Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční shromáždění TG 16. 4. 2015 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční shromáždění TG 16. 4. 2015 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků."— Transkript prezentace:

1 Výroční shromáždění TG 16. 4. 2015 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků

2 Projednávaná problematika Škola v roce 15, učitelé a žáci Hospodaření v roce 14 a výhled na rok 15/16 Strategie roku 15 a dál Zkoušky pro žáky Školská rada TG Proběhlé a připravované akce Stravování žáků Prázdninové činnosti a začátek příštího školního roku Třídní schůzky v kmenových učebnách

3 Škola v roce 15, učitelé a žáci V budově je nyní prioritně TG, Euroškola má k dispozici nové prostory (bývalý DK), využití odb. učeben a pro DS Analýza po 3 letech vzájemného soužití, další vývoj Obměna v učitelském sboru (NJ+Dě, HV, TV) Úroveň výuky, reálné problémy (ANJ) Přístup žáků ke studijním povinnostem Další aktivity žáků a pro žáky Kontroly, hodnocení školy „zvenku“ Zřizovatel ESO a role TG (Valná hromada)

4 Ekonomické informace Hospodářský výsledek 2014 Výnosy: 10.478.920,-Kč Náklady: 10.459.797,-Kč Rozdíl: 19.123,-Kč Použití: fond rozvoje školy (naplnění ustanovení zákona č.306/1999 Sb.) (pův. záměr výn. 8.800.000 Kč – ovlivněno projektem OPPA) Rozpočet TG na rok 2015 (bude projednáno VH) Výnosy: 10.500.000,-Kč Náklady: 10.500.000,-Kč Bez navýšení, ale bez příjmu z ESF Výše školného na rok 2015/16: 33.000,-Kč Slevy: (Směrnice 6/2013 – bude aktualizována)

5 Strategie roku 15 a dál Zdárné dokončení studia žáků 8. ročníku (SWOT) Nová prima a obměna kvinty 2 sekundy – 2 tercie? Kam směrovat učitele? Co měnit při výuce? Žáci - cizinci Zviditelňování pozitivních výsledků a aktivit školy

6 Zkoušky pro žáky TG Nová forma přijímacího řízení (pilotáž CERMAT) Maturitní zkoušky pro 8. ročník – společná, profil. Trojskok Závěr školního roku (písemné práce a jiné zk.) Zkoušky v „náhradním termínu“ (NT) Komisionální zkoušky – nesouhlas se známkou Komisionální zkoušky – opravné Maturitní zkoušky v podzimním termínu Možnost nových zkoušek – ESA (v synergii s Euroškolou)

7 Školská rada TG ŠR v období září 2012 – září 2015 pracuje ve složení –Ing. Miroš Houser - předseda –Mgr. Magda Hausdorová, Ing. Eva Staňková, Mgr. Lucie Prokopcová, Dagmar Makovičková, Petr Mareš Proběhlo celkem 8 řádných jednání školské rady Na posledním jednání dne 12. 3. 2015 –schválen hospodářský výsledek za rok 2014 –školné 2015/16 –přijímací řízení v roce 2015, pilot CERMAT –změny v učitelském sboru –Aktivity Trojského gymnázia

8 Proběhlé akce školy Adaptační kurz (8. – 12. 9. 2014) Projektová výuka „25 let od pádu komunismu“ – listop.14 Natáčení a pilotáž v proj. ESF „Převrácená třída“ – podz. Sportovní turnaje (florbal, kopaná, basketbal, atletika) Bruslení na Hase a Vánoční besídky – prosinec 2014 Lyžařské kurzy v Rakousku a v Rokytnici – led., ún. 15 3 dny otevřených dveří – celorepublikový – soukr. školy, 1 v lednu a 1 v únoru (naučně-populární) Ples TG – Retro Music Hall – 15. 1. 2015 Olympiády a soutěže (intelektuální i sportovní), organizace jazykové soutěže ANJ pro P7 – únor 15 Přednášky – „odborníci do školy“ – stále aktuální Konference žáků, miniprojekty, testování aplikací ČŠI Exkurze, výstavy, semináře, DVPP

9 To jsme letos prožili

10 Připravované akce školy Filmová (půl)noc TG ( zítra 17. 4. 2015) Jarní brigáda – ukliďme Česko, Den Země – 20. 4. Pilotní ověření testů na ISET Mobil – 5. a 6. ročník - 21.4. Přijímací zkoušky – uzavření I. kola a II. kolo – 22. 4. – 5. 5. Vnitřní audit – ISO 9001 a 29990 - 27. 4. 2015 MZ (volno ŘG – 5. 5. 2015) – písemné, ústní Trojskok 18. až 20. 5. – písemné - 25. a 26.5. – ústní (4. ročník) Slavnostní předání mat. vysvědčení a certifikátu za Trojskok – Trojský zámek – 1. 6. 15 Červnové výjezdy: St. Peterburg 5.-10.6., Vodácký kurz – Vltava 25.-28.6., Eko-trip Vesec 25.-28.6. Dublin (Irsko) – 24. - 28.6. Raftování a Olympijský den na Trojském kanále: 24. 6. 2015 Zahradní slavnost – organizuje septima 29. 6. 2015 Předání závěrečného vysvědčení: 30. 6. 2015 Adaptační kurz + sportovně-relaxační pobyt: 7. - 11. 9. 2015 (nižší stupeň gymnázia)

11 Stravování žáků Zajišťuje firma Sodexo Složení stravy Cena oběda - složky Zapojení firmy Sodexo do aktivit TG Vyjádření názoru, spokojenost Řešení akutního problému – rušení výuky ve 2 učebnách

12 Prázdninové činnosti Kontrola učeben pro žáky, obměna nábytku Opravy a malování v učebnách i sociálních zařízeních obou podlaží Standardní revitalizace sítě IT, čištění a obnova PC Oprava střechy sportovní haly (tvoří se louže) Přípravné kurzy pro žáky – cizince Příprava nového školního roku a společného výjezdu v září 2015

13 Diskuze, závěr Otázky přítomných Přesun do kmenových učeben a zahájení třídních schůzek Děkujeme za pozornost vedení Trojského gymnázia s.r.o.


Stáhnout ppt "Výroční shromáždění TG 16. 4. 2015 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků."

Podobné prezentace


Reklamy Google