Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filosofie křesťanského středověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filosofie křesťanského středověku"— Transkript prezentace:

1 Filosofie křesťanského středověku
patristika scholastika

2 Filosofie křesťanského středověku:
od 2. stol.n.l. do konce 15. stol. Křesťanská filosofie je snahou o intelektuální upevnění křesťanského učení (je de facto teologií) Pokus o integraci antické filosofie do křesťanského pohledu na svět Vliv Platóna: Aurelius Augustinius ( ) Vliv Aristotela: Tomáš Akvinský ( ) Jejich aplikací vzniká ústřední filosofický spor středověku: tzv. spor o univerzálie!!! 2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ „PERSÓNY“ KŘESŤANSKÉ FILOSOFIE !!!!!!!!!!

3 Antika X křesťanská filosofie
1. Postavení jedince ve společnosti: Svobodný občan Poddaný 2. Oficiální intelektuální platforma: Svobodné školy (tj.neexistence oficiální autority) Církev, univerzita (dohled oficiální autority) 3. Pozice pravdy: Koexistence více systémů Jeden ústřední předpoklad 4. Gnozeologie: Snaha o racionální uchopení řádu světa Rozlišování mezi pravdou přirozenou a zjevenou (v přeneseném významu mezi rozumem – příp. vědou a vírou) 5. Kosmologie: Věčný koloběh událostí Stvořený svět v čase z vůle dokonalé boží bytosti

4 Aurelius Augustinus (354 - 430) /PATRISTIKA/
nejvýznamnější raně křesťanský filosof a teolog, biskup Dílo: Vyznání, O svobodě vůle, O Trojici, O obci Boží A. zavádí řadu nových intelektuálních témat: Např.: Hlubiny duše A. řeší řadu teologických a filosofických problémů své doby: Problematika zla (teodicea) Problematika stvoření světa (creatio ex nihilo ) a času Pojetí Trojice Svoboda a predestinace A. se vyjadřuje také politologicky: Filosofie dějin Obec světská a obec Boží

5 Tomáš Akvinský (1225 - 1274) /VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA/
Patrně nejvýznamnější katolický filosof a teolog, největší teologická autorita římskokatolické církve Teologické směry: tomismus, neotomismus Dílo: Summa theologiae (Suma theologická ), Summa contra gentiles (Suma proti pohanům) Rozlišování pravdy zjevené (poznatelná vírou) a přirozené (poznatelná rozumem) Důkazy existence Boha (5) Sociálně-politická nauka: Hájil feudální zřízení (monarchii). Svět je založen na hierarchii forem, v čele této hierarchie stojí Bůh. Na hierarchickém principu je organizována i společnost prostřednictvím zákona: božské právo ->pozitivní právo ddsd

6 Důkazy Boží existence /SCHOLASTIKA/
Ontologický důkaz Definice Boha plyne z jeho existence Z pohybu Z účinné příčiny Z možného a nutného Ze stupňů dokonalosti Z řízení světa Anselm z Canterbury ( ) Tomáš Akvinský ( )


Stáhnout ppt "Filosofie křesťanského středověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google