Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRAUMATA PATEŘE A 4 - Neurovědy - 34 Hana Marková RDG klinika 2012 Neuroradiologie páteř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRAUMATA PATEŘE A 4 - Neurovědy - 34 Hana Marková RDG klinika 2012 Neuroradiologie páteř."— Transkript prezentace:

1 TRAUMATA PATEŘE A 4 - Neurovědy - 34 Hana Marková RDG klinika 2012 Neuroradiologie páteř

2 MECHANISMY PORANĚNÍ komprese translace distrakce rotace kombinovaná poranění 60 % dopravní nehody PORANĚNÉ STRUKTURY Skelet Mícha Diskoligamentosní poranění

3 ZOBRAZOVACÍ METODY Nativní rtg včetně šikmých a funkčních snímků CT MR PMG / peroperačně/ TYPY PORANĚNÍ Prostá distorze Izolované až luxační fraktury Poranění diskoligamentozní Poranění kombinovaná

4 PORANĚNÍ PATEŘE PODLE LOKALISACE Horní krční C0 až C2: polovina nemocných umírá na místě nehody Zlomeniny kondylů týlní kosti: v rámci zlomenin baze lební izolovaná komprese avulze kondylů Atlantooccipitální dislokace:ventrálně, dorzálně, distrakce Zlomeniny atlasu: Jeffersonova Atlantoaxiální instabilita: ventrální, dorzální,rotační Zlomeniny epistrofeu: zlomenina dentu/apex,střední část,baze/ traumatická spondylolisthesa C2 / hangman = oběšenecká = katovská /

5 Střední a dolní krční pateř C3 až C7: nejčastěji C5-6 morbidita až 75% Zlomenina obratlového těla Zlomenina kloubního pilíře Zlomenina kloubního výběžku Zlomenina oblouku či trnového výběžku Diskoligamentosní poranění: přední i zadní podélný vaz disk dorzální vazivový aparát rozšíření prevertebrálního prostoru

6 Whiplash injury: Distorze krční pateře Prásknutí bičem Distenze až parciální ruptura prevertebrálních krčních svalů,poranění jícnu,trachey,laryngu,TM kloubu,podráždění sympatiku, poranění disku, drobné kontuze mozkové

7 Hrudní a bederní pateř: 70 % pád z výšky Teorie třísloupcová Denisova, klasifikace McAffee klínovitá komprese stabilní tříštivá zlomenina nestabilní tříštivá zlomenina flekčně distrakční translační Teorie dlousloupcová, AO klasifikace A:klínovitá komprese,tříštivá zlomenina těla B:flekčně distrakční, Chanceho,extenční C: A nebo B s rotací

8 STABILITA PATEŘE Je definována jako stav, kdy při fysiologické zátěži nedochází k deformaci či excesivnímu abnormnímu pohybu v daném segmentu a jsou tudíž chráněny nervové struktury Akutní nestabilita: hrozí další dislokace úlomků Chronická nestabilita: angulární deformity tvořící se v řádu měsíců Temporální kostní instabilita: poraněn pouze obratel Permanentní ligamentozní instabilita SCIWORA = spinal cord injury without radiografic abnormalities

9 PORANĚNÍ NERVOVÝCH STRUKTUR Klinicky: kořenový syndrom syndrom kaudy syndromy míšní až po obraz transversální léze Frankelova klasifikace hodnocení tíže poranění /motorické a sensitivní funkce/ Přínos MR: nervové struktury, hematom,vícečetná poranění obratlů,pathologické zlomeniny

10 SIGNÁLOVÉ ODCHYLKY MÍŠNÍ I. T1 nehomogenní signál T2 centrálně nižší signál Na periferii lem zvýšeného signálu Nález se objevuje v prvních 70 hod a přetrvává týdny Pathologicko-anatomický podklad: hemoragie Klinika:těžká inkompletní až kompletní léze míšní bez možnosti zlepšení

11 SIGNÁLOVÉ ODCHYLKY MÍŠNÍ II. T1 isosignální s míchou T2 v centru i na periferii zvýšený signál Nález rychle mizí Pathologicko-anatomický podklad: oedem Klinika:funkce normální, inkompletní léze se zlepší

