Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční shromáždění TG 12. 4. 2012 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční shromáždění TG 12. 4. 2012 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků."— Transkript prezentace:

1 Výroční shromáždění TG Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků

2 Projednávaná problematika Chod školy s novým zřizovatelem Hospodaření školy Učitelský sbor na rok 2012/13 Státní maturita 2012, 2013 Školská rada TG Proběhlé a připravované akce Projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/ ukončení Prázdninové činnosti a výhled na další školní rok Vzdělávání Trojských seniorů

3 Zřizovatel školy ESO Jednatel – zůstává stejný + ředitelka TG Přínos pro školu – stabilita, pomoc při řešení ekon. potíží Partnerské instituce – v ČR (4 školy), v zahraničí (SRN, Slovensko), výměna zkušeností a šance pro žáky Poznání nových studijních oborů a možnosti dalších vzdělávacích aktivit (další předmět podnikání – senioři) Oblast propagace – nové stránky, marketing. strategie Certifikát kvality ISO 9001 a Poskytování jiných služeb (účetnictví, daňové poradenství, hospodářský audit)

4 Ekonomické informace Hospodářský výsledek 2011 Výnosy: ,-Kč Náklady: ,-Kč Rozdíl: ,-Kč Odůvodnění: změna systému účtování příjmu ze školného – přechod na měsíční splátky, namísto 4/10 byl počítán příjem pouze 4/12, rozdíl cca – do r Rozpočet TG na rok 2012 (bude projednáno VH) Výnosy: ,-Kč Náklady: ,-Kč Dorovnání ztráty za 2011 Výše školného na rok 2012/13: ,-Kč Slevy: 2. sourozenec 1.000,- 3. sourozenec 2.000,- Prospěchové stipendium

5 Prostory ve škole Mimořádný úspěch: V době zastavení veškerých dotací do školních budov se podařilo vybudovat šatny a rekonstruovat 2 učebny a jednu malou učebnu pro výuku jazyků Díky grantu z OPPA a podpoře ze strany některých rodičů – doplnění o pomůcky a obnova školního nábytku Zůstává nevyřešeno: Problematické umístění školní jídelny Rozšíření školního hřiště, aby byl prostor i pro žáky gymnázia v odpoledních hodinách

6 Učitelský sbor TG Zachování modelu převažujících interních učitelů Hodnocení práce učitelů a třídních učitelů Udržení stability pedagogického sboru Nastalé změny Další vzdělávání

7 Maturita 2012 SPOLEČNÁ ČÁST ROK 2012: –zkouška ze 2 povinných předmětů ve 2 úrovních obtížnosti základní a vyšší z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky –a nepovinných předmětů dle vlastního výběru Termíny: didaktické testy 2. až ústní zkoušky 21. až PROFILOVÁ ČÁST zkouška ze 2 předmětů z nabídky –Aj (povinná zkouška v případě, že si Aj nezvolil ve společné části), Fj, Nj, Che, Bi, Zsv, Dě, Zě, Ev –jedna zkouška formou obhajoby ročníkové práce

8 Působení školské rady TG Od září 2011 bylo zahájeno nové 3leté období ve složení: R. Jendřejas, I. Cirmanová, E. Zouplnová, M. Houser, B. Opršalová, P. Mareš Stálý host – ŘG Z. Venclíková Hodnocení činnosti Rady dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) – objevuje se ve výročních zprávách, naposledy za školní rok 2010/11 Jednání školské rady probíhá v souladu s ročním plánem, v letošním školním roce se rada sešla jednou v září, do konce školního roku proběhne ještě jedno setkání (s volbou nového předsedy ŠR) Výzva – podněty posílejte prosím na adresu stávajícího předsedy ŠR –

9 Proběhlé akce školy Lyžařský kurz na Lipně – leden 2012 Maturitní ples v SaSaZu dne Olympiády a soutěže (intelektuální i sportovní) Exkurze – Terezín, Pražský hrad, Strakonice, Ústav molekulární genetiky aj. Kea a Vektor (SCIO) Prezentace projektu o holocaustu – studenti partnerské školy z České Lípy ( ) Externí audit řízení školy (management kvality) – Certqua Bonn, SRN ( ) Pokračování aktivit na projektu z OPPA (viz dále)

10

11

12 Připravované akce školy Filmová (půl)noc TG ( zítra ) Přijímací zkoušky (1. kolo a 2. 5.), 2. kolo Maturity – písemné zkoušky 2. až 4. května, ústní 21. až 24. května Trojskok 25. až 30. května Ekotrip – 4. až 8. května - změna Voda – 5. až 8. května Slavnostní předání mat. vysvědčení a certifikátu za Trojskok – Trojský zámek – 4. června 16 hodin Pobyt v přírodě – 13. až 16. června - Posázaví Exkurze Drážďany + Míšeň + České středohoří – 13. až Raftování a Olympijský den na Trojském kanále: Zahradní slavnost: Přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky PET, FCE a CAE

13 13.– Soběšín na Sázavě Drážďany

14 Projekt Trojské trumfy „Trojské trumfy pražským školám“ běží v rámci OPPA ode dne Partnery projektu jsou BZ a ZOO hl.m. Prahy Nyní dokončujeme programové produkty a probíhá 2. pilotáž – ověřování produktů závěrečná konference Veškeré aktuální informace uvádíme na našich stránkách nebo K bude projekt ukončen

15 Prázdninové činnosti Vybudování nového archívu školy – na místě bývalých šaten v I. poschodí Drobné opravy a malování v učebnách Standardní revitalizace sítě IT, nezbytná obnova komponentů Příprava nového školního roku

16 Diskuze, závěr Otázky přítomných Přesun do kmenových učeben a zahájení třídních schůzek Děkujeme za pozornost vedení Trojského gymnázia (člen skupiny ESO)


Stáhnout ppt "Výroční shromáždění TG 12. 4. 2012 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků."

Podobné prezentace


Reklamy Google