Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyznání víry - OTEC Křesťanské vyznání víry 30 - 39.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyznání víry - OTEC Křesťanské vyznání víry 30 - 39."— Transkript prezentace:

1 Vyznání víry - OTEC Křesťanské vyznání víry 30 - 39

2 Klip Christal Lewis – Lord I Believe In You

3 Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Křesťané jsou křtění ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Víra křesťanů se zakládá na víře v Trojici Tajemství Nejsvětější trojice je hlavní tajemství víry a křesťanského života Je to tajemství vnitřního božího života – jaký je sám v sobě Celé dějiny spásy jsou postupným odhalováním Boha, jak se prostřednictvím různých cesta a prostředků Otec, Syn a Duch Svatý zjevuje, smiřuje a spojuje s sebou lidi, kteří se od něj hříchem odrátili.

4 Zjevení Boha jako Trojice OTEC ZJEVENÝ SYNEM Mnohá náboženství nazývají Boha jako „Otce“ Božstvo je často považováno za „otce bohů a lidí“ Izrael nazývá Boha svým Otcem zde dvou důvodů 1) protože je stvořitelem světa 2) protože s ním Hospodin uzavřel smlouvu, sám Bůh nazývá Izraele svým synem Bůh je také nazýván Otcem izraelského krále, zvláště pak Otcem chudých, sirotků a vdov

5 Zjevení Boha jako Trojice Ježíš zjevil, že Bůh je Otec novým a neslýchaným způsobem: Bůh není Otec proto, že je stvořitelem Bůh je od věčnosti Otcem ve vztahu ke svému jednorozenému Synu Syn je pak od věčnosti ve vztahu ke svému Otci „Nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“ Mt 11,27

6 Zjevení Boha jako Trojice V roce 325 Církev na Nicejském koncilu prohlásila, že Syn je jedné podstaty s Otcem To znamená, že Bůh Syn je s Bohem Otcem jeden Bůh Koncil v Cařihradě 381 rozvíjí tuto formulaci Nicejského creda a vyznal: „jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem.“

7 Zjevení Boha jako Trojice OTEC A SYN ZJEVENÍ DUCHEM Před svým umučením Ježíš přislibuje, že pošle „Parakléta“ – Přímluvce, Ducha Svatého, který působí už od stvoření, mluvil ústy proroků a nyní bude s učedníky, bude v nich, aby je naučil všemu. Duch svatý je tak zjeven jako další Božská osoba ve vztahu k Ježíši a k Otci Seslání osoby Ducha po Ježíšově oslavení zjevuje plně tajemství Nejsvětější Trojice

8 Zjevení Boha jako Trojice Duch Svatý, který je třetí osobou Trojice, je Bůh, jeden a rovný Otci i Synu, má tutéž podstatu a přirozenost Latinská tradice vyznání víry říká, že Duch „vychází z Otce i Syna“ (Filioque) Florentský koncil 1439 to vysvětluje: „Duch svatý má svou podstatu a své bytí zároveň od Otce i od Syna a od věčností vychází z obou jako z jediné principu a jedním vydechováním“

9 Svatá Trojice v nauce víry DOGMA O NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI Církev používá: termínu „podstata“ či „přirozenost“, aby označila jediné božské bytí termínu „osoba“ nebo „hypostasis“, aby pojmenovala Otce, Syna a Ducha Svatého v jejich rozlišení vzájemných vtahů termín „vztah“, aby označila skutečnos, že rozlišení mezi božskými osobami tkví v tom, v jakém poměru je každá z nich k ostatním

10 Svatá Trojice v nauce víry Trojice je jedna Nevyznáváme tři bohy, ale jednoho Boha ve třech osobách Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh Otec je všechno to, co je Syn, Syn je všechno to, co je Otec, Otec a Syn je všechno to, co je Duch svatý

11 Svatá Trojice v nauce víry Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné Bůh je jediný, ale ne osamocený Otec, Syn a Duch Svatý nejsou pouhá jména označují způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně od sebe odlišné. Syn není Otec, Otec není Syn a Duch Svatý není Otec nebo Syn Liší se od sebe vzájemně vztahy svého původu: „Je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen, Duch Svatý, který vychází.“ Božská jednota je trojjediná

12 Svatá Trojice v nauce víry Božské osoby jsou ve vzájemném vztahu Skutečná vzájemná odlišnost božský osob je dána výhradně vzájemnými vztahy Ve jménech osob, která vyjadřují vztah, se Otec vztahuje k Synovi, Syn k Otci, Duch svatý k oběma V nich je všechno jedno tam, kde není žádný protiklad vztahu Pro tuto jednotu je Otec celý v Synovi, celu v Duchu Svatém, Syn je celý v Otci, celý v Duchu Svatém, Duch je celý v Otci, celý v Synu

13

14

15 Boží díla a poslání Trojice Bůh je věčná blaženost, nesmrtelný život; Bůh je láska: Otec, Syn a Duch Svatý Bůh chce svobodně sdílet slávu svého blaženého života Je to jeho dobrotivý plán, plán který pojal ještě před stvořením světa, když si nás ve svém milovaném Synu vyvolil, ze svého svobodného rozhodnutí, a předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista (srov. Ef 1,5) Tento plán je jeho milost, kterou nám dal a který tryská přímo z lásky trojice

16 Klip Rebeca St. James - God

17 Boží díla a poslání Trojice Celá božská ekonomie (to jak se Bůh projevuje na venek) je společným dílem všech tří božských osob Stejně jako má Trojice jednu přirozenost, tak má i jedno a totéž působení „Jeden je totiž Bůh Otec, od něhož jsou všechny věci, jeden je Pán Ježíš Kristus, skrze něhož jsou všechny věci, a jeden je Duch Svatý v němž jsou všechny věci.“ (2. Cařihradský koncil 553) Bohu Otci je připisujeme dílo stvoření, Synu dílo vykoupení a Duchu svatému dílo posvěcení

18 Boží díla a poslání Trojice Křesťanský život je společenství s každou z božských osob, aniž by se se jakkoli oddělovali Kdo vzdává chválu Otci, vzdává ji i Synu i Duchu Svatému, kdo následuje Krista, činí to proto, že ho Otec přitahuje a Duch Svatý vede Posledním cílem člověka ve vztahu k Trojici je abychom s ní vstoupili do dokonalé jednoty Už nyní jsme ale povolání k tomu, aby v nás Nejsvětější Trojice přebývala

19 Děkuji za pozornost a těším se příště


Stáhnout ppt "Vyznání víry - OTEC Křesťanské vyznání víry 30 - 39."

Podobné prezentace


Reklamy Google