Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE 2008 přednáška P11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE 2008 přednáška P11"— Transkript prezentace:

1 MORFOLOGIE 2008 přednáška P11
Božena Bednaříková

2 SLOVOTVORBA v nových učebnicích pro gymnázia

3 O čem je prezentace ukázka slovotvorných cvičení („vstupní test“)
nauka o pojmenování typy pojmenování „obohacení o nový význam“ „tři způsoby slovotvorby“ terminologie ( X ALE!) plus X minus

4 I. „Vstupní test“ 1) Slovo značkové, nebo popisné? (slovo základové) zpěv, hrob, chůze, hlasitý, sténat 2) Je slovo tvárný utvořeno ze slova tvořit, nebo tvar? (alespoň 2 analogicky utvořená slova) 3) Je slovo vykonavatelný utvořeno ze slova vykonavatel, nebo vykonávat? (alespoň 2 analogicky utvořená slova) 4) Slovotvorný rozbor (slovotvorný základ a formant): spisovatelskými, vyzyvatel, konec

5 4) Je slovo velín utvořeno náležitě?
5) Sluneční pobřeží, nebo Slunečné pobřeží? Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. SPN, Praha 2005.(dotisk 1. vydání z r. 2001)

6 lexikologie nauka o pojmenování a slovu derivologie lexikologie = nauka o slovní zásobě derivologie = nauka o tvoření slov podkap. Proměny a obohacování slovní zásoby

7 Základní typy pojmenování
interlingvální – extralingvální slovní spojování slov (kolokace) tvoření slov polysémie změna lex.formy změna morfol.charakterist. (konverze) změna významu bez změny významu derivace – kompozice abreviace - univerbizace

8 v učebnici: a) obohacení existujícího pojmenování o nový význam
b) vytváření sousloví c) přejímání slov z cizích jazyků d) tvoření slov nových

9 Ad) „obohacení o nový význam“
přenášení pojmenování polysémie víceznačnost předpon „převzetí téhož slova“ koruna přetočit pásku x přetočit salto servis F: service (příbor) A: service (podání) ??!! = mezijazyková homonymie

10 změna mluvnického významu (konverze)??!!
„zpodstatnění“ adjektiva: milý člověk milý (milenec) 1. změna morfologické charakteristiky – i při derivaci (sufix.) 2. druh slovotvorného postupu!!

11 - zúžení významu pivo - rozšíření významu žena b) + c) – d) tvoření nových slov 3 způsoby slovotvorby: odvozování skládání zkracování

12 Použitá terminologie a „ALE“:
►slovo základové ☺příčestí, přechodník ALE: odvozené(!?): zpívání, koupený, trvalý, mluvící, padnuvší ►slovotvorný základ ☺kmen slovesa: uči – tel ALE: volající, napadaný, leh, pláč (???)

13 ►formant „útvar, jímž se tvoří nové slovo ze slova základového“ i soubor koncovek: letět → leh ►souhrn VŠECH formálních rysů, jímž se liší slovo utvořené od slova základového Sytý hladovému nevěří. „formant se slovotvorby neúčastní“ ALE: FORMANT: změna morfologické charakteristiky

14 ►ve výčtu formantů: děl (al), děl (ám) zdráv (Ø, a, o) „slovo utvořené koncovkou“ ☺přípona se souborem koncovek: jarní: jar – n(í), (ího) … ►slova značková (nemotivovaná) ►slova popisná (motivovaná)

15 PLUS SLOVOTVORBA není oddělena od TVAROSLOVÍ
kontext ostatních způsobů obohacování slovní zásoby sleduje BEZPROSTŘEDNÍ utvoření, směr slovotvorby pojmy slovotvorná báze a formant (FUNKCE) motivace, vtipná cvičení (někdy obtížná)

16 Minus nenáležité užití pojmu KONVERZE
ignorování KONVERZE jako slovotvorného způsobu některé příklady konverze vydávány za DERIVACI směr utvoření: těžký → těžknout, ALE: tuhnout → tuhý „míchání hrušek s jabkama“: ztěžkl slovotvorný základ: ztěžk, formant: -l

17 KONVERZE slovotvorný způsob, jenž slouží slovnědruhovým přechodům
(slovotvorný) formant: změna morfologické charakteristiky bez změny morfologické stavby ve smyslu přidání slovotvorného morfu (sufix, prefix..)

18 Děkuji za pozornost. ©Božena Bednaříková, 2008


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE 2008 přednáška P11"

Podobné prezentace


Reklamy Google