Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze."— Transkript prezentace:

1 Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

2 Snímek  2 Náklady životního cyklu objektů (LCC – Life Cycle Cost) investiční náklady provozní náklady náklady na ekologickou likvidaci kdeC n je náklad v roce n, i je diskontní sazba (časová hodnota peněz), t D je délka hodnoceného období (životnost budovy). Roky Kumulované náklady [Kč]

3 Snímek  3 Provozní náklady  náklady na energie  obnova  rekonstrukce  správa budovy  úklid  daně, pojištění apod.  údržba

4 Snímek  4 Příklad studie LCC (varianta pro 55 let)  Centrála Nestlé Praha Modřany (studie po povodni) –obestavěný prostor m3, zastavěná plocha m2 Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) 550 mil. Kč Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) 500 mil. Kč Náklady na energie za období 55 let mil. Kč Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let 300 mil. Kč Reinvestice v průběhu 55 let 500 mil. Kč Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) 25 mil. Kč Provozní náklady celkem mil. Kč Náklady na likvidaci 55 mil.Kč _________________________________________________________________ Celkové náklady životního cyklu za období 55 let mil. Kč

5 Snímek  5 Facility Management  ČSN EN Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti. Provozní efektivita Pracovníci (lidské zdroje) Procesy (činnosti) Prostory (prostředí)

6 Snímek  6 SW Nástroje Facility Managementu  CMMS (Computer Maintenance Management System) –jednoznačná identifikace a vlastní řízení všech FM procesů, IT/telekomunikace, objednávky a smlouvy, krizový management, autopark, energie, úklid, atd.  CAFM (Computer Aided Facility Management) –zajištění provozu, evidence smluv, prostorový management, majetek, osoby, pasport, subjekty CAD  CPMS (Capital Planning and Management Solution) –analýzy, monitoring, náklady, plánování nákladů, investice, finanční řízení, plánování a optimalizace FM procesů

7 Snímek  7 SW Buildpass  navrhování a optimalizace cyklů obnovy a údržby  vyvíjeno v rámci VZ05 a CIDEAS (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze) –posouzení projektových variant –stávající objekty

8 Snímek  8 Navrhování cyklů obnovy objektů – SW Buildpass  dodržet standard pro užívání  minimalizovat náklady

9 Snímek  9 Pasportizace objektu pomocí generických modelů  popis objektu model postavený na bázi měrných jednotek výška šířka délka sklon střechy model vycházející z celkové ceny objektu Kč –databáze konstrukčních prvků –databáze typových objektů

10 Snímek  10  stanovit cyklus obnovy pro jednotlivé konstrukční prvky případně jejich součásti Cykly obnovy –délka cyklu –náklad obnovy –toleranční pásmo

11 Snímek  11 Vazby mezi konstrukčními prvky  popsat vazby mezi konstrukčními prvky –vazby technické –vazby ekonomické

12 Snímek  12 Vazba technická  krov  střešní krytina  střešní latě  izolace, fólie  podokapní žlab, lemování

13 Snímek  13 Vazba ekonomická  fasáda  okna  vchodové dveře  klempířské práce

14 Snímek  14 Schéma cyklů obnovy prvků bez vazby Roky cyklus obnovy – vnitřní malby (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce

15 Snímek  15 Prodloužení délky cyklu při ekonomické vazbě Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) 2025 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

16 Snímek  16 Zkrácení délky cyklu při technické vazbě Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – el. rozvod 220 V (65 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) 2022 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, t(n+1) B rok obnovy prvku B v cyklu n+1, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

17 Snímek  17 Zkrácení délky cyklu při ekonomické vazbě Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) 2023 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B. Toleranční pásmo (± 1 rok)

18 Snímek  18 Nerealizování ekonomické vazby Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) Toleranční pásmo (± 1 rok)

19 Snímek  19 Preference technické vazby před ekonomickou Roky 2022 cyklus obnovy - žlab podokapní (60 let) poslední obnova v roce 1962 cyklus obnovy – tašky betonové (75 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 12 let) cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce

20 Snímek  20 Volba mezi dvěma ekonomickými vazbami Roky 2018 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1978 cyklus obnovy - vchodové dveře dřevěné (55 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 8 let) cyklus obnovy – dešťový svod (60 let) poslední obnova v roce kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

21 Snímek  21 Aplikace Buildpass  webové rozhraní –www.buildpass.eu

22 Snímek  22 Aplikace Buildpass – struktura webových stránek

23 Snímek  23 Aplikace Buildpass – vstupní formulář

24 Snímek  24 Aplikace Buildpass – správa objektů

25 Snímek  25 Aplikace Buildpass – volba typu objektu (volba modelu)

26 Snímek  26 Aplikace Buildpass – volba typu objektu

27 Snímek  27 Aplikace Buildpass – doplňující údaje o objektu

28 Snímek  28 Aplikace Buildpass – detail objektu

29 Snímek  29 Aplikace Buildpass – přidat konstrukční díl

30 Snímek  30 Aplikace Buildpass – vytvořit vazbu mezi prvky

31 Snímek  31 Aplikace Buildpass – výnosy z objektu

32 Snímek  32 Aplikace Buildpass – výstupní sestavy  výstupní sestavy –bilance objektu –plán oprav konstrukčních prvků –opravy v daném období –opravy v daném období (harmonogram)

33 Snímek  33 Aplikace Buildpass – skupiny objektů

34 Snímek  34 Aplikace Buildpass – excelovské rozhraní

35 Snímek  35 Aplikace Buildpass – vizualizace objektu

36 Snímek  36 Děkuji za pozornost! Daniel Macek,


Stáhnout ppt "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google