Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční shromáždění TG

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční shromáždění TG"— Transkript prezentace:

1 Výroční shromáždění TG 18. 4. 2013
Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků

2 Projednávaná problematika
Chod školy po změnách v létě 2012 Hospodaření školy Učitelský sbor Státní maturita – výsledky 2012, rok 2013 Školská rada TG Proběhlé a připravované akce Spolupráce s partnerskými školami Prázdninové činnosti a výhled na další školní rok

3 TG a Euroškola Praha SOŠ
Valná hromada – změny – ředitel, 2.jednatel TG, stěhování SOŠ z Letňan Pozitiva a negativa (+ekonomické úspory, nové možnosti, plná škola, - zázemí pro učitele, poč. provozní problémy Dálkové studium – dosud nepoznané, budoucnost +++ Vzájemná participace na výuce – více příležitostí pro učitele TG (po snížení počtu tříd a žáků) Nové marketingové strategie Převzetí pozitivních prvků z Euroškoly - administrativa Potvrzení certifikátu kvality ISO 9001 a 29990

4 Ekonomické informace Hospodářský výsledek 2012
Výnosy: ,-Kč Náklady: ,-Kč Rozdíl: ,-Kč Použití: částečné pokrytí ztráty z roku 2011 Rozpočet TG na rok 2013 (bude projednáno VH) Výnosy: ,-Kč Náklady: ,-Kč Dorovnání ztráty za 2011 Výše školného na rok 2013/14: ,-Kč Slevy: 2. sourozenec 1.000,- 3. sourozenec 2.000,- Sociální slevy - žádost

5 Učitelský sbor TG Vyřešení několika problémových okruhů – výuka TV/Geo, Mat a snížení počtu ext. učitelů Nepřítomnost učitelů a zajišťování výuky Hodnocení práce učitelů a třídních učitelů Míra kvality pedagogického sboru Hospitování vedení školy Další vzdělávání učitelů a oblast ISO 29990

6 Maturita 2013 SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
ROK 2013: zkouška ze 2 povinných předmětů s 1 úrovní obtížnosti z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky a nepovinných předmětů z cizích jazyků Termíny: písemná část 2. až ústní zkoušky 21. až Výsledky z roku 2012: Žebříčky – aktuálně CZ, Matt a Hurry… PROFILOVÁ ČÁST zkouška ze 2 předmětů z nabídky Aj (povinná zkouška v případě, že si Aj nezvolil ve společné části), Fj, Che, Bi, Zsv, Dě, Zě, Ev, IVT jedna zkouška formou obhajoby ročníkové práce Denní studium 2012 Praha Česká Lípa Strakonice Troja Počet žáků ve 4.ročníku 45 70 20 Počet žáků, kteří ukončili 4.roč. 53 100% 65 36 Počet žáků, kteří udělali maturitu 50 94,3% 57 87,7% 31 86,1% 19 95% Úspěšnost u maturit skutečná

7 Působení školské rady TG
V září 2012 bylo obměněno složení ŠR: M. Houser - předseda, E. Zouplnová, M. Hausdorová, B. Opršalová, P. Mareš, D. Makovičková Stálý host – ŘG R. Jendřejas Hodnocení činnosti Rady dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) – objevuje se ve výročních zprávách, naposledy za školní rok 2012/12 Jednání školské rady probíhá v souladu s ročním plánem, v letošním školním roce se rada sešla jednou v září 2012 a jednou v březnu 2013 Výzva – podněty posílejte prosím na adresu předsedy ŠR –

8 Proběhlé akce školy Exkurze do Drážďan a Míšně – říjen 2012
Studentské volby prezidenta ČR Lyžařský kurz v Rokytnici – leden 2013 2 dny otevřených dveří – Eurohry a populárně naučný , marketingový Valentýn 14.2. Maturitní ples – Občanská plovárna 31.1. Olympiády a soutěže (intelektuální i sportovní), organizace jazykové soutěže ANJ pro P7 – 26. a 28.2. Exkurze – v rámci projektové výuky - listopad Přípravné kurzy ANJ pro mezinár. zkoušky PET a FCE Přednášky – mezinárodní terorizmus, zdravotnictví … Interní audit řízení školy (management kvality ISO) – Certqua Bonn, SRN (20. 3.)

9 To jsme letos prožili

10 Připravované akce školy
Filmová (půl)noc TG ( zítra ) Výstava Tutanchamon, exkurze do Terezína, Techmánie Plzeň Přijímací zkoušky 1. kolo 24. a kolo a Maturity – písemné zkoušky 2. až 7. května, ústní 21. až 23. května Trojskok 20. až – písemné - NIQES, 27. a ústní Slavnostní předání mat. vysvědčení a certifikátu za Trojskok – Trojský zámek – 3. června 16 hodin Červnové výjezdy: Francie , Londýn , Vodácký kurz – Vltava , Eko-sportovní Vesec Olympiáda Euroškol s mezinárodní účastí Raftování a Olympijský den na Trojském kanále: Předání závěrečného vysvědčení: Adaptační kurz + sportovně geografický kurz – společně:

11 Spolupráce s partnerskými školami
Společné vzdělávání učitelů – využití prvků ICT Zahraniční výjezdy – Dresden, Bamberg, Berlin Možnosti zapojení do dalších společných projektů, prázdninové aktivity a jiné formy Finanční gramotnost pro žáky nižšího stupně Sportovní soutěže – florbalový turnaj, olympiáda

12 Prázdninové činnosti Vrácení ředitelny na původní místo
Drobné opravy a malování v učebnách Standardní revitalizace sítě IT, nezbytná obnova komponentů Příprava nového školního roku a společného výjezdu v září 2013

13 Diskuze, závěr Otázky přítomných
Přesun do kmenových učeben a zahájení třídních schůzek Děkujeme za pozornost vedení Trojského gymnázia s.r.o.


Stáhnout ppt "Výroční shromáždění TG"

Podobné prezentace


Reklamy Google