Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EMBOLIZACE VĚTVE PORTÁLNÍ ŽÍLY S APLIKACÍ AUTOLOGNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK U NEMOCNÝCH S PRIMÁRNĚ INOPERABILNÍMI JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EMBOLIZACE VĚTVE PORTÁLNÍ ŽÍLY S APLIKACÍ AUTOLOGNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK U NEMOCNÝCH S PRIMÁRNĚ INOPERABILNÍMI JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub."— Transkript prezentace:

1 EMBOLIZACE VĚTVE PORTÁLNÍ ŽÍLY S APLIKACÍ AUTOLOGNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK U NEMOCNÝCH S PRIMÁRNĚ INOPERABILNÍMI JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub Fichtl,Tomáš Skalický, Daniel Lysák,Jan Brůha, Petr Duras Chirurgická, RDG klinika a HOO FN a LFUK v Plzni treska@fnplzen.cz

2 Resekabilita JMKRK Multimodální léčba = optimální léčba JMKRK Jaterní resekce = jediná radikální metoda 25 % JMKRK primárně neresekabilní Hlavní příčina neresekability = malý FLRV Spolverato G et al., WJGO 2013

3 Metody zvyšující resekabilitu JMKRK Neoadjuvantní chemo-,cílená léčba – zmenšení objemu JMKRK Etapové výkony (metastasektomie, RFA, MWA, PVE, PVL – hepatektomie) ALLPS / RALLPS PVE + autologní SC Schlitt H 2007; Clavien P-A 2012, Gall TMH 2014, Wiederkehr JC 2015

4 Etapové výkony Výsledky srovnatelné s primárními operacemi

5 PVE  Hypertrofie druhostranného laloku- 4 - 8 týdnů  První 3 týdny růstu rozhodující (10-14% nárůstu a cca 10% atrofie z TLV )  40% nemocných bez nárůstu FLRV

6 ALPPS (Associating Liver Partition with Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy)  Hypertrofie – 85%, týden  Morbidita – 16 - 64%  Mortalita – 6 - 23% Schlitt H 2007, Lang H. 2012, Ielpo B 2013, Tanaka K 2015

7 Autologní kmenové buňky HSCASCBMSC

8 HSC a regenerace jater HGF, IGF, VEGF EGF,TGF,G-CSF HSC CD33 + CD133 + Poranění jater Wang S 2012 Knoefel WT 2013 Canepa MC 2013 CD34 + CD31 + CD45 + Sleeping SC = oval cells

9 SC z kostní dřeně – regenerace jater BMSC – přispívají ke zvýšení populace neparenchymových bb. (neutrofily, lymfocyty,bb. zánětu) BMSC – zdroj endotelových bb. BMSC – zdroj hepatocytů (přímá přeměna v hepatocyty) BMSC – remodelace jaterní regenerační kapacity BMSC – remodelace jaterní regenerační kapacity De Gruyter 2011; am Esch JS 2012, Treska V 2014

10 PVE + ASC – klinická studie 2008, 2009 – experimentální studie – selata 2010 – klinická studie – schválená Etickou komisí Informovaný souhlas

11 Indikační kritéria Primárně neresekabilní JMKRK (FRLV < 25; resp. 40% - zhoršená kvalita jaterního parenchymu – dlouhodobá chemoterapie – ICG test) Žádné mimojaterní metastázy

12 Materiál a metodika N = 17 7/2010 – 4/2015 M : Ž = 2 : 1 Věk: 62.7 (51 – 75) HSC – N = 12 (7/2010-12/2013) BMSC – N = 5 (5/2014 - 4/2015)

13 HSC příprava 1 4 denní stimulace s G-CSF + PVE 2 5. den – velkoobjemová leukaferéza 3 Skladování produktu

14 HSC aplikace 4 Produkt s CD 133+ a CD 34+ 5 v.ileocolica – kontralaterální lalok 6 CT volumometrie za 1, 2 týdny

15 PVE + HSC

16 Aplikace produktu

17 BMSC příprava a aplikace 1 PVE jeden den před aplikací 2 Aspirace kostní dřeně (300ml) RES Q 60 BMC –centrifugace – produkt (30ml) 3 v.ileocolica- kontralaterální lalok – aplikace BMSC

18 BMSC aspirace, centrifugace, aplikace

19 HSC, BMSC – charakteristika produktu HSC Objem produktu: 116.0 ml ( 103 – 131ml) CD 133 + (x 10 6 ): 79.4 (11.9 - 190.9) CD 34 + (x 10 6 ): 103.9 (29.6 – 233.0) BMSC Objem produktu: 40.0 ml (30 – 50ml) CD 133 + (x 10 6 ): 15.6 (6.1 - 26.4) CD 34 + (x 10 6 ): 21.9 (6.9 - 36.9)

20 Výsledky – obě metody N = 3 – FLRV nárůst během 1. týdne N = 13 – FLRV nárůst za 2 týdny N = 1 – bez efektu __________________________________________ N = 14 (82.4%) – resekce jater (7x RPH, 6x PH) N = 3 (17.6%) – selhání – 1x progrese nádoru, 1x linitis plastica, 1x nedostatečný FLRV (vše u HSC aplikace) 94.1%

21 FLRV – týdny WEEK 0 1 2 3 P< 0.0001

22 Tumorigenní efekt ASC ??? PRO (Blan 2010, Kucerova 2010, Yu 2015) SC schopnost maligní transformace In vitro – několik pasáží (> 3) myších SCs – transformace do nádorových buněk (např. sarkómu) ASC – nízké riziko nádorové transformace ALE – podpoření růstu malých nedekovatelných ložisek nádoru (ca prsu, prostaty, žaludku, plic, glioblastomů)

23 Tumorigenní efekt ASC ??? PROTI (Cousin 2009, Dasari 2010, Secchiero 2010) Aplikace ASC – inhibice růstu nádoru (např. ca pankreatu, Kaposhiho sarkom) Společná implantace nádorových buněk ca prsní žlázy s BMSC – inhibice růstu nádoru

24 Objem JMKRK BEFORESURGERY P < 0.005

25 Krátkodobé výsledky 2 leté OS = 67.9% 2 leté PFS = 28.1%

26 Závěr Limitace studie – malá skupina nemocných,různá kvalita jaterního parenchymu před výkonem (onkologická léčba), různá biologie nádoru PVE s aplikací autologních SC (HSC, BMSC) je nadějná metoda pro zefektivnění FLRV nárůstu Nebezpečí nárůstu JMKRK – okamžitá resekce jater po dosažení dostatečného FLRV Velká skupina nemocných je nutná pro zhodnocení efektivity a dlouhodobých výsledků aplikace PVE s ASC

27


Stáhnout ppt "EMBOLIZACE VĚTVE PORTÁLNÍ ŽÍLY S APLIKACÍ AUTOLOGNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK U NEMOCNÝCH S PRIMÁRNĚ INOPERABILNÍMI JMKRK Vladislav Třeška, Václav Liška, Jakub."

Podobné prezentace


Reklamy Google