Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikátor materiálu: např. ICT2-1-1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikátor materiálu: např. ICT2-1-1"— Transkript prezentace:

1 Identifikátor materiálu: např. ICT2-1-1
Anotace Žák se seznámí s učivem o tvoření slov Autor Mgr. Ivona Kindlová Jazyk Čeština Očekávaný výstup formou výkladu si osvojí učivo o tvoření slov Speciální vzdělávací potřeby žádné Klíčová slova Odvozování, skládání, předpona,přípona… Druh učebního matriálu Prezentace Druh interaktivity výklad Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání- 2. stupeň Typická věková skupina let 6.,7.ročník Celková velikost 335 kB –soubor ppt.

2 Tvoření slov

3 Stavba slova předponu příponu koncovku kořen
Slova jsou tvořena z různých slovotvorných částí, které nelze dále členit, ale ještě mají nějaký význam. Ve slově rozlišujeme: kořen předponu příponu koncovku

4 Stavba slova Slovo Předpona Kořen Přípona Koncovka Stavba - stav b a
Výstavba Stavební eb-n í Přestavíš pře íš Lístek líst ek Zalistuj za list uj

5 Nová slova Tvoří se ze slov, která již v jazyce existují
Rozlišujeme slova: motivovaná, u kterých můžeme zjistit, ze kterého slova vznikla nemotivovaná (prvotní), u nichž to zjistit nelze

6 V češtině se tvoří nová slova třemi způsoby: odvozováním,skládáním a zkracováním
;

7 Odvozování Předpony Přípony koncovku
Způsob tvoření slov, kdy ke slovotvornému základu přidáváme: Předpony Přípony koncovku

8 Odvozování slov Je způsob tvoření slov, kde se slovotvornému základu přidáváme předpony, přípony, případně jen koncovku. Jedná se o nejčastější způsob tvoření českých slov. Základové slovo: je výraz, ze kterého tvoříme nové slovo Slovotvorný základ: je společná část slova odvozeného a základového.

9 Základové slovo Slovotvorný základ Odvozené slovo moře moř námořník Přípona dát vat dávat malovat vy vymalovat koncovka opravit o oprava Předpona + přípona čelo ná- -ník náčelník Předpona + koncovka Odvozování slov oči ob- -í obočí

10 Při odvozování slov může dojít ke změnám hlásek ve slovotvorném základ
Krácení nebo dloužení samohlásek: hrad – hrádek, slib – slíbit Střídání samohlásek: stůl – stolek, dělat – dílo, probíhat - průběh Vznik nebo zánik samohlásky: zamknout – zamykat, pes - psí Změny souhlásek: krk – krček, parohy - parůžky

11 Skládání slov Je tvoření slov ze dvou a více slov nebo slovotvorných základů. Tvoří se tak především podstatná a přídavná jména. Skládáním vznikají slova složená (složeniny), např. Jihočech, krasobruslař, lidumil,velkoměsto

12 Nevlastní složeniny Vlastní složeniny SLOŽENINY
Nelze je rozdělit na volné spojení slov novověk,dějepis, jihozápadní SLOŽENINY Nevlastní složeniny (spřežky) Dají se rozložit na samostatná slova Zeměkoule: země + koule, spolupracovat: spolu + pracovat

13 Zkracování slov Je tvoření slov zkracováním základových slov nebo ze zkrácených částí základových slov. Zkracováním vznikají zkratky, slova zkratková a značky.

14 Iniciálové zkratky Zkratky Slova zkratková Značky
Vznikají z počátečních písmen jednotlivých slov víceslovného názvu. Píšeme je velkým písmenem bez teček a jsou nesklonné. ( OSN) První písmena nebo slabiky slov, píšeme za nimi tečku (s.r.o.)Závazné je psaní oficiálních zkratek akademických titulů (MUDR.,Mgr.,Bc.) Neoficiální píšeme malým písmenem ( prof., doc., dr.) Někdy se u zkratek vypisuje první a poslední písmeno ( firma – fa, paní- pí) Iniciálové zkratky Zkratky Vznikají spojením počátečních písmen nebo slabik několikaslovného názvu, skloňujeme podle příslušných vzorů Čedok – Česká dopravní kancelář Slova zkratková Mají ustálený grafický obraz. Jsou tvořeny písmeny z cizích abeced nebo nepísemnými grafickými znaky,nepíšeme za nimi tečku Značky měr: m. km, vah: g, kg, fyzikál.veličin: f-síla, W-watt aj. Značkami jsou také číslice (arabské i římské) Značky


Stáhnout ppt "Identifikátor materiálu: např. ICT2-1-1"

Podobné prezentace


Reklamy Google