Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Žáčková.  Bílá kniha v sociálních službách definuje komunitní plánování jako „plánování komunitou pro komunitu a lidi v ní žijící“  sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Žáčková.  Bílá kniha v sociálních službách definuje komunitní plánování jako „plánování komunitou pro komunitu a lidi v ní žijící“  sociální."— Transkript prezentace:

1 Jana Žáčková

2

3  Bílá kniha v sociálních službách definuje komunitní plánování jako „plánování komunitou pro komunitu a lidi v ní žijící“  sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř, mezi členy  jednak specifickým postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí

4  ve světě má přibližně stoletou tradici  metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství  metoda aktivizace lidí, aby se sami postarali o řešení svých problémů  je poměrně novou formou sociální práce  metoda řešení místních problémů v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče, ale také sousedských vztahů, životního prostředí atd.

5  metoda  umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje  výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie

6 Cíle komunitního plánování  Posilovat sociální soudržnost komunity  Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin

7

8  KPSS se uskutečňuje jako součást rozsáhlé reformy sociálních služeb  celý proces zohledňuje nové moderní trendy týkající se systému sociálních služeb a přímo se v něm promítá přibližování evropským standardům

9  KPSS je metodou, která je inspirovaná situací ve Velké Británii, kde vláda má v sociální oblasti funkci metodickou  český model KPSS, vycházející z česko-britského projektu:  modul 1 zaměřen na komunitní plánování  modul 2 zaměřen na ověřování standardů kvality sociálních služeb a akreditaci odborníků  modul 3 se zabýval analýzou činnosti MPSV a vytvářením národních priorit sociální politiky

10  funkční model sociálních služeb na místní a regionální úrovni  model sociálních služeb reflektující specifika regionu  zohlednění oprávněných potřeb obyvatel regionu  zajištění kvality sociálních služeb  dostupnost sociálních služeb pro všechny obyvatele regionu  efektivní využívaní finančních a jiných zdrojů

11  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,  kde je uvedeno: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů…“  Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která klade důraz na vyšší kooperaci plánování sociálních služeb mezi obcemi a krajem.

12  posláním komunitního plánování je zajišťování kvality a dostupnosti sociálních služeb  zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě  zjištění potřeb, které nejsou naplněny a jejich vzájemné sladění

13  slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb (KPSS) probíhá za účasti komunity  v případě sociálních služeb se tedy jedná  o zástupce uživatelů,  poskytovatelů  zadavatelů sociálních služeb  další veřejnost

14  zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (UPZ) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb  zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování jejich potřeb  legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů  zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě

15  umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje  zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb  rozšiřuje nabídku a zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti  zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné

16  princip triády  princip rovnosti  princip skutečných potřeb  princip dohody  princip „Vše je veřejné“  princip dosažitelnosti řešení  princip cyklického opakování  princip kompetence účastníků

17  popis a analýzu existujících zdrojů  (soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb - zejména: zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti, volný čas, možnosti práce dobrovolníků, možnosti sousedské výpomoci)  statistické, sociologické, demografické údaje, apod.  (např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje)  popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb

18  představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb  časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet  způsob, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování komunitního plánu - stanovení podílů odpovědnosti a závazků jednotlivých účastníků  způsob, jakým bude KP sledován, vyhodnocován a případně měněn

19  Deset základních kroků v procesu komunitního plánování a příprava prostředí pro pořízení komunitního plánu  Řízení a organizační struktury komunitního plánování  Zapojení uživatelů do komunitního plánování  Budování informačních systémů pro komunitní plánování  Analýza a mapování potřeb uživatelů a práce s informacemi v komunitním plánování

20  Zpracování Návrhu komunitního plánu a zpracování finální verze komunitního plánu  Proces konzultací komunitního plánu  Implementace komunitního plánu do praxe  Evaluace v procesu komunitního plánování  Právní a obdobné stavy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

21  Zpracovatel, vede (koordinuje) proces komunitního plánování  průběžně zpracovává dílčí písemné výstupy  zpracovává konečnou podobu KP

22  http://www.kpss.cz  http://www.mpsv.cz  http://www.ckpul.cz  http://www.komplan.cz

23 …děkuji za pozornost Mgr. Jana Žáčková  jana.zackova@fvp.slu.cz


Stáhnout ppt "Jana Žáčková.  Bílá kniha v sociálních službách definuje komunitní plánování jako „plánování komunitou pro komunitu a lidi v ní žijící“  sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google