Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  09 Číslo DUM  14 Předmět  Český jazyk Tematický okruh  Mluvnice Název materiálu Obohacování slovní zásoby Autor  Mgr. Petra Karfíková Datum tvorby   Ročník  2. ročník EKL Anotace  Výukový materiál s cvičeními pro 2. ročník SŠ. Metodický pokyn  Žáci sledují výklad učitele, zapisují si a vypracovávají cvičení dle jednotlivých zadání Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Karfíková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obohacování slovní zásoby
Způsoby obohacování: Změna významu slov Tvoření nových slov a) odvozování b) skládání c) zkracování 3) Spojování slov v sousloví 4) Přejímání slov z jiných jazyků

3 1. Změna slovního významu
- většina slov má více významů zužování významu – slovo mělo původně širší význam dobytek – původně něco dobytého (kořist) - nyní – zvířata palec – původně jakýkoliv prst - nyní jediný prst rozšiřování významu – slovo mělo původně užší význam limonáda – původně jen citronová voda - dnes jakákoliv ovocná šťáva zápas – původně boj (chytání za pas) - dnes jakýkoliv boj

4 přenesení pojmenování
METAFORA – přenesení názvu na základě podobnosti vzhledu nebo funkce kočičky – domácí zvířata - květy jívy (hebké jako kočičí srst) METONYMIE - přenesení názvu na základě věcné souvislosti psaní – činnost - dopis

5 Úkol: 1. Vymyslete co nejvíc významů ke slovům: STOLIČKA HŘEBEN KOHOUTEK 2. Vysvětlete lidová rčení: Mít husí kůži - ________________________ Házet hrách na stranu - _________________ Mít za ušima - ________________________ Mazat někomu med kolem pusy - _________ Hrát první housle - _____________________

6 2. Tvoření nových slov ODVOZOVÁNÍ
na základě existujících slov tvoříme nová slova pomocí předpon, přípon a koncovek základové slovo =slovo, od kterého je nové slovo odvozeno smrk → smrkový led → ledový → ledovec kořen = nejmenší část slova společná všem slovům příbuzným tisk – potisk, přetiskni, tiskne,…. kmen = část slova, která zbyde po oddělení koncovky (učitelka – učitelk)

7 Prostředky odvozování:
předpona (prefix) = část slova před kořenem - využívá se ke změně slovesného vidu (psát – napsat, číst – přečíst) koncovka (flexivní sufix)= mění se při skloňování nebo časování

8 přípona (sufix) = část slova za kořenem
- dochází ke střídání hlásek (hrad – hrádek, ráno – ranní) a) názvy pracovníků – tavič, doručovatel, průvodčí, stavbař b) přechýlené názvy – kadeřnice, ministryně, mistrová, frézařka c) nástroje – chladič, dopravník, sbíječka, svěrák) d) názvy vlastností – neprodyšnost, hustota e) ženská příjmení – přípona –ová (Nováková), -ská (Kučeská), -á (Veselá)

9 Úkoly: Rozčleňte slova na předponu, kořen, příponu a koncovku: DOPISOVATELÉ ZÁLESÁK NEODBYTNÝ NAFIALOVĚLÁ 2. Pojmenujte pracovníka, který: provádí výzkum - _______________ topí - _________________________ pase ovce -____________________ vyrábí hrnce - __________________ slouží na lodi - _________________ vede hostinec - ________________

10 3. Utvořte od mužských jmen přechýlená ženská jména:
laborant - _____________________ dědic - _______________________ svědek - ______________________ průvodkyně - __________________ mistr v továrně _________________ mistr v biatlonu - _______________

11 4. Utvořte jména míst, kde se čeká - ______________________________ - se skladuje seno - ______________________ se závodí - ____________________________ se vyrábějí cihly - _______________________ 5. Doplňte správná písmena a odůvodněte: ob_dnat, vřelé ob_tí, udělat vědom_, bezv_tří, zakázaný v_zd, ob_vit, sb_r surovin, v_žový dům, upřím_,dom_nka, výsm_ch, skrom_ě

12 b) SKLÁDÁNÍ spojování dvou i více slovních základů pravá složenina – první část složeniny se ke druhé připojuje spojovací souhláskou –o (ropovod), -e (koželuh), -i (desetiboj nepravá složenina – dají se rozložit na slovní spojení beze změny složek (obranyschopný, sebekritika) hybridní složeniny – jedna část je cizího původu, druhá českého (fotobuňka, elektroléčba, autodoprava)

13 Pravopis složenin píšeme dohromady – pokud přídavná jména mají vztah podřadný (historickosrovnávací, literárněvědný) píšeme s pomlčkou – dvě souřadně spojená přídavná jména (česko-polský,) (při těsné významové vazbě – českomoravský, hluchoněmý, sladkokyselý)

14 Úkol: Z kterých slov byly vytvořeny složeniny: veselohra, teploměr, zlozvyk, knihtisk, strojvůdce, drahokam Utvořte přídavná jména s tímto významem: chladná krev, - _____________________ mluvící pravdu - ____________________ Karlovy Vary - ______________________ žeroucí hmyz - ______________________

15 c) ZKRACOVÁNÍ při víceslovném pojmenování je potřeba název zkrátit ZKRATKA – z počátečních písmen slov (ČVUT, ČR, OSN, OA a SOŠ) - obvykle se vyslovují po písmenech ZKRATKOVÉ SLOVO – vytvořeno z počátečních hlásek nebo slabik (Sazka, Čedok, Lostr) - vyslovuje se jako slovo, skloňuje se ZKRATKY FREKVENTOVANÝCH SLOV např., tj, atd, a.s. symboly veličin – m, g, NaCl tituly – MUDr,. Ing., Mgr.

16 3. Spojování slov v sousloví
tvoření víceslovných pojmenování mající jeden význam nelze od nich odvozovat další slova např. osobní vlak, základní škola, skok vysoký, dávat pozor,… někdy se k sousloví tvoří slova synonymní jednoslovná (nemusí být spisovná)

17 Úkol: Utvořte k sousloví slova jednoslovná = UNIVERBIZACE sekaná pečeně - __________________ svíčková pečeně - _________________ písemná práce - __________________ panelový dům - ___________________ plzeňské pivo - ____________________ tryskový letoun - ___________________ 2. Z jednoslovného výrazu utvořte sousloví = MULTIVERBIZACE dokázat - ________________________ zkoumat - _______________________

18 4. Přejímání slov z cizích jazyků
během vývoje českého jazyka došlo k přejímání z různých cizích jazyků některá zdomácněla (škola, víno, jablko) Přejatá slova z: latiny, řečtiny – kosmonautika, dentista italštiny – tenor, violoncello francouzštiny – bujón, volán, róba angličtiny – svetr, tenis, hard rock, software ruštiny – prověrka, nářečí, řešit polštiny – obřad, úvaha, mluvnice

19 Úkol: Spojte synonyma: empatie přizpůsobení asimilace výluh pamflet 3. pád macerát vcítění se tangram hanopis dativ čtverec rozdělený na 7 částí

20 Citace: TEJNOR, Antonín a Zdeněk HLAVSA
Citace: TEJNOR, Antonín a Zdeněk HLAVSA. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 300 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN X. , s


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google