Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium CHEB Vybrané výsledky empirického sociologického výzkumu studentů v roce 2014 (133 studentů: reprezentativní za poslední dva ročníky studia na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium CHEB Vybrané výsledky empirického sociologického výzkumu studentů v roce 2014 (133 studentů: reprezentativní za poslední dva ročníky studia na."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium CHEB Vybrané výsledky empirického sociologického výzkumu studentů v roce 2014 (133 studentů: reprezentativní za poslední dva ročníky studia na gymnáziu CHEB.) Anonymní sbíraný dotazník. Realizace: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

2 I. Úvodní upozornění Kvantitativní empirický sociologický výzkum přináší poznatky o podobě tendencí zkoumaných charakteristik souboru dotazova- ných. Nejde ani o testy, ani o hodnocení. Už vůbec ne o numeric- kou přesnost. Použitelnost poznatků vychází z korektního postupu realizace. Ten byl dodržen. Studenti spolupracovali. Děkuji vedení školy za dobré podmínky. A studentům za spolupráci. Z výsledků vyplývá, že vzali výzkum vážně. Zasloužili by si mít k dispozici výsledky výzkumu. I proto, že jsem jim to slíbil. Následující prezentace vychází ze skutečnosti, že všichni účastníci mají k dispozici souhrn výsledků – frekvenční analýzu odpovědí na položené otázky. Takže detaily budou uváděny jen výjimečně. Tady vybrané výsledky nejsou samozřejmě komplexní. Jde o to, aby se prezentace vešla do hodiny a nevedla ke zmatku v myslích posluchačů.

3 II. Obrysy souboru dotazovaných 1 Složení respondentů podle pohlaví (v %)

4 II. Obrysy souboru dotazovaných 2 Graf č. : Podíly těch respondentů, kteří dosud vyrůstali buďto jen s 1 rodičem, nebo bez rodičů v % podle škol

5 II. Obrysy souboru dotazovaných 3 Graf č. : Podíly otců a matek respondentů se základním vzděláním podle škol v %

6 II. Obrysy souboru dotazovaných 4 Graf č. : Porovnání škol podle podílu respondentů s nejnižšími příjmy pro jejich domácnosti (v %)

7 II. Obrysy souboru dotazovaných 5 Graf č. : Podíly respondentů s knihovnou doma nad 500 svazků podle škol (v %)

8 II. Obrysy souboru dotazovaných 6 Graf č.: Podíly otců respondentů, kteří jsou nezaměstnaní a nepracují, podle škol (v %)

9 II. Obrysy souboru dotazovaných 7 Graf č. : Podíly respondentů mimo nevěřící a ateisty podle škol (v %)

10 II. Obrysy souboru dotazovaných 8 Graf č.: Podíly respondentů, kteří se nemohou svěřovat rodičům se svými problémy podle škol (v %)

11 II. Obrysy souboru dotazovaných 9 Graf č. : Podíly respondentů jimž v dětství velmi často či často vyprávěli pohádky, četli před spaním, zpívali jim apod.

12 II. Obrysy souboru dotazovaných 10 Specifika Gymnázia v Chebu v charakteristice studentů: Nejvíce z ucelených rodin, avšak s nejnižším podílem „otevřených“ rodičů, i přesto, že pohádky slyšelo skoro 2/3 z nich. Paradox? Vzdělání rodičů nejnižší z gymnázií, vyšší u matek než u otců, (maturita a vysokoškolské vzdělání: otcové 63 %, matky přes 70 %) ale „jen“ 40 % z domácností studentů má vlastní bohatší knihovnu. Mezi gymnázii nejvyšší nezaměstnanost otců, z toho zřejmě i výrazný podíl domácností s nejnižšími příjmy. Nejvyšší podíl lidí věřících (včetně 16 % studentů, kteří jsou věřícími v rámci konfesí) ze všech škol.

13 III. Budoucí zaměření studentů 1 Porovnání dalšího zaměření mezi gymnázii

14 III. Budoucí zaměření studentů 2 Graf č. : Výběry jednotlivých oborů dalšího studia z celku voleb (v %)

15 III. Budoucí zaměření studentů 3 Shrnující pohled na oborové orientace studentů z gymnázií

16 III. Budoucí zaměření studentů 4 Shrnující pohledy na oborové zaměření studentů gymnázií (% z počtů voleb: Cheb: 176; Děčín: 200; Sokolov: 233)

17 III. Budoucí zaměření studentů 5 Od kdy ví, co chce studovat?

18 III. Budoucí zaměření studentů 6 Vlivy (obecně – statisticky významné vztahy): -Průměr známek: nejvýrazněji ti, co mají průměr do 1,5 a opačně u průměrů nad 2,5 -Na VŠ: Víc z úplných rodin, víc ze vzdělanějších rodin, s knihovnou, víc ženy, jasně „druh školy“ (G jasně na ostatními, nejméně ISŠ), víc aktivní (účastníci soutěží apod.), víc věřící, jasně víc „pohádky v dětství“, méně ti, kteří se mohou s očekáváním pozitivní reakce obrátit na rodiče se svými problémy. -Propojení oborů (FA) ekonomických, humanitních, médií a jazyků; přírodověda a zdravotnictví; technické obory, sport a „nechce studovat“; umění a učitelství; neví co dělat a neví co studovat.

19 III. Budoucí zaměření studentů 7 Přímá motivace k výběru studia:

20 III. Budoucí zaměření studentů 8 Specifika Gymnázia v Chebu ve výběrech studia a oborů: -zájem o VŠ je shodný jako u jiných gymnázií -oborová orientace je u G Cheb výrazně jasnější než u dalších (počet voleb v Chebu: 1,7; v Děčíně: 2; v Sokolově 2,3) -Z jednotlivých oborů a skupin je v Chebu zájem: nad průměrem: o technické obory, přírodovědné obory, ekonomické studium, mírně i zdravotnictví (medicína) Průměrný zájem: o umělecké obory (všude vlastně stejně?!?), pedagogické, mediální studia, sport Pod průměrem: humanitní obory a především studium jazyků. -Rozhodnutí ke studiu v Chebu před gymnáziem (skoro čtvrtina) je výraznější než v jiných, nejvíc během studia, v posledním půlroce jen 9 %, Sokolov 10, DC 5,5 %). Z jednotlivých kategorií nejsilnější poslední ročníky na gymnáziu (30 %) -Motivace opřená především o zájem o předměty (jako jinde: kolem 70 %), o přímou znalost oboru (praxe, někdo z rodiny to dělá – celkem 29 % voleb), od vyučujících méně (celkem jen 15 % z voleb, Děčín 19 %, Sokolov přes 25 %).

21 IV. Charakteristika škol a studia 1 Porovnání počtů oblíbených předmětů – školy v %

22 IV. Charakteristika škol a studia 2 Shrnutí oblíbených předmětů podle škol v %

23 IV. Charakteristika škol a studia 3 Shrnutí neoblíbených předmětů podle škol v %

24 IV. Charakteristika škol a studia 4 Co se dotazovaní z gymnázií nenaučili ve svých školách (v % odpovědí „spíše ne“ plus „ne“) 1: být iniciativní; 2:dávat o sobě vědět; 3: dodržovat kázeň; 4: samostatně myslet; 5:umět vyhledávatinformace; 6:vycházet s lidmi; 7: nepodřídit se autoritám; 8: jednat fér; 9: nezalíbit se učitelům; 10: základům nutným pro život

25 IV. Charakteristika škol a studia 5 Graf č. : Do jaké míry se dotazovaní v nynější škole nenaučili jednat fér (v %)

26 IV. Charakteristika škol a studia 6 Do jaké míry se dotazovaní v jednotlivých školách dostatečně nenaučili potřebné znalosti pro život (v %)

27 IV. Charakteristika škol a studia7 Legenda: 1:větší účast odborníků z praxe; 2: větší účast odborníků z výzkumu a vys.škol; 3: lepší knihovna; 4: větší využití internetu; 5:větší podíl praktické výchovy; 6: lepší spolupráce s místními firmami; 7: víc exkurzí; 8: větší spolupráce se zahraničím; 9: lepší výuka jazyků; 10: lepší vztahy mezi studenty a učiteli; 11: lepší vztahy mezi spolužáky; 12: lepší dílny Co se má zlepšit podle všech dotazovaných a ve škole Gymnázium Cheb (v % odpovědi: „ano“ plus „možná ano“)

28 IV. Charakteristika škol a studia8 Do jaké míry by se na současné škole podle respondentů nemusí zlepšit vztahy mezi učiteli a studenty (v %)

29 IV. Charakteristika škol a studia 9 Do jaké míry by se měly zlepšit vztahy mezi učiteli a studenty v současných školách (v %) podle mínění respondentů

30 IV. Charakteristika škol a studia 10 Do jaké míry by se měly zlepšit vztahy mezi spolužáky v současných školách (v %) podle mínění respondentů

31 IV. Charakteristika škol a studia 11 Neexistence problémů při studiu v oblastech (% negativních odpovědí)

32 IV. Charakteristika škol a studia 12 Šli by studovat znovu na tuto školu?

33 IV. Charakteristika škol a studia 13 Shrnutí – v čem se v charakteristice škol a studia liší studenti z gymnázia Cheb. -nejmenší počet oblíbených předmětů, zvl. oblíbené technické předměty; -neoblíbené předměty: shoda se SO, DC podstatně méně Během studia se nenaučili zvláště: dávat o sobě vědět; v průměru: kázeň, samostatné myšlení, vycházet s lidmi, nepodřizovat se autoritám; pod průměrem: jednat fér, nezalíbit se učitelům, základům nutným pro život, být iniciativní. -ve škole by se mělo zlepšit (mínění více než 50 % respondentů – pořadí: 1. větší účast odborníků z praxe; 2.větší počet exkurzí; 3. větší počet odborníků z výzkumu; 4. větší spolupráce se zahraničím; 5.víc praktické výuky; 6. vztahy studentů a učitelů; 7. výuka jazyků; 8. spolupráce s firmami. -jsou dobré vztahy se spolužáky (nejpříznivější mezi gymnázii); -největší problémy při studiu (nad 50 % vyjádření): 1. některé předměty; 2.známky; 3. učitelé; 4. zvládání studia. - Znovu do této školy by šlo studovat nejméně respondentů ze všech gymnázií (i když jde o víc než dvě třetiny dotazovaných).

34 V. Co se životem? Co se nesmí a smí? 1 Hodnotové preference (% odpovědí „v životě je velmi významné“) za gymnázia

35 V. Co se životem? Co se nesmí a smí? 2 Hodnotové rámce - smysl

36 V. Co se životem? Co se nesmí a smí? 3 Důležité v životě (suma pozitivních voleb u jednoltivých výroků v % - gymnázia):

37 V. Co se životem? Co se nesmí a smí? 4 Přestupky a normy – shrnutí – dotazovaní z Gymnázia Cheb 1-3poř8-10Poř.přestupkůPoř. norem Šidit na daních, když je příležitost 64,127,58,47. Denně užívat alkohol 55,630,114,39. Užívat lehké drogy, např. marihuanu 54,934,610,58. Lhát ve vlastním zájmu 40,651,612,810. Jako ženatý/vdaná (či jako nesezdaní partneři) mít „vedlejší“ milostný poměr 75,118,96,13. Přijmout od někoho úplatek za výkon svých povinností 68,222,09,96. Domácí násilí 95,50,83,81. Potrat 25,54529,44. Ukončit život nevyléčitelně nemocného (euthanasie) 18,139,142,82. Používat nelegální software 11,348,9471. Národnostní či etnická nesnášenlivost 69,124,86,15. Řídit auto pod vlivem alkoholu 81,915,23,12. Netřídit domovní odpad 12,850,436,93. Požadovat státní podporu a nemít k ní oprávnění 70,727,91,54. Vítězit nad jinými lidmi za každou cenu 26,352,621,111.5.

38


Stáhnout ppt "Gymnázium CHEB Vybrané výsledky empirického sociologického výzkumu studentů v roce 2014 (133 studentů: reprezentativní za poslední dva ročníky studia na."

Podobné prezentace


Reklamy Google