Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filosofie křesťanského středověku patristika scholastika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filosofie křesťanského středověku patristika scholastika."— Transkript prezentace:

1 Filosofie křesťanského středověku patristika scholastika

2 Filosofie křesťanského středověku: od 2. stol.n.l. do konce 15. stol. Křesťanská filosofie je snahou o intelektuální upevnění křesťanského učení (je de facto teologií) Pokus o integraci antické filosofie do křesťanského pohledu na svět Vliv Platóna: Aurelius Augustinius (354 - 430) Vliv Aristotela: Tomáš Akvinský (1225 - 1274)  Jejich aplikací vzniká ústřední filosofický spor středověku: tzv. spor o univerzálie!!! 2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ „PERSÓNY“ KŘESŤANSKÉ FILOSOFIE !!!!!!!!!!

3 Antika X křesťanská filosofie AntikaKřesťanská filosofie 1. Postavení jedince ve společnosti: Svobodný občanPoddaný 2. Oficiální intelektuální platforma: Svobodné školy (tj.neexistence oficiální autority) Církev, univerzita (dohled oficiální autority) 3. Pozice pravdy: Koexistence více systémů Jeden ústřední předpoklad 4. Gnozeologie: Snaha o racionální uchopení řádu světa Rozlišování mezi pravdou přirozenou a zjevenou (v přeneseném významu mezi rozumem – příp. vědou a vírou) 5. Kosmologie:Věčný koloběh událostí Stvořený svět v čase z vůle dokonalé boží bytosti

4 Aurelius Augustinus (354 - 430) /PATRISTIKA/ nejvýznamnější raně křesťanský filosof a teolog, biskup Dílo: Vyznání, O svobodě vůle, O Trojici, O obci Boží A. zavádí řadu nových intelektuálních témat:  Např.: Hlubiny duše A. řeší řadu teologických a filosofických problémů své doby:  Problematika zla (teodicea)  Problematika stvoření světa (creatio ex nihilo ) a času  Pojetí Trojice  Svoboda a predestinace A. se vyjadřuje také politologicky:  Filosofie dějin  Obec světská a obec Boží

5 Tomáš Akvinský (1225 - 1274) /VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA/ Patrně nejvýznamnější katolický filosof a teolog, největší teologická autorita římskokatolické církve Teologické směry: tomismus, neotomismus Dílo: Summa theologiae (Suma theologická ), Summa contra gentiles (Suma proti pohanům) Rozlišování pravdy zjevené (poznatelná vírou) a přirozené (poznatelná rozumem) Důkazy existence Boha (5) Sociálně-politická nauka:  Hájil feudální zřízení (monarchii). Svět je založen na hierarchii forem, v čele této hierarchie stojí Bůh. Na hierarchickém principu je organizována i společnost prostřednictvím zákona: božské právo ->pozitivní právo

6 Důkazy Boží existence /SCHOLASTIKA/ Ontologický důkaz  Definice Boha plyne z jeho existence 1. Z pohybu 2. Z účinné příčiny 3. Z možného a nutného 4. Ze stupňů dokonalosti 5. Z řízení světa Tomáš Akvinský (1225 - 1274) Anselm z Canterbury (1033 - 1109)


Stáhnout ppt "Filosofie křesťanského středověku patristika scholastika."

Podobné prezentace


Reklamy Google