12 SIGNÁLOVÉ ODCHYLKY MÍŠNÍ III. T1 isosignální s míchou T2 v centru isosignální, na periferii vyšší signál Nález se částečně upravuje za 7-10 dnů Pathologicko-anatomický podklad:kontuze či petechiální hemoragie Klinika:inkompletní poranění s možností zlepšení

13 SIGNÁLOVÉ ODCHYLKY MÍŠNÍ IV. Kompletní transversální léze míšní Okraje míchy nepravidelné, špatně diferencovatelné Léze vede k jizvení a retrakci Klinika: kompletní transverzální léze míšní bez možnosti zlepšení

14 CHRONICKÁ PORANĚNÍ Intramedullární léze: posttraumatická syringomyelie posttraumatická malacie posttraumatická míšní atrofie kombinace Intradurální extramedullární léze: adheze

15 DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PLOTÉNEK

16 DĚLENÍ Protruze ploténky: cirkulární asymetrická Herniace ploténky: dorsální mediální paramediální foraminální extraforaminální /laterální/ ventrální intraosální / spongiosní/ Sekvestrace Stavba ploténky: nucleus pulposus anulus fibrosus

17 Zobrazovací metody Nativní snímky:předozadní boční funkční šikmé MR CT Myeloradikulografie - MG, CT myelografie

18 MR změny signálu: I - fibrosní tkáň: snížen T1, zvýšen T2 II - tuková tkáň: zvýšen T1 i T2 signál III- osteosklerosa: snížen T1 i T2 signál

19 STENOSA PATEŘNÍHO KANÁLU Měření šíře: C 13 mm sagitálně, 16 mm mezi pedikly L 16 mm sagitálně, 20 mm mezi pedikly laterální recessus : C 3 mm L 5 mm Zobrazovací metody měření: CT kostní okno MR T1 zobrazení

20 Kongenitální stenosa: idiopathická achondroplasie osteopetrosis Získaná stenosa: 1.denenerativní - hypertrofie ligamentum flavum - hypertrofie proc. articularis sup. - prolaps disku - deformační spondylosa

21 2.posttraumatická - kostní fragment - prolaps disku - epidurální, subdurální hematom 3.iatrogenní: - operace - chemonukleolysa 4.jiné - cizí těleso - kalcifikace v ligamentech - lipomatosa - morbus Paget - akromegalie - hemangiom - morbus Bechtěrev

22 Stenosy spojené s různými syndromy při zkrácených pediklech Foraminostenosa: 4 stupně tuk ++ tuk + tuk 0 foramen zašlé  Klinické příznaky stenos  Negativní MG nález při stenose laterálního recesu

23 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ PATEŘE A MÍCHY Extradurální Intradurální intramedullární

24 extradurální  Pyogenní osteomyelitis obratle -Predisponující faktory -Cesty šíření: přímo hematogenně -Agens: Staphylococcus aureus - salmonela Pseudomonas aeruginosa -Klinický obraz -Směr šíření disk – obratel -Komplikace – epidurální absces -zobrazovací metody: MR-T1,T1 STIR, post Gd CT nativní snímky

25 extradurální  tuberkulosní spondylitis - mnohočetné postižení - chronický zánětlivý proces - paravertebrální abscesy - dorsální část těla obratle - pathologické fraktury, gibbosity, bloky - zobrazovací metody: MR – koronární vrsty ! CT nativní snímek

26 extradurální  Revmatoidní arthritis - CC přechod - triáda: erose subluxace všemi směry pannus – granulační tkáň přerůstající a resorbující chrupavku - zobrazovací metody: MR nativní snímky myelografie, CT myelografie

27 intradurální  arachnoiditis -příčina: operace úraz proběhlé SAK i.t. aplikace - typy: I. Nepravidlenost kořene – uložen ventrálně II. Kořeny adherují ke stěně durálního vaku III.kořeny v jedné mase - zobrazovací metody: MR myeloradikulografie CT myelografie

28 intradurální  Akutní a subakutní leptomeningitis - agens: TBC, cystercecus, plísně - zdroj: z intrakraniálních prostor - zobrazovací metody: MR post Gd

29 intramedullární  akutní myelopathie RSM postvakcinační virová ADEM kolagenosy  Chronická myelopathie sarkoidosa transversální myelitis: virová ADEM postradiační postvakcinační RSM paraneoplastická AIDS Zobrazovací metody – MR Klinický obraz

