistý krystalický bovinní lyofilizovaný kolagen typu I Na klouby vaziva a kůži Colafit má velice příznivý vliv na pokožku, kterou vyhlazuje a omlazuje, zlepšuje kvalitu vlasů a nehtů. Komentář: Kolagen typu I je pruhovitý, vyskytuje se ve šlachách, ne v chrupavkách kloubů, kde je síťovitý kolagen typu II Komentář: chybí průkaz tohoto tvrzení

36 https://www.dacom.cz/studie-colafit.html Komentář (z posudku soud. znalce) : Studie je neprůkazná: nebyla randomizovaná, jasně placebem kontrolovaná, byla na malém počtu pacientů. Nikdy nebyla publikovaná v plném znění ve vědeckém časopise s recenzním řízením. Pokuta od Rady pro rozhl. a telev. vysílání 100 000 Kč r. 2012 za klamavou reklamu v programu NOVA (Tipy ptáka Loskutáka) Studie Colafit

37 Informace v reklamě výrobce: „… Příkladem může být právě kolagen, který se v rostlinné říši vůbec nevyskytuje a z živočišné stravy se téměř všechen kolagen zničí při tepelné úpravě – vařením, pečením apod.“ kolagen Výrobce to vyřešil zamlžením které zdůvodnil stěžováním si na EU: „Vzhledem k nařízení komise EU č. 432/2012 o zdravotních tvrzeních, nesmíme uvést obecně známé a ověřené informace o působení krystalického kolagenu typu I.“ Podle zákona: Výrobce nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin. Skutečnost: Příznivý účinek kolagenu I nebyl nikdy u artrózy prokázán COLAFIT – další úlety:

38 DacomPharma /DacomPharma Zkušenosti zákazníkůZkušenosti zákazníků Alena Šmatlavová Zpět na Zkušenosti zákazníků Zpět na Zkušenosti zákazníků 46 let, výrobek Colafit používám půl roku Po léčení zánětu kloubu v pravém rameni jsem začala užívat Colafit na doporučení. Zdá se mi, že ten pocit napětí se upravil.Colafit Doktoři mi nabídli už jen výměnu kloubu, protože chrupavku mám odřenou. S Colafitem je to lepší a tak na výměnu kloubu teď již nepomýšlím. Toto řešení je pro mě snadnější a cenově dostupnější a zatím účinné. COLAFIT: Zkušenosti zákazníků

39 6. SOUHRN HLEDÁNÍ SKUTEČNĚ ORIGINÁLNÍCH NOVÝCH LÉČIV JE VELMI OBTÍŽNÉ A JEJICH VÝVOJ JE VELMI NÁKLADNÝ EXISTUJE PODROBNÝ SYSTÉM HODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČIV TENTO RIGORÓZNÍ A NÁKLADNÝ SYSTÉM SE VYŽADUJE U REGULÉRNÍCH (PRAVÝCH) LÉČIV NIKOLIV U POTRAVOVÝCH DOPLŇKŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, KTERÉ LAICI VĚTŠINOU POVAŽUJÍ ZA LÉČIVA

40


Stáhnout ppt "Vývoj nového léku, preklinické a klinické hodnocení léčiv, EBM M. Kršiak Ústav farmakologie, 3. LF UK Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta II."

Podobné prezentace


Reklamy Google