Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

-způsoby, postupy, základní pojmy, náměty-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "-způsoby, postupy, základní pojmy, náměty-"— Transkript prezentace:

1 -způsoby, postupy, základní pojmy, náměty-
Tvoření slov -způsoby, postupy, základní pojmy, náměty-

2 Základní pojmy Příbuzná slova – slova, která mají stejný význam a zároveň obsahují stejný kořen. Slovní čeleď – řada příbuzných slov: - les -

3 Základní pojmy KOŘEN – (radix) – slovní základ, část slova společná slovům příbuzným. Ta část slova, která zůstává po vyčlenění všech jeho tvaroslovných a slovotvorných (i kmenotvorných) prostředků jakožto formální a významové jádro slova. KMEN – část slova, ke které se připojují koncovky; v různých tvarech téhož slova se nemění. Př. hoch-0, kuřátk-o, vrta-t. kmen prézentní (přítomný): nes-eš, kmen minulý: odtržení –l od tvaru příčestí minulého (nes-l, tisk-l, minu-l, kupova-l).

4 Základní pojmy KONCOVKA – část slova stojící v jeho absolutním konci. Vyjadřují mluvnické významy jmen nebo sloves. Ta část, která se na konci slova v různých jeho tvarech mění. Př. jednotné číslo – žena (ženy, ženě, ženu, ženo, ženě, ženou). Koncovky vytvářejí soubory charakteristické pro skupiny slov reprezentovaných tzv. paradigmaty.

5 Základní pojmy PŘEDPONA – (prefix) – útvar stojící před kořenem; předpony jsou velmi často shodné s vlastními předložkami (za, pod, do, na…), nebo nemají odpovídající paralely s předložkami a nemohou fungovat jako předložky (vy-, roz-, pa-, pra-, pře-…).

6 Základní pojmy PŘÍPONA – (sufix) – útvar nebo útvary stojící za kořenem; nemohou nikdy existovat jako samostatná slova. Přípony vytvářejí složité komplexy.

7 Způsoby tvoření slov Derivace – odvozování pomocí předpon a přípon
Kompozice – skládání slov Zkracování Přejímání slov z cizích jazyků

8 Derivace - odvozování Předpona – prefix Přípona – sufix Kořen – radix
Základové slovo – slovo, od kterého tvoříme nové výrazy. Slovo odvozené. Odvozené slovo tvoříme od: základového slova - slovotvorného základu: kořen, kmen (slovo bez koncovky venku)

9 Kompozice – skládání vznikají složeniny:
vlastní – pravé – spojeny pomocí kompoziční samohlásky: velkoměsto, dějepis, Kazimír – nejdou rozdělit na dvě slova nevlastní – nepravé – jdou rozdělit na dvě slova: okamžik, samoobsluha, zeměkoule

10 Zkracování z víceslovných názvů si vezmeme většinou počáteční písmena – iniciálové zkratky: ČR, ODS, UHK, MHD z víceslovných názvů složíme slovo – zkratková slova: ČEDOK, SAZKA ustálené zkratky – používané v textu, při oslovení: atd., apod., Mgr., doc.


Stáhnout ppt "-způsoby, postupy, základní pojmy, náměty-"

Podobné prezentace


Reklamy Google