Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE 2008 přednáška P11 Božena Bednaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE 2008 přednáška P11 Božena Bednaříková."— Transkript prezentace:

1 MORFOLOGIE 2008 přednáška P11 Božena Bednaříková

2 SLOVOTVORBA v nových učebnicích pro gymnázia bozenabe@seznam.cz

3 O čem je prezentace ukázka slovotvorných cvičení („vstupní test“) ukázka slovotvorných cvičení („vstupní test“) nauka o pojmenování nauka o pojmenování typy pojmenování typy pojmenování „obohacení o nový význam“ „obohacení o nový význam“ „tři způsoby slovotvorby“ „tři způsoby slovotvorby“ terminologie ( X ALE!) terminologie ( X ALE!) plus X minus plus X minus

4 I. „Vstupní test“  1) Slovo značkové, nebo popisné? (slovo základové) zpěv, hrob, chůze, hlasitý, sténat  2) Je slovo tvárný utvořeno ze slova tvořit, nebo tvar? (alespoň 2 analogicky utvořená slova)  3) Je slovo vykonavatelný utvořeno ze slova vykonavatel, nebo vykonávat? (alespoň 2 analogicky utvořená slova)  4) Slovotvorný rozbor (slovotvorný základ a formant): spisovatelskými, vyzyvatel, konec

5  4) Je slovo velín utvořeno náležitě?  5) Sluneční pobřeží, nebo Slunečné pobřeží? ------------------------------------------------------------ Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. SPN, Praha 2005.(dotisk 1. vydání z r. 2001)

6 lexikologie lexikologie nauka o pojmenování a slovu nauka o pojmenování a slovu derivologie derivologie lexikologie = nauka o slovní zásobě derivologie = nauka o tvoření slov podkap. Proměny a obohacování slovní zásoby

7 Základní typy pojmenování interlingvální – extralingvální interlingvální – extralingvální slovní spojování slov (kolokace) slovní spojování slov (kolokace) tvoření slov polysémie tvoření slov polysémie změna lex.formy změna morfol.charakterist. (konverze) změna významu bez změny významu změna významu bez změny významu derivace – kompozice abreviace - univerbizace derivace – kompozice abreviace - univerbizace

8 v učebnici: a) obohacení existujícího pojmenování o nový význam a) obohacení existujícího pojmenování o nový význam b) vytváření sousloví b) vytváření sousloví c) přejímání slov z cizích jazyků c) přejímání slov z cizích jazyků d) tvoření slov nových d) tvoření slov nových

9 Ad) „obohacení o nový význam“ přenášení pojmenování přenášení pojmenování polysémie víceznačnost předpon „převzetí téhož slova“ „převzetí téhož slova“ a) koruna b) přetočit pásku x přetočit salto c) servis F: service (příbor) A: service (podání) A: service (podání) ??!! = mezijazyková homonymie

10 - změna mluvnického významu (konverze)??!! „zpodstatnění“ adjektiva: „zpodstatnění“ adjektiva: milý člověk milý (milenec) - 1. změna morfologické charakteristiky – i při derivaci (sufix.) - 2. druh slovotvorného postupu!!

11 - zúžení významu pivo - zúžení významu pivo - rozšíření významu žena - rozšíření významu žena b) + c) – d) tvoření nových slov 3 způsoby slovotvorby: I) odvozování II) skládání III) zkracování

12 Použitá terminologie a „ALE“: ►slovo základové ☺příčestí, přechodník ALE: odvozené(!?): - zpívání, koupený, trvalý, mluvící, padnuvší ►slovotvorný základ ☺kmen slovesa: uči – tel ALE: volající, napadaný, leh, pláč (???)

13 ►formant „útvar, jímž se tvoří nové slovo ze slova základového“ - i soubor koncovek: letět → leh ►souhrn VŠECH formálních rysů, jímž se liší slovo utvořené od slova základového Sytý hladovému nevěří. „formant se slovotvorby neúčastní“ ALE: FORMANT: změna morfologické charakteristiky

14  ►ve výčtu formantů: děl (al), děl (ám) zdráv (Ø, a, o) „slovo utvořené koncovkou“ ☺přípona se souborem koncovek: jarní: jar – n(í), (ího) … ►slova značková (nemotivovaná) ►slova popisná (motivovaná)

15 PLUS SLOVOTVORBA není oddělena od TVAROSLOVÍ SLOVOTVORBA není oddělena od TVAROSLOVÍ kontext ostatních způsobů obohacování slovní zásoby kontext ostatních způsobů obohacování slovní zásoby sleduje BEZPROSTŘEDNÍ utvoření, směr slovotvorby sleduje BEZPROSTŘEDNÍ utvoření, směr slovotvorby pojmy slovotvorná báze a formant (FUNKCE) pojmy slovotvorná báze a formant (FUNKCE) motivace, vtipná cvičení (někdy obtížná) motivace, vtipná cvičení (někdy obtížná)

16 Minus nenáležité užití pojmu KONVERZE nenáležité užití pojmu KONVERZE ignorování KONVERZE jako slovotvorného způsobu ignorování KONVERZE jako slovotvorného způsobu některé příklady konverze vydávány za DERIVACI některé příklady konverze vydávány za DERIVACI směr utvoření: těžký → těžknout, ALE: tuhnout → tuhý směr utvoření: těžký → těžknout, ALE: tuhnout → tuhý „míchání hrušek s jabkama“: „míchání hrušek s jabkama“: ztěžkl slovotvorný základ: ztěžk, formant: -l

17 KONVERZE slovotvorný způsob, jenž slouží slovnědruhovým přechodům slovotvorný způsob, jenž slouží slovnědruhovým přechodům (slovotvorný) formant: změna morfologické charakteristiky (slovotvorný) formant: změna morfologické charakteristiky bez změny morfologické stavby ve smyslu přidání slovotvorného morfu (sufix, prefix..) bez změny morfologické stavby ve smyslu přidání slovotvorného morfu (sufix, prefix..)

18 Děkuji za pozornost. ------------------------------------------------------ ©Božena Bednaříková, 2008


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE 2008 přednáška P11 Božena Bednaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google