Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Embolizace Větve portální žíly s aplikací autologních kmenových bUNěk U nemocných s primárně inoperabilními JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Embolizace Větve portální žíly s aplikací autologních kmenových bUNěk U nemocných s primárně inoperabilními JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub."— Transkript prezentace:

1 Embolizace Větve portální žíly s aplikací autologních kmenových bUNěk U nemocných s primárně inoperabilními JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub Fichtl,Tomáš Skalický, Daniel Lysák,Jan Brůha, Petr Duras Chirurgická, RDG klinika a HOO FN a LFUK v Plzni

2 Resekabilita JMKRK Multimodální léčba = optimální léčba JMKRK
Jaterní resekce = jediná radikální metoda 25 % JMKRK primárně neresekabilní Hlavní příčina neresekability = malý FLRV Spolverato G et al., WJGO 2013

3 Metody zvyšující resekabilitu JMKRK
Neoadjuvantní chemo-,cílená léčba – zmenšení objemu JMKRK Etapové výkony (metastasektomie, RFA, MWA, PVE, PVL – hepatektomie) ALLPS / RALLPS PVE + autologní SC Schlitt H 2007; Clavien P-A 2012, Gall TMH 2014, Wiederkehr JC 2015

4 Etapové výkony Výsledky srovnatelné s primárními operacemi

5 PVE Hypertrofie druhostranného laloku- 4 - 8 týdnů
První 3 týdny růstu rozhodující (10-14% nárůstu a cca 10% atrofie z TLV) 40% nemocných bez nárůstu FLRV

6 ALPPS (Associating Liver Partition with Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy)
Hypertrofie – 85%, týden Morbidita – % Mortalita – % Schlitt H 2007, Lang H. 2012, Ielpo B 2013, Tanaka K 2015

7 Autologní kmenové buňky
HSC ASC BMSC

8 Sleeping SC = oval cells
HSC a regenerace jater Poranění jater CD34+ CD33+ Sleeping SC = oval cells HGF, IGF, VEGF EGF,TGF,G-CSF HSC CD45+ CD31+ CD133+ Wang S 2012 Knoefel WT 2013 Canepa MC 2013

9 SC z kostní dřeně – regenerace jater
BMSC – přispívají ke zvýšení populace neparenchymových bb. (neutrofily, lymfocyty,bb. zánětu) BMSC – zdroj endotelových bb. BMSC – zdroj hepatocytů (přímá přeměna v hepatocyty) BMSC – remodelace jaterní regenerační kapacity De Gruyter 2011; am Esch JS 2012, Treska V 2014

10 PVE + ASC – klinická studie
2008, 2009 – experimentální studie – selata 2010 – klinická studie – schválená Etickou komisí Informovaný souhlas

11 Indikační kritéria Primárně neresekabilní JMKRK (FRLV < 25; resp. 40% - zhoršená kvalita jaterního parenchymu – dlouhodobá chemoterapie – ICG test) Žádné mimojaterní metastázy

12 Materiál a metodika HSC – N = 12 (7/2010-12/2013)
7/2010 – 4/2015 M : Ž = 2 : 1 Věk: 62.7 (51 – 75) HSC – N = 12 (7/ /2013) BMSC – N = 5 (5/ /2015)

13 HSC příprava 1 2 3 4 denní stimulace s G-CSF + PVE
5. den – velkoobjemová leukaferéza 3 Skladování produktu

14 HSC aplikace 4 5 6 Produkt s CD 133+ a CD 34+
v.ileocolica – kontralaterální lalok 6 CT volumometrie za 1, 2 týdny

15 PVE + HSC

16 Aplikace produktu

17 BMSC příprava a aplikace
1 PVE jeden den před aplikací 2 Aspirace kostní dřeně (300ml) RES Q 60 BMC –centrifugace – produkt (30ml) 3 v.ileocolica- kontralaterální lalok – aplikace BMSC

18 BMSC aspirace, centrifugace, aplikace

19 HSC, BMSC – charakteristika produktu
Objem produktu: ml ( 103 – 131ml) CD 133+ (x 106): 79.4 ( ) CD 34+ (x 106): (29.6 – 233.0) BMSC Objem produktu: 40.0 ml (30 – 50ml) CD 133+ (x 106): 15.6 ( ) CD 34+ (x 106): 21.9 ( )

20 Výsledky – obě metody 94.1% N = 3 – FLRV nárůst během 1. týdne
N = 13 – FLRV nárůst za 2 týdny N = 1 – bez efektu __________________________________________ N = 14 (82.4%) – resekce jater (7x RPH, 6x PH) N = 3 (17.6%) – selhání – 1x progrese nádoru, 1x linitis plastica, 1x nedostatečný FLRV (vše u HSC aplikace) 94.1%

21 FLRV – týdny 3 2 1 P< WEEK

22 Tumorigenní efekt ASC ??? PRO (Blan 2010, Kucerova 2010, Yu 2015)
SC schopnost maligní transformace In vitro – několik pasáží (> 3) myších SCs – transformace do nádorových buněk (např. sarkómu) ASC – nízké riziko nádorové transformace ALE – podpoření růstu malých nedekovatelných ložisek nádoru (ca prsu, prostaty, žaludku, plic, glioblastomů)

23 PROTI (Cousin 2009, Dasari 2010, Secchiero 2010)
Tumorigenní efekt ASC ??? PROTI (Cousin 2009, Dasari 2010, Secchiero 2010) Aplikace ASC – inhibice růstu nádoru (např. ca pankreatu, Kaposhiho sarkom) Společná implantace nádorových buněk ca prsní žlázy s BMSC – inhibice růstu nádoru

24 Objem JMKRK P < 0.005 BEFORE SURGERY

25 Krátkodobé výsledky 2 leté OS = 67.9% 2 leté PFS = 28.1%

26 Závěr Limitace studie – malá skupina nemocných,různá kvalita jaterního parenchymu před výkonem (onkologická léčba), různá biologie nádoru PVE s aplikací autologních SC (HSC, BMSC) je nadějná metoda pro zefektivnění FLRV nárůstu Nebezpečí nárůstu JMKRK – okamžitá resekce jater po dosažení dostatečného FLRV Velká skupina nemocných je nutná pro zhodnocení efektivity a dlouhodobých výsledků aplikace PVE s ASC

27


Stáhnout ppt "Embolizace Větve portální žíly s aplikací autologních kmenových bUNěk U nemocných s primárně inoperabilními JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub."

Podobné prezentace


Reklamy Google