Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.4.2015Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík. Některé zdravotní důvody pro dřívější odchod horníků do starobního důchodu Jako hlavní důvod je skutečnost, že.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.4.2015Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík. Některé zdravotní důvody pro dřívější odchod horníků do starobního důchodu Jako hlavní důvod je skutečnost, že."— Transkript prezentace:

1 18.4.2015Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

2 Některé zdravotní důvody pro dřívější odchod horníků do starobního důchodu Jako hlavní důvod je skutečnost, že průměrná délka života horníka je 61,4 let, což je o 5,8 let méně než je celostátní průměr. Toto je potvrzeno studií KHS Ostrava z roku 1995. Kvalita života po odpracování 20 let v dole je značně omezena, jak dokazuje závěrečná zpráva studie KHS Ostrava z let 1991-1993 a z roku 1995. Dýchacími potížemi a výrazným poklesem všech ukazatelů funkce plic - 23,8% porucha funkce plic - 79% chronická bronchitida - 88,7% trpí dušností Výrazným zhoršením fyzické zdatnosti Proti stejné skupině zaměstnanců z jiných odvětví v tomto regionu je fyzická zdatnost na úrovni 55-60%. Zhoršení je z důvodů dlouhodobé expozice prachu, opotřebením pohybového aparátu, poškozením nervů, vazů a dalšími vlivy. 82,4% nebylo schopno dokončit zátěžové testy z důvodů dechových potíží, hypertonické reakce a obecné kontraindikace. 18.4.20152Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

3 Nemoci z povolání Vysoký počet nemocí z povolání Dle studie KHS patří hornická práce mezi nejnáročnější zaměstnání. Podíl fyzické práce je i dnes velmi vysoký. Na zaměstnance v hlubinných dolech působí celá řada rizikových faktorů překračující povolené limity, mnohé z nich působí souběžně, což jejich rizikovost ještě zvyšuje, zejména: prach, hluk, mikroklimatické podmínky, fyzická zátěž, vibrace, pracovní polohy, obrovská psychická zátěž. Choroby z povolání v OKD, a.s. Vysoký počet chorob z povolání od roku 2005 do 2014 dle níže uvedené tabulky dokazuje, že podmínky práce neprodělaly výraznější změnu za uvedené období. Naopak pokud si uvědomíme pokles počtu zaměstnanců a počty přepočteme na současný stav zaměstnanců, je dnes počet chorob na 1000 zaměstnanců dvojnásobný! 18.4.20153Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

4 Vysoký počet obecných onemocnění Za období 2010 – 2014 ztratilo zdravotní způsobilost k výkonu práce téměř 800 zaměstnanců, z nichž většina z důvodů obecného onemocnění související s výkonem práce. Ti museli ukončit pracovní poměr bez kompenzace životních nákladů a se zdravotním posudkem, který je téměř vyloučil z možnosti se uplatnit na pracovním trhu. Nejvíce bylo zjištěno onemocnění plic, vazů, nervů, pohybového aparátu, sluchu a další. Navíc jsou horníci vystaveni vysoké psychické zátěži vyplývající z výkonu práce v podzemí hlubinných dolů. 18.4.20154 Mikroklimatické podmínky Průměrná hloubka dobývání se od 90. let zvýšila z cca 750 m na dnešních cca 1050 m, s nárůstem teploty horninového masívu, ta dnes dosahuje až 50°C a zvyšuje teplotu na některých pracovištích až na 36°C, místně i 38°C, vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 65-80% někde i 90% v takových podmínkách je práce opravdu vysoce namáhavá. V roce 2014 byl 146x povolán lékařský výjezd z důvodu nevolnosti zaměstnanců!!! Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

5 Věková struktura Jedná se o důchody horníků kteří mají více jak 58 roků! Možnosti rekvalifikace či uplatnění horníků této věkové skupiny na pracovním trhu jsou dnes, dle vyjádření Úřadu práce, opravdu nulové. Proto věříme, že zvážíte všechny argumenty a uznáte oprávněnost našich návrhů pro zaměstnance hlubinných dolů a podpoříte jejich dřívější odchod do starobního důchodu. Vezmeme-li navíc v úvahu současnou věkovou strukturu zaměstnanců, je zřejmé, že práce horníka v dole nad 55 let věku není téměř možná, jak dokazuje podíl zaměstnanců nad 55 let v tabulce. věkpočetprům.% 41 – 45 let168523,4% 46 – 50 let173624,1% 51 – 55 let118316,4% 55 – 60 let 206 2,9% 18.4.20155Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