30 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ  extradurální benigní: - hemangiom: dolní Th a L pateř CT a MR - aneurysmatická kostní cysta: C- Th pateř častá krvácení hladiny deriváty hemoglobinu - osteoklastom: tělo obratle sacrum někdy maligní - eosinofilní granulom - osteochondrom - osteoidní osteom

31  extradurální maligní: myelom chordom Ewingův sarkom maligní lymfom chondrosarkom neurogenní sarkom metastasy: osteolytické osteoplastické

32  paraspinální nádory šířící se foraminy přímo destruující Wilsův nádor neuroblastom PNET Zobrazovací metody: MR CT – kalcifikace nativní snímky myelografie

33  intradurální benigní: Schwannom - neurofibromatosa I,II meningeom: globoidní en plaque  intradurální maligní: metastasy: intrakraniální šíření: meduloblastom germinom ependymom mimo CNS : bronchogenní ca lymfom Grawitzův nádor typy postižení: mnohočetné uzly x postižení mening  vzácné: epidermoid lipom Zobrazovací metody: MR, CT, myelografie

34  intramedullární: astrocytom glioblastom hemangioblastom: Hippel-Lindauova nemoc rozšíření míchy nidus hypervaskularisace vzácně: oligodendrogliom,gangliogliom, primární melanom - vysoký T1 signál - tendence ke krvácení metastasy : hematogenní z intrakraniálních nádorů Zobrazovací metody:MR, CT – skelet, AG, MG

35  nádorům podobné léze: intradurání extramedullární cysty meningeální vrozené synoviální -trauma, zánět, operace, i.t. aplikace -Uloženy dorsálně

36 VASKULÁRNÍ MALFORMACE Intra-extraaxiální 80% Uloženy dorsálně příznaky: komprese ischemie krvácení Zobrazovací metody: MR, CT, AG Možnosz endovaskulární léčby

37 SKOLIOSA Vyšetřovací metody: nativní snímek vstoje na dlouhý formát nativní snímek vleže Měření dle Cobba: 7 stupňů 20, 30, 50, 75, 100, 125 a více

38  skoliosa vrozená malformativní poruchy segmentace: jednostranné oboustranné poruchy formace obratlů: volná hemivertebra klínovitý obratel mnohočetné hemivertebry motýlovitý obratel smíšené poruchy

39  skoliosa idiopathická: infantilní do 4 let - Th juvenilní adolescentní  skoliosy u neuromuskulárních onemocnění meningomyelokéla – dorsální, ventrální, laterální spinální svalová atrofie Friedreichova ataxie poliomyelitis mozková obrna svalové dystrofie

40  skoliosy u mesodermálních a neuroektodermálních onemocnění neurofibromatosa Marfanův syndrom homocystinurie – esovitá  skoliosy získané: zkrácení končetiny ozáření reaktivní při bolesti

41 VARIACE A VROZENÉ ZMĚNY Variace počtu obratlů Přechodné obratle: kolísání počtu hrudních a bederních obratlů Lumbosakrální přechodný obratel: lumbalisace sakralisace Occipitoaxiální variace Krční žebro, proc. megatransversus C7 Vrozené bloky: isolovaný blok- synostosa, syndrom Klippel – Feil, suboccipitální dysplasie

42 Occipitoaxiální variace - dysplasie: malsegmentace foramen arcuale atlantis proc. epitransversus proc. paracondylicus ponticus lateralis ossiculum terminale os odontoideum

43  spina bifida occulta – 15 %  spina bifida aperta: spinální dysrafismy meningokéla meningomyelokéla – malforamace Arnold-Chiariho myeloschisis myelocystokéla

44  anomálie míchy: spina bifida kožní změny - hemangiom, dermální sinus lipomeningokéla diastematomyelie lipom fillum terminale intraspinální dermoid epidermoidní cysta meningocystokéla zbytnění kauda equina Zobrazovací metody: nativní snímky, CT - skelet MR - měkké tkáně, MG, CTMG


Stáhnout ppt "TRAUMATA PATEŘE A 4 - Neurovědy - 34 Hana Marková RDG klinika 2012 Neuroradiologie páteř."

Podobné prezentace


Reklamy Google