Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká filosofie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká filosofie."— Transkript prezentace:

1 Středověká filosofie

2 Studentské práce 1. Charakterizujte na příkladu názorů vybraných osobností středověkého myšlení hledání vzájemného vztahu víry a rozumu. 2. T. Akvinský a jeho myšlení

3 Kredity Příspěvek k diskusi: Vyber si citát vybraného filosofa a presentuj svůj pohled 10 kreditů Příspěvek k aktuálnímu tématu: Seznámení s vybranou myšlenkou filosofa rozebíraného období 5 kreditů

4 č. 1  Roku 313 edikt milánský císaře Konstantina zařadil křesťanství mezi dovolená náboženství a Konstantinův nástupce Theodosius I. je roku 380 prohlásil za státní náboženství.

5 Periodizace Stanovení základních křesťanských dogmat
Obhajování křesťanské nauky Patristika (1. – 8. st. n. l.) Zbudovat strukturu křesťanské nauky a víry Scholastika (8. – 16.st. n. l.)

6 Čím se křesťanství prosazovalo
Striktní a netolerantní křesťanský zápal Myšlenka posmrtného života (budoucí odměna) Poctivé a asketické mravy raných křesťanů V Říši římské státem ve státě

7 PATRISTIKA Apologetika Dogmatismus Systematizace

8 Jednota Boha stvořitele a Boha vykupitele
Trojjedinost Boha Jednota Boha stvořitele a Boha vykupitele Propast mezi stvořitelem a stvořením Nauka o dědičném hříchu Vykoupení jako reálný dějinný proces

9 Duch svatý - posvětitel - - boží síla, která dává život,
Trojjedinost Boha Otec - stvořitel Syn - vykupitel Duch svatý - posvětitel - - boží síla, která dává život, - boží moudrost, láska mezi Otcem a Synem) ikona znázorňující Nejsvětější Trojici č. 2

10 Jednota Boha stvořitele a Boha vykupitele
Trojjediný Bůh není jen naším Stvořitelem, ale i naším Vykupitelem. „Bůh, nekonečný svatý Stvořitel, se stal obětí, aby zachránil hříšné lidské bytosti, dokonce i své nepřátele. Bůh vzal na sebe trest za hřích, aby ho nemuseli nést lidé. Záchrana člověka je nezaslouženým darem Boží milosti“.2

11 Propast mezi stvořitelem a stvořením
Znak sebe-lásky - takto se člověk vzdaluje od Stvořitele „Svět není Bůh, ale je Boží“.3 Joseph Sitler

12 Vykoupení jako reálný dějinný proces
Svobodným darem čili milostí, kterou nabízí Ježíš Kristus. Jedinou podmínkou pro tuto milost je podle Pavla víra. Apoštol Pavel v Listu Římanům řekl: „všichni lidé jsou služebníky hříchu“1,

13 Scholastika Schola - škola Disputace - učené rozpravy Podpoření církevních dogmat rozumem Filozofie služkou teologie č. 4

14 Spor o existenci obecných pojmů
Spor o universalie Spor o existenci obecných pojmů Realisté Konceptualisté Nominalisté

15 „Universalia ante res“
Realismus Anselm z Canterbury: „Bůh je něco, nad co nelze myslet nic vyššího; kdyby Bůh byl v intelektu, bylo by možno myslet ještě něco vyššího než to, nad co nelze myslet nic vyššího“4 „Universalia ante res“

16 „Universalia post res“
Nominalismus Rosscelinus z Compiegne: „Obecné pojmy jsou člověkem vymyšlená jména, označení, jimiž shrnujeme podobné jednotliviny, podle společných znaků. Neexistuje bělost jako obecnina, existují jenom konkrétní bíle předměty“5 „Universalia post res“

17 „Universalia in rebus“
Konceptualismus Abélard (Petrus Abelardus): „Obecnému pojmu odpovídá v jednotlivých věcech, které jsou pod nim zahrnuty, také reálná stejnost podstaty, bytnosti (esence).“6 „Universalia in rebus“

18 Zdroje Citace: Bible - Český ekumenický překlad: Česká biblická společnost, Praha, 2005, List Římanům, s.149. Bůh Vykupitel.2013./cit /. Dostupné z: Nash, R.F. The Rights of Nature. History of Environmental Ethics. The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, s. 102 Storig.H. J. Malé dějiny filosofie, 1. vydání: Zvon, Praha 1992, s. 177. Tamtéž. s. 178. Tamtéž. s. 179 Obrázky: Hypatia Dostupné z: Ikona nejsvětější trojice Dostupné z: Služka teologie Dostupné z: Literatura: Hoffding, H., Král, J. Přehledné dějiny filosofie: Unie, Praha, 1947, Křesťanská dogmata Dostupné z: Osborne, R. Filosofie, české vydání: Portál, Praha, 2006 Storig.H. J. Malé dějiny filosofie, 1. vydání: Zvon, Praha 1992 Středověká filosofie Dostupné z: Stvořitel a stvoření Dostupné z: Hypatia, Lady Philosopher of Alexandria Dostupné z:


Stáhnout ppt "Středověká filosofie."

Podobné prezentace


Reklamy Google