6 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 28. 2.2015 18.4.20156 okres počet uchazečů nově evidovaní uchazeči uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení počet volných míst počet uchazečů na jedno volné místo podíl nezaměstnaných ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci z toho celkem z toho umístění uchazeči ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci v procentech rozdíl proti min. měsíci v proc. bodech absolventi a mladiství osoby se ZP dosaži-telní 15-64 let Bruntál8 995-1383881 1628 630459597417232-3638,813,4-0,2 Frýdek-Místek10 336-1226071 33410 1258449666369476310,97,0-0,1 Karviná21 869-708841 96821 0561 3401 4107617093130,812,1-0,1 Nový Jičín7 310-1843179416 8555687525091 3092935,66,7-0,2 Opava10 513-855921 06910 06268777254767519415,68,4-0,1 Ostrava25 442-1171 1232 42224 4521 5811 6981 0892 49019410,211,20,0 MSK celkem 84 465 -7163 9118 89681 1805 4796 1953 9596 36273913,39,8-0,2 Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

7 Důchody v některých státech EU Polsko:po 25 letech odpracovaných v dole, navíc v rámci reorganizace polského hornictví o další čtyři roky s podporou ve výši 75% jejich průměrné mzdy! Maďarsko: po 25 letech odpracovaných v dole nebo po odpracování 5000 směn (5000 bodů) Bulharsko: výjimečně ve 45 letech, při splnění podmínek (odpracovaných směn), v 52 a 57 letech podle pracovních kategorií Slovensko: do konce roku 1999 museli odpracovat minimálně 11 let a přiznání důchodu do konce roku 2023, důchod v 55 až 59 letech (prodloužení bývalých důchodových kategorií do roku 1999) Rumunsko: výjimečně ve 45 letech po odpracování 20 let v podzemí Řecko: v 55 letech při minimální odpracované době 4500 dnů (15 let) 18.4.20157Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

8 Odhad celkových výdajů veřejných financí na jednoho nezaměstnaného (materiál MPSV) 18.4.20158 Odhad celkových výdajů veřejných financí na jednoho nezaměstnaného III. blok - systém 2005 Přepočet nákladů na nezaměstnaného na průměrnou dobu setrvání v nezaměstnanosti vykazovanou za ČR celkem doba nezaměstnanosti s podporou v nezam. 183dnů doba nezaměstnanosti bez podpory v nezam. 350dnů celková průměrná doba nezaměstnanosti v ČR 533dnů (v Kč) měsíční hrubá mzda (plat) typ rodiny06000800010000120001400018000215002500030000400005000075000100000200000 neúplné rodiny 1 dospělý bez dětí-103021-120603-129333-139089-151763-163226-189195-213075-237956-276274-342809-412858-587982-763106-1463601 1 dospělý + 1 dítě-146000-154716-163463-172119-181932-194588-221529-243446-265554-300476-365522-435480-610604-785728-1486223 1 dospělý + 2 děti-192581-192396-201136-209818-216765-228059-255956-280341-303413-337056-401517-471443-646455-821579-1522074 1 dospělý + 3 děti-232134-222978-231674-240449-249207-257904-284540-309079-334120-368831-433235-503292-678286-853249-1553744 úplná rodina s manželem/manželkou pobírající podporu v nezaměstnanosti 2 dospělí bez dětí-46938-62029-73825-85659-97493-109769-136412-161082-185609-222922-285919-355968-531092-706216-1406711 2 dospělí + 1 dítě-82345-88102-95514-104061-115886-127491-150535-170578-192177-219729-271087-322538-472652-647776-1348271 2 dospělí + 2 děti-115407-112348-121024-130939-142658-154471-176774-196559-216368-241227-292585-343898-493868-668992-1369487 2 dospělí + 3 děti-155916-142416-151081-161231-174204-187137-210765-230922-249999-274096-325514-376962-526909-701836-1402331 úplná rodina s manželem/manželkou bez pracovního příjmu 2 dospělí bez dětí-150015-162724-171412-180164-188907-197579-218635-242364-265426-301015-363929-433887-609011-784135-1484630 2 dospělí + 1 dítě-180396-183562-187575-193887-203481-212879-231424-252519-274017-299978-351358-402704-552697-727821-1428316 2 dospělí + 2 děti-213353-207788-212564-218957-228426-237445-255621-274031-296201-322359-373693-425137-575149-750099-1450594 2 dospělí + 3 děti-264320-249779-253791-259397-268133-277459-296323-312697-332872-359109-410509-461903-611833-786782-1487277 úplná rodina s výdělečně činným manželem/manželkou 2 dospělí bez dětí-21645-38083-50750-63367-77578-91825-120551-145284-169677-204172-264819-324019-496614-671737-1372233 2 dospělí + 1 dítě-98655-105395-118522-131216-145762-160017-188041-207923-232256-266659-325986-385051-557645-732769-1433264 2 dospělí + 2 děti-123809-122302-134411-147049-155245-175002-202305-222644-246648-280939-339343-398556-570992-746116-1446611 2 dospělí + 3 děti-180630-169273-180655-200826-207582-217849-243766-265038-289280-321068-379614-438821-611263-786179-1486675 průměrný náklad veřejných rozpočtů na nezaměstnaného: -175314 průměr -287244 Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

9 Náklady na dřívější důchody?! Počet horníků, kteří nastoupili do dolu po roce 1992: 3.690 Průměrná výše důchodu:16.000,-Kč Dřívější odchod o 5 let (+3 do předčasného)5 (8) Celkem náklady: 3500 x 16000 x 12 x 5 (8) = 3,54 mld. Kč (5,67 mld. Kč) Tyto náklady jsou rozloženy až do roku 2048 dle předpokládaných odchodů do důchodů. Jsou to zaměstnanci, kteří již mají odpracováno 3.300 směn (2166) a dále zaměstnanci, kteří naplní 3.300 směn v letech 2015 až 2023 (1524). Kolik se ušetří z důvodů nižšího věku horníků! Počet horníků, kteří nastoupili do dolu po roce 1992:3.690 Věk dožití :- 5,8 let Průměrný důchod:16.000,-Kč Celkem ušetří důchodový systém: 3690 x 5,8 x 12x 16000 = 4,11 mld. Kč Náklady na nezaměstnaného při průměrné době nezaměstnanosti 533 dní a výdělku 30.000,-Kč činí průměrně 287.000,- Kč (x 3690) = 1,06 mld. 18.4.20159Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

10 Rekapitulace nákladů a úspor! 18.4.201510 Celkem náklady na dřívější důchody: 3500 x 16000 x 12 x 5 (8) = 3,54 mld. Kč (5,67 mld. Kč) Úspory z důvodů nižšího věku horníků: 3690 x 5,8 x 12x 16000 = 4,11 mld. Kč Úspory z titulu nezaměstnanosti: 287.000,- Kč (x 3690) = 1,06 mld. V úvahu je nutno brát mnoho dalších aspektů jako například další vzniklé sociální náklady, menší odvody daní, nižší kupní síla, zvýšená kriminalita atd. Jako hlavní důvod však neustále zůstává nižší věk dožití a zdravotní stav hornické populace! V celé Evropě máme nejhorší podmínky pro dřívější odchody horníků do důchodu! Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík

11 Poznámky k projednávané změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Navrhované (požadované) snížení důchodového věku (o pět roků) je odvozeno od objektivně doložitelného nižšího věku „dožití“ této přísně vymezené skupiny, je tedy i přiměřené. Závěr: Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 18.4.201511Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík Z pohledu doplňkového penzijního spoření (důchodové připojištění ) Penzijní připojištění nadále existuje jako součást III. pilíře v podobě transformovaných fondů, do nichž však již nelze vstoupit. Výplata z III. pilíře je v podstatě vázána na dosažení důchodového věku. Závěr: Systém neřeší důchodový věk, lze ho využívat jako doplňkový systém.

12 Z pohledu stávající právní úpravy „předdůchodu“ Důchodová reforma v rámci III. pilíře zavedla možnost výplaty starobní penze ze soukromého penzijního spoření při dosažení nižšího věku než je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod, tedy obecný důchodový věk. Úprava řeší pouze formu a podmínky pro výplatu peněz z III. pilíře důchodového systému. Závěr Systém neřeší důchodový věk, lze ho využívat jako doplňkový systém. S ohledem na přísné podmínky není stavěn pro širší využití, zejména v „těžkých profesích“. 18.4.201512Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík Z pohledu historické úpravy zrušení pracovních kategorií V roce 1992 při projednávání zrušení pracovních kategorií byl vládou závazně přislíben postup, že tato systémová změna bude řešena zavedením systému důchodového připojištění na zaměstnavatelském principu. Závěr Stát od roku 1993 neřeší požadavek zohlednit v důchodovém systému „těžké profese“. Požadavek na snížení důchodového věku „hlubinných horníků“ však nutno prosazovat samostatně s ohledem na objektivní a zcela specifické okolnosti, „doporučení“ hledat řešení v důchodové komisi je nepřijatelné.


Stáhnout ppt "18.4.2015Zpracoval: Ing. Jaromír Pytlík. Některé zdravotní důvody pro dřívější odchod horníků do starobního důchodu Jako hlavní důvod je skutečnost, že."

Podobné prezentace


Reklamy Google