Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční shromáždění TG 24. 4. 2014 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční shromáždění TG 24. 4. 2014 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků."— Transkript prezentace:

1 Výroční shromáždění TG 24. 4. 2014 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků

2 Projednávaná problematika Škola v roce 14 Hospodaření v roce 13 Jak vidíme rok 15 a dál? Učitelský sbor Školská rada TG Proběhlé a připravované akce Spolupráce s partnerskými školami Prázdninové činnosti a začátek příštího školního roku Třídní schůzky v kmenových učebnách

3 Škola v roce 14 V jedné budově stále působí 2 školy – TG a Euroškola Pozitiva a negativa – jak je vidíme po necelých 2 letech Možnosti pro další soužití (reálné alternativy) Inspekce v únoru Kdo další nás sleduje? Jak se žije se dvěma primami? Stále je tady ISO 9001 a 29990 Valná hromada společnosti ESO a role TG

4 Ekonomické informace Hospodářský výsledek 2013 Výnosy: 7.590.799,-Kč Náklady: 7.446.216,-Kč Rozdíl: +144.583,-Kč Použití: fond rozvoje školy (naplnění ustanovení zákona č.306/1999 Sb.) Rozpočet TG na rok 2014 (bude projednáno VH) Výnosy: 8.800.000,-Kč Náklady: 8.650.000,-Kč Smazání ztráty za 2011 Výše školného na rok 2014/15: 32.800,-Kč Slevy: - sourozenecké sociální – žádost prospěchové (Směrnice 6/2013)

5 Jak vidíme rok 15 a dál Návrat k plnému stavu s 8 ročníky (9 tříd TG) Provoz s menší kvartou Synergie s Euroškolou i ostatními Euroškolami (přenášíme to pozitivní) Opět maturitní starosti Kvalitní a moderní výuka Vyvážené aktivity Funkční trojúhelník: škola-žáci-rodiče

6 Učitelský sbor TG Bez zásadních změn Návrat kolegyně Hrstkové (Hrdličkové) TV-Ge? Hodnocení výstupů učitelů v rámci ČŠI Hospitování vedení školy Jak vidí ředitel TG „přidanou hodnotu“ Další vzdělávání učitelů, zákon 563/2004 Sb.

7 Působení školské rady TG ŠR funguje ve III. období ve složení: M. Houser (předs.) E. Zouplnová, M. Hausdorová, P. Mareš, D. Makovičková Nutno doplnit o 1 člena – z řad rodičů - výzva Stálý host – ŘG R. Jendřejas Hodnocení činnosti Rady dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) – objevuje se ve výročních zprávách, naposledy za školní rok 2012/13 Jednání školské rady probíhá v souladu s ročním plánem, v letošním školním roce se rada sešla jednou v září 2013 a jednou v březnu (20.3. 2014) Co se řeší? Podněty posílejte prosím na adresu předsedy ŠR – houser@elektroline.cz

8 Proběhlé akce školy Adaptační a přírodní kurz (9. – 14. 9. 2013) Projektová výuka „Nic není zadarmo“ – listopad 2013 Otevření studentské Krafárny (podnikavá třída 2 alfa) Bruslení na Hase a Vánoční besídky – prosinec 2013 Lyžařské kurzy na Stráži a v Rokytnici – leden 2014 3 dny otevřených dveří – celorepublikový – soukr. školy, 1 v lednu a 1 v únoru („Valentýnský“) Ples TG – Retro Music Hall – 6. 2. 2014 Olympiády a soutěže (intelektuální i sportovní), organizace jazykové soutěže ANJ pro P7 – 17. a 18.2. Přednášky – „odborníci do školy“ – ožehavé problémy – zdraví, ekologie, člověk a společnost Účast na řadě výstav a exkurzí – snaha o smysluplnost Kulinářské odpoledne (P. Stupka a A. Vignerová) …

9 To jsme letos prožili

10 Připravované akce školy Filmová (půl)noc TG ( zítra 25. 4. 2014) Techmánie Plzeň – primy 5. 5. 2014 Přijímací zkoušky 1. kolo 24. a 28. 4. + 2. kolo 2. 5. a 6. 5. 2014 Vnitřní audit – ISO 9001 a 29990 - 6. 5. 2014 Volno ředitele školy 9. 5. 2014 Trojskok 19. až 21. 5. – písemné - 26. a 27.5. - ústní Slavnostní předání certifikátu za Trojskok – Trojský zámek – 2. 6. 14 Červnové výjezdy: Brusel 19.-24.6., Vodácký kurz – Sázava 19.- 24.6., Eko-sportovní Ostružno 20.-23.6. 2014 Raftování a Olympijský den na Trojském kanále: 25. 6. 2014 Zahradní slavnost – organizují dívky septimy +++ 26. 6. 2014 Předání závěrečného vysvědčení: 27. 6. 2014 Adaptační kurz + sportovně-relaxační pobyt: 8. - 12. 9. 2014 (nižší stupeň gymnázia)

11 Spolupráce s partnerskými školami Společný projekt „Poznáváme kořeny…“ Pravidelná výměna informací a sdílený úspěch Společná příprava zajímavých aktivit (sporty, soutěže, fiktivní firmy, společenské akce a další) „Oprášení“ finanční gramotnosti pro žáky nižšího stupně Konzultace mezi učiteli, oblast dalšího vzdělávání Mezinárodní spolupráce

12 Prázdninové činnosti Příprava 9 učeben pro žáky TG, převzetí velké učebny IT Opravy a malování v učebnách Standardní revitalizace sítě IT, nové PC v malé učebně IT Přípravné kurzy pro žáky – cizince (spolupráce s Prague-Student s.r.o.) Příprava nového školního roku a společného výjezdu v září 2014

13 Diskuze, závěr Otázky přítomných Přesun do kmenových učeben a zahájení třídních schůzek Děkujeme za pozornost vedení Trojského gymnázia s.r.o.


Stáhnout ppt "Výroční shromáždění TG 24. 4. 2014 Pravidelné setkání vedení školy s rodiči žáků."

Podobné prezentace


Reklamy